Yenilenebilir Enerji Kullanımı Neden Artıyor?

23 Ağustos 2017

Artan nüfus ve gelişen sanayi ile birlikte enerjiye olan ihtiyaç gün geçtikçe artıyor. Kömür, linyit, doğal gaz, benzin gibi fosil yakıtların rezervleri tükenmeye yakınken bu duruma bir de çevresel etkenler ekleniyor. Tüm bu nedenlerden ötürü alternatif enerji kaynaklarına yönelme hareketi hızlanıyor. Birçok ülke gibi Türkiye’de de yenilenebilir enerji kaynakları için yapılan yatırımların arttığı görülüyor.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?

Yenilenebilir enerji, doğal çevreden sürekli ya da tekrar tekrar ulaşılabilen kaynaklardan elde ediliyor. Yerli kaynaklardan kolayca üretilebilen bu enerji çeşidi, modern çağın gereklerine uygun bir çözüm olarak görülüyor. Bu kaynaklar; güneş, rüzgâr, dalga enerjisi gibi doğada kendiliğinden var olan ve zamanla tükenmeyen kaynaklar olduğu için önemli bir alternatif enerji olarak sunulabiliyor. Fosil yakıtlar gibi oluşması için uzun yılların geçmesi gerekmeyen doğal kaynaklar, çevre kirliğinin de önüne geçiyor. Üstelik geleneksel enerji kaynakları gibi tükenmek yerine sürdürülebilirlik özelliği taşıdıkları için de tercih ediliyor.

Doğal unsurlardan elde edilen ve sürdürülebilirlik özelliği taşıyan enerji, kendini yenileme hızı tükenme hızından çok daha fazla olan kaynaklardan sağlandığı için tamamen tüketilemiyor. Fosil yakıtların tükenme hızı ve çevreye olan olumsuz etkileri göz önüne alındığında temiz enerji imkânı sunan kaynaklar ön plana çıkıyor. Yenilenebilir enerjinin güneşten direkt olarak faydalanıldığı çeşidine güneş enerjisi, yoğun rüzgarların olduğu bölgelerde havanın kinetik enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren türüne rüzgâr enerjisi, organik atıkların işlenerek ısınma, elektrik üretimi ve araç yakıtı olarak kullanıldığı türüne biyogaz deniyor.

Enerjinin sürdürebilir olması ve doğal kaynaklardan yararlanılması için Türkiye’de bu alanda pek çok yatırım yapılıyor.

Neden Yenilenebilir Enerji?

Artan taşıt sayısı, hızla çoğalan nüfusun ısınma ihtiyaçları, sanayileşmenin büyüyen hacmi gibi birçok nedenle her gün artan enerji ihtiyacı dolayısıyla fosil yakıtlar beklenenden önce tükenme işaretleri gösteriyor. Üstelik yoğun şekilde kullanılan; kömür, linyit, benzin gibi yakıtlar, yenilikçi teknolojiler kullanılmadığında çevresel olarak iyi sonuçlar doğurmuyor. Tüm bu nedenlerle alternatif enerji üretimi, insanların ve doğanın hayatlarına devam edebilmesi için kritik önem taşıyor. Geleneksel enerji kaynaklarının çevresel etkileri ve bu etkilerin telafisi için harcanan tutarlar göz önüne alındığında, yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımlar tabu olmaktan çıkıyor. Çevre kirliğinin önüne geçmek ve yakıt krizi yaşamamak için, yerel kaynakları kullanarak hem daha ekonomik hem de sürekli üretim için alternatif enerji kaynakları ön plana çıkıyor.

Çevreye dost ve yerli kaynaklardan elde edilebilen sürdürülebilir enerji kaynakları ile geleneksel enerji kaynakları, yapılan yatırımların karşılığını doğayı koruyarak ve asla tükenmeyen bir kaynak sunarak karşılığını veriyor. Ülkemizin sahip olduğu kaynaklar göz önünde bulundurulduğunda; rüzgâr, güneş, biokütle ve jeotermal alanlarında verimli çalışmalar yapıldığı ve yapılabileceği de görülüyor. Bu nedenle de tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı giderek artıyor.

Yorumlar

  1. Belediye arıtma tesisine yakın,500 m2 bir zeytinliğim var burada arıtma çamurunu enerjiye dönüştürmek ve satmak istiyorum.
    500 m2 bir yere böyle bir tesis yapılabilir mi ?
    Min . maliyeti ne olur ?
    Bu yerde yapılacak olan üretim kaç haneye hizmet verebilir ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.