Yapay Zeka ve Sağlık Sektörü: Edison Accelerator Yenilik Yapmak İsteyenleri Bekliyor!

10 Mayıs 2022

Her zamanki start-up hikayeleri, kurucularının şirketi büyütmek, yeterli sayıda çalışanı işe almak ve gerekli finansmanı bulmak için gecelerini gündüzlerine kattıklarından söz eder. Öte yandan start-up şirketlerin büyüme süreçlerinde ya bat ya da çık tadında başka hikayeleri daha vardır ki bu hepimize oldukça olağan görünür.

Özellikle Yapay Zeka alanında hizmet vermek üzere kurulan yeni bir şirket, doğru ve temiz veriye sahip değilse veya şirketin elinde az verisi bulunuyorsa sunacağı ürün veya çözüm gerçek dünyanın koşullarında doğru işlemeyecektir. Benzer şekilde start-up şirketler, hedef kitlelerinin gerçek hayatta neye ihtiyaç duyduklarını anlayamazsa sunacakları ürünleri satın alacak müşteri de bulamazlar.

Söz konusu şirket sağlık sektöründeyse karışılacağı sorunlar katlanır. Sunulacak çözümün klinik ortamda test edilmesi, düzenleyici kuruluşlardan onay alınması ve ürünün satışa çıkarılacağı farklı pazarlarda yeniden test edilmesi bu güçlüklerden bazılarıdır.

GE Sağlık Kurumsal Digital Çözümler Orta Doğu, Türkiye ve Suudi Arabistan Genel Müdürü Summer Nasief, GE Sağlık, hastayı öne çıkararak odak noktasına koyan hassas sağlık hizmetlerinin gündemi belirleyeceği bir geleceğe doğru yol alırken, özellikle de yapay zeka ve sağlık sektörünün kesiştiği noktalarda verinin ve verinin uygun kullanım alanlarının merkeze alınması gereğini kavradı” diyor.

Benzer şekilde sağlık hizmeti sağlayıcıları da en son teknolojileri ve çözümleri bünyelerine katarak hizmet vermenin yollarını arıyor, ancak bunu yeni bir kaynak yaratmadan, şirket içi kaynaklarını bu işe tahsis etmeden ya da yeni teknolojinin belirsizliklerinin arasında tek başlarına kalmadan yapmayı istiyor.

GE Sağlık Dijital Ekosistem Departmanı’nın Kıdemli Direktörü ve Accelerator girişiminin başkanı olan Jan Beger de COVID-19 sayesinde dijital sağlık sektöründeki oyuncuların bir araya gelerek tek bir sorunun üzerine odaklandıklarında kısa sürelerde etkili çözümler bulabildiklerinin anlaşıldığını ifade ediyor: “Sağlık sektöründeki sorunlar o kadar büyük ki hiçbir şirketin tek başına her birine çözüm üretmesi mümkün olamaz. Gerçekten güçlü yenilikler üretmek istiyorsak sağlık sektörü ekosistemindeki başka şirketlerle ortaklaşa çalışarak bu yenilikleri üretecek fikirleri, becerileri, kişileri ve diğer bütün kaynakları bir araya getirmemiz gerek.”

GE Sağlık işte tam da bu yüzden Edison Accelerator programını başlattı. Start-up’ların gelişimini hızlandıracak, sağlık sektöründeki şirketleri bir çatı altında bir araya getirecek olan bu girişim, açık inovasyonu desteklemek ve sağlık sektörünün dijital dönüşümünü ileriye taşımak için ortak bir ekosistem yaratıyor.

Summer Nasief, bu programın merkezinde açık standartlar yaklaşımı olduğunu belirtiyor: “Açık standartlar yaklaşımı, geliştirilecek çözümlerin hem GE‘nin ürettiği hem de GE‘ye ait olmayan teknolojilerle, ayrıca PACS ve diğer tıbbi kayıt sistemleriyle birlikte çalışmasını sağlar. Bu yaklaşım, şirketlerin her yıl sağlık sektörünün ürettiği terabaytlarca değerli veriye ulaşmasının önündeki engelleri kaldırma yönündeki taahhüdümüzün bir parçasıdır.”

Edison Accelerator, piyasaya girmeye neredeyse hazır olan start-up’ların sağlık uzmanlarına erişmesine, böylelikle çözüm ürettikleri sorunun bu sağlık uzmanları tarafından onaylanmasına ve aynı zamanda yine bu sağlık uzmanlarının çözümlerin onaylanması amacıyla deneme programları gerçekleştirmesine olanak sağlıyor. Start-up’lar da bu şekilde anonim hale getirilmiş yüksek kaliteli iş ortağı verilerine, dünya çapındaki GE Sağlık verilerine, GE Sağlık Edison Dijital Sağlık Platformu‘nun gücüne, Wayra‘nın program desteğinin yanı sıra klinik deneyler, düzenleyici kuruluş yönetimi ve onaylar gibi konularda geliştirme desteğine erişebiliyor. Program kapsamında mentörlük desteği de sunuluyor. Bu destek hem GE Sağlık, Intel ve diğer şirketlerin sağlayacağı teknoloji desteğini ve işbirliği yapacakları sağlık sektörü şirketlerinin klinik desteğini içeriyor.

Sağlık uzmanları için ise Edison Accelerator programında yer almak en acil sorunlarını ele almak için özel tasarlanmış yapay zekayı kullanan en modern yeniliklere erişim sağlıyor. Aynı zamanda kendilerini de paydaşlar açısından sağlık hizmeti alanında yenilikçi olarak konumlandırıyor.

Summer Nasief ayrıca, söz konusu test amaçlı çözümlerin hastaneler ve sağlık hizmeti sunan grupların mevcut iş akışlarına göre özelleştirildiğini bu nedenle de faaliyetlerinde herhangi bir aksama meydana getirmeyeceğini, ifade ediyor ve “Çözümler iş akışına anında dahil ediliyor ve sorunsuz bir şekilde doktorun kullanımına sunuluyor, böylece de hastaların bakımının desteklenmesi sağlanıyor.” diyor.

Nasief, Edison Accelerator programının, sağlık hizmetinin temellerini değiştirecek teknolojilerin hızla uygulamaya alınmasını desteklediğini, belirtiyor veGE Sağlık buna, gelecek vadeden yapay zeka teknolojilerinin tespit edilmesini ve korunmasını sağlayan bir 360 derecelik eko sistem oluşturup aynı zamanda da gerçek dünya sorunlarını çözerek olanak sağlıyor.” diyor.

Nasief‘e göre Edison Accelerator programını benzer programlardan ayıranın ise %100 sağlık sektörüne odaklı şekilde, bilgiyi paylaşmaya yönelik tasarlanmış olması ve sağlık hizmetlerinde karşılaşılan zorlukların üstesinden gelirken, hastaları tamamen merkeze yerleştirme taahhüdü. 

Edison Accelerator programı hakkında daha ayrıntılı bilgi edinebilmek ve programa başvuru yapmak için programın resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz:

https://www.edison-accelerator.com/

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.