Yeni Ekonominin Petrolü: Büyük Veri – II

19 Şubat 2018

Büyük veri konulu yazımızın ikinci bölümünde, artık fabrikalara da giren geleceğin petrolü büyük verinin, GE’nin Predix platformuyla birleşerek oluşturduğu yeni ekonomiyi ele alıyoruz.

Büyük Veri Fabrikalara Da Girdi

Büyük veri, fabrikalara ve enerji santrallerine de çoktan girmiş durumda. Endüstriyel İnternet sayesinde birbiriyle iletişim halindeki makineler, sensörler, kameralar ve GPS cihazları gibi araçların ürettiği veriler, üretim hattında olan biten her şeyin takip edilmesini sağlıyor. Bu veriler nelerin işe yaradığı, hangi alanlarda sorun yaşandığı, bu sorunların nasıl ortadan kaldırılabileceği, ne tür risklerin ve fırsatların söz konusu olduğu gibi konularda çok değerli bilgiler sunuyor.

Büyük veri analiziyle işgücünün yönlendirilmesi, üretimdeki darboğazların önceden tespit edilerek önlenmesi, kullanılmayan kapasitenin değerlendirilmesi, önleyici bakım yoluyla fabrikalardaki plansız arızaların azaltılması mümkün. Örneğin, bir rüzgâr enerjisi santralindeki yapay zekâ sistemi, türbinleri takip edebiliyor, aksaklıkları görebiliyor, arızaları önceden haber verebiliyor, bununla da yetinmeyerek türbinin onarılması mı yoksa değiştirilmesi mi gerektiğine de karar verebiliyor.

Büyük veri, derlenen milyonlarca veriye dayalı güçlü analiz sistemi sayesinde operatörlere bilgi ve fikirler de sağlıyor. Operatörler üretim sürecindeki sorunları ve arızaları henüz ortaya çıkmadan tespit edebiliyor. Sistem, uygulanabilecek en iyi eylemler konusunda da önerilerde bulunarak örneğin ürün teslim tarihi ya da kaliteyle ilgili olumsuz etkileri ortadan kaldırıyor ya da minimize ediyor.

McKinsey’nin yayınladığı “How Big Data Can Improve Manufacturing” (Büyük Veri Üretimi Nasıl Geliştirir) başlıklı raporda üreticilerin modern analizi ürün miktarını artırmada ve aynı zamanda toplam masrafları azaltmada nasıl kullandıkları anlatılıyor.

McKinsey’e göre büyük verinin üretimde yaratacağı yeniliklerden bazıları şunlar:

– İşletmeler değerli bilgiler ediniyor.

– Oluşabilecek hatalar öngörülüp önlem alınabiliyor.

– Fırsatlar da önceden fark edilip hızla eyleme geçilebiliyor.

– Servis-bakım süreçleri kolaylaşırken üretim maliyetleri düşürülebiliyor.

– Müşteri beklentilerinden pazar hareketlerine kadar her konuda analizler ve öngörüler kolaylaşarak karar alma süreçleri ve değer zincirleri iyileştiriliyor.

Predix İle Verimli Veri

Bu alanda öne çıkan şirketlerin başında GE geliyor. GE’nin, endüstriyel sistemlerin güvenlik, büyük veri bant genişliği ve emre amadelik ihtiyaçlarına cevap vermek üzere geliştirilen endüstriyel nesnelerin interneti yazılım platformu Predix, büyük verinin en verimli şekilde kullanılmasına olanak sağlıyor.

Predix’e bağlı cihazlardan gelen veriler bir havuzda toplanıyor, diğer verilerle birleştiriliyor ve bir fabrikanın düzgün işlemesi, bir enerji santralinin veriminin artması, jet motorlarının sorunlarının henüz arıza yapmadan tespit edilmesi sağlanıyor.

Örneğin, GE’nin demiryolları için geliştirdiği Trip Optimizer sistemi. Sistem bir trenin konumu, ağırlığı, hızı, yakıt tüketimi, bulunduğu bölgenin coğrafi yapısı gibi konularda veriler topluyor. Bu veriler yapay zekâ sistemleri tarafından analiz ediliyor ve trenin optimum hızı, kullanım şekli lokomotife bildiriliyor. Bu sayede milyonlarca dolar yakıt, yani enerji tasarrufu elde etmek mümkün oluyor.

GE’nin dijital rüzgâr santrali çözümleri de enerji santrallerine operasyon optimizasyonu ve iş optimizasyonurüzgâr filosu mükemmelliğienterprise e-SCADA ve rüzgâr enerjisi tahmini yetkinlikleri sunuyor.

GE çözümlerinden yararlanan sektörlerden biri de otomotiv. GM Shanghai, Buick gibi popüler modellerde kullanılan L850 motorlarının üretildiği Pudong’daki fabrikasında GE’nin akıllı platformlarının sunduğu çözümlerden yararlanıyor.

Tasarımdan servise kadar tüm aşamaları entegre bir şekilde yönetmeye olanak veren bu çözümler sayesinde GM Shangai’ın mühendislik ve üretim maliyetleri düşerken donanımların performansındaki artış, arızaları azaltarak kayıpların önüne geçiyor. GE’nin büyük veri çözümleri, tedarikçilerin de doğru ürünü, doğru zamanda, hatasız bir şekilde teslim etmesine olanak tanıyarak üretimdeki aksamaların önüne geçiyor.

GE Dijital Yiyecek İçecek Endüstri Çözümleri Direktörü Reid Paquin, dijital çözümlerle gıda endüstrisinde de yüzde 15’e kadar verimlilik artışı, ürün geri çağırmalarında yüzde 50’ye kadar düşüş ve enerji tüketiminde yüzde 12’ye kadar azalma potansiyeli bulunduğunu belirtiyor.

GE, Predix platformu üzerinde çalışan yapay zekâ uygulamaları konusunda çok sayıda yazılımcıyla işbirliği yaparken, bu alanda faaliyet gösteren şirketleri de kendi bünyesine katıyor. Örneğin Wise.io ve Bit Stew Systems adındaki yapay zekâ girişimleri artık GE bünyesinde faaliyet gösteriyor. Wise.io endüstriyel uygulamalara yönelik öğrenen makine teknolojileri geliştiriyor. Bit Stew ise havacılık, petrol ve doğal gaz, üretim sektörlerindeki şirketlerin ürettiği büyük veriyi analiz etmek amacıyla öğrenen makineleri kullanan sistemler kuruyor.

200 Milyar Dolarlık Pazar

Ve bu sadece başlangıç. GE Dijital CEO’su Bill Ruh, endüstriyel operasyonların dijitalleşmesinin 2020 yılı itibarıyla 200 milyar dolarlık bir pazar oluşturacağı bilgisini veriyor.

Geleceğe baktığımızda, üretim süreçlerinin farklı parçaları, yapay zekâ ve makine öğrenimi alanlarındaki gelişmeler sayesinde birbiriyle iletişim kurdukça ve veri paylaştıkça, süreç geliştirme döngüleri giderek otomatikleşecek ve dolayısıyla hızlanarak üretkenlik kazanacak.

Bu sayede uzaktan izleme ve tanı yeteneklerimiz, analitik metotları kullanarak öngörebilme yeteneğimiz artacak, operasyonel teknoloji dediğimiz, operasyonları iyileştirmek için kullandığımız teknoloji alanları sanallaşacak, çalışan verimliliği bugüne kadar hiç görmediğimiz ölçülerde artacak ve sanayi internetinin etkileri çok daha büyük boyutta hissedilecek.

Ve bu verimlilik artışı, ekonomik açıdan inanılmaz boyutlarda bir tasarruf ve kârlılık sağlayacak. Sivil havacılık sektöründe yüzde 1‘lik bir yakıt tasarrufu 15 yılda yaklaşık 30 milyar dolarlık bir kazanç getirecek. Aynı senaryoyu doğal gazla çalışan elektrik santrallerine uyarladığımızda elde ettiğimiz tasarruf yaklaşık 66 milyar dolar. Sağlık sektöründe, sistemdeki verimliliği yüzde 1 arttırmanın değeri 63 milyar dolar. Petrol ve doğal gaz sektörünün sadece petrol arama ve çıkarma segmentinde sermaye harcamalarını yüzde 1 azaltmak ekonomiye 90 milyar dolar kazandırıyor. Bu beş sektörün yüzde 1 iyileştirme bedeli toplamda neredeyse 300 milyar dolara yaklaşıyor.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.