İnovasyon Barometresi

İş dünyasında inovasyonun yerini ölçen ve konusunda dünyadaki en kapsamlı araştırma olan GE Küresel İnovasyon Barometresi, endüstrilerin bugününü, geleceğini ve geleceğe hangi endüstrilerin hazır olduğunu ölçüyor.
İnovasyon Barometresi, küresel inovasyonun endüstrilere yerleşimine bakarken aynı zamanda kurumların inovasyon kültürünü de ölçüyor ve inovasyon algısının derecesini belirliyor. GE, bugüne kadar toplamda beş adet küresel inovasyon barometresi yayınladı. GE, belirli aralıklarla yayınladığı Küresel İnovasyon Barometresi ile şirketlerin ve yöneticilerinin inovasyona ve değişime olan yaklaşımlarını ortaya çıkarıyor, ülkelerin inovasyona yaklaşımları araştırılırken bu fikirler küresel ortalama ile karşılaştırılıyor.