Yeni Dönemin Yeni Dili

25 Temmuz 2017

Endüstriyel İnternet; robotik üretim bantları, Predix ve fonksiyonel entegrasyon uygulamaları, yeni fırsatları da beraberinde getiriyor. Endüstri 4.0 çağının kendini her geçen gün daha fazla göstermeye başlaması, mevcut üretim alt yapılarının robotlaşma eğilimi göstermesine ve geleneksel üretim teknolojilerinin güncellenmesine de öncülük ediyor. Bu yeni dönem, bazı yeni terimleri de beraberinde getiriyor. Bu terimlerden Predix ve M2M, yani “machine to machine” ikilisini daha iyi tanımak ister misiniz?

Predix Nedir?

Predix, endüstriyel makinelerden gelen verilerin toplanması ve analiz edilmesi için gerekli olan en kapsamlı yazılımlar arasında yer alıyor. GE tarafından geliştirilen ve bulut tabanlı bir hizmet platformu olan Predix, Varlık Performans Yönetimi (APM) üzerinden gelişmiş bir operasyon optimizasyonu sunuyor. Endüstriyel İnternet teknolojileri alanında ilklere imza atan Predix, analitik ölçümlerin makinelere, verilere ve insanlara aktarılabilmesinin standart yollarını üretiyor. Açık kaynak teknolojisi üzerine kurulu olan yazılım, mikro hizmet tabanlı dağıtım modellerinden operasyonel sistemleri kapsayan modelleme çalışmalarına kadar hemen hemen her alanda rahatlıkla kullanılabiliyor.

Predix’i daha da basite indirgeyerek anlatmak gerekirse, “endüstriyel makinaların temel işletim sistemi” tanımını kullanabiliriz. Bu yazılım üzerine, makinaların yeni dijital çağda ihtiyaç duyduğu uygulamalar yüklenebiliyor.

M2M Nedir?

Dijitalleşen endüstride robotların yerini anlayabilmek için “Machine to Machine nedir?” sorusuna cevap verebilmek gerekiyor. M2M diğer adıyla “machine to machine“, kablolu veya kablosuz herhangi bir iletişim kanalını kullanan cihazlar arasındaki doğrusal veri aktarımı anlamına geliyor. M2M uygulamaları, bir sensörün veya sayacın kaydettiği verileri (sıcaklık, basınç, stok seviyesi gibi) kullanabilen yazılımlara iletilmesini sağlayan endüstriyel enstrümantasyonları da içerebiliyor. Spesifik iş kolları işin optimize edilebilen m2m kullanım alanları arasında sayılan; veri analizi, stok kontrolü, envanter kaydı ve gelişmiş ölçüm parametreleri gibi alanlarda firmalara esnek çözümler sağlıyor.

Yeni dönemde üretimin dijitalleşmesi birçok iş kolunu olumlu ve olumsuz yönde etkileyecek. Otonom çalışma düzeninin sağlanması, makinelerin gerçek zamanlı bilgi alışverişi sunabilmesi, robotların üretim ve kontrol sürecinde çok daha aktif olmaya başlamasıyla birlikte geleneksel üretim yöntemlerinde de radikal değişimler gözlemleniyor. Bilişim, İnternet, yazılım, elektronik, yenilenebilir enerji, üretim ve dağıtım gibi ana iş kollarında dijital üretim teknikleri ile yüz güldürücü sonuçlar elde edilebiliyor.

Dijitalleşen ve robotik bir yapıya evrilmeye başlayan üretim sürecinin özellikle konvansiyonel metotlarla ilerleyen ve yoğun emek gücüne dayanan bazı iş kollarını zayıflatabileceği düşünülüyor. Fakat uzmanlar, firmaların yeni teknolojilere, dijital sanayi ürünlerine, inovatif otomasyon sistemlerine ve mobil entegrasyon uygulamalarına yatırım yaparak hem önemli oranda büyüyebileceğini hem de mevcut istihdam hacmini muhafaza edebileceklerini dile getiriyor.

Endüstrinin Dijitalleşmesi ve Endüstriyel İnternet Üretimi Nasıl Etkileyecek?

IP ağlarının dünya çapında genişlemesi, m2m ve robotik araçlar vasıtasıyla daha az güç kullanarak daha hızlı ve kolay veri transferi yapılabilmesine olanak tanıyor. Endüstriyel İnternet hem tüketiciler hem de tedarikçiler için yeni iş fırsatları doğruyor. Bu koşullar altında AR-GE ve modern üretim-kontrol birimleri de pratik bir şekilde oluşturulabiliyor. Endüstriyel İnternet Konsorsiyumunun üyesi olan GE, endüstriyel İnternet teknolojilerinin geliştirilmesine ve kullanımının yaygınlaştırılmasına yardımcı olmak için aralıksız olarak çalışıyor. GE; bulut sunucuları, yeni nesil Endüstriyel İnternet araçları ve Predix uygulamaları sayesinde artan Endüstriyel İnternet gereksinimlerini de desteklemeyi sürdürüyor.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.