Türkiye Verimlilik İçin Kritik Adımlar Atıyor

10 Nisan 2017

Termik santrallerin veriminin artırılması Türkiye için büyük önem taşıyor, çünkü Türkiye elektriğinin yaklaşık üçte birini kömür santrallerinden elde ediyor. Eylül 2016 rakamlarına göre kömüre dayalı santrallerin toplam kurulu gücü 17 bin 322 MW’a ulaştı. Bu rakam Türkiye’nin toplam kurulu gücünün %22,1’ine eşit. Kömür santrallerinden elde edilen elektriğin toplam üretimdeki payı ise 2016 yılında %29.1 düzeyine ulaştı. Kömür santrallerinin veriminin artırılması Türkiye’nin enerji faturasının azalması için de büyük önem taşıyor. Çünkü kömür santrallerinde kullanılan kömürün yüzde 46,7’si ithal ediliyor.

Bu nedenle Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı 2015-2019 Strateji Belgesi’nde “Ülkemizin sahip olduğu yerli kömür kaynaklarının en etkin şekilde değerlendirilmesini” temel hedeflerden biri olarak belirlendi. Bakanlık 2019’a kadar kömür santrallerinden elde edilen elektrik miktarını 60 milyar kWh’ta çıkarmak için ek kapasite tesisi ve mevcut tesislerin veriminin artırılmasını hedefliyor.

GE’den Verimlilikte Mükemmellik Merkezi

Bu yıl 125’inci yaşını kutlayan enerji, sanayi ve teknoloji devi GE, dünyada kömür termik santrallerinin yenileme ve verimliliğini artırma çalışmalarına destek olmak amacıyla, Enerji Santrallerinin Verimliliğini Artırma Mükemmeliyet Merkezi (PE CEO) kurduğunu duyurdu. Çeşitli alanlardan uzmanları bir araya getiren PE CEO’nun başlıca amacı termik santrallere komple hizmet sağlayabilmek. GE, termik santrallerin verimliliğini artırmak için sadece donanımı değiştirmek ve iyileştirmekle kalmıyor, endüstriyel internet uygulamalarını gelişmiş analiz yazılımları ile birleştiren teknolojik altyapısını da hazırlıyor. Bu ileri teknoloji, santrallerin ömrünü uzatırken, sera gazı salınımının da önemli ölçüde azaltılmasına yardımcı oluyor.


GE’nin tahminlerine göre dünyadaki termik santrallerin tamamına GE donanım ve yazılımları uygulansa dünyada karbondioksit salınımını yüzde 11 azalabilir. Azalan karbondioksit miktarı 250 milyon otomobilin karbondioksit salımına eşit. GE’nin çözümleri santral işletmelerine de önemli avantajlar sağlıyor. GE’nin yüzde 47’nin de üzerine çıkan verimlilikteki kömür santrali çözümleri tasarruf ve ek kapasiteyi beraberinde getiriyor.

Hesaplamalara göre GE sistemlerinin sağladığı her yüzde 1’lik verim artışı, 1000 MW kapasitesindeki bir santralde 22 MW’tan fazla ek üretim kapasitesi, 30 milyon dolarlık performans artışı kazancı, 67 bin tonluk kömür tasarruf sağlıyor ve karbondioksit salımı 120 bin ton azalıyor.

Dijital Çözümler

GE’nin endüstriyel internet uygulamaları ile uyumlu dijital platformu Predix, Varlık Performans Yönetimi (APM) yazılımı ile bütün santralin varlıklarının durumunun anlık takibine imkân tanıyor.  Operasyon optimizasyon yazılımı ile santral verimliliğini artıran kararların alınmasına yardım ediyor. Gelişmiş kontrol panelleri ile elektrik şebekesine bağlantılar istikrar kazanıyor. Makine performansını etkileyebilecek ısı dalgalanmaları ve diğer değişkenler izlenebiliyor.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.