Türkiye Teknoloji Merkezi’nde Tersine Beyin Göçü

30 Ekim 2015

Beyin göçü ülkemizin kalkınması, ekonomik büyüme elde etmesi ve sosyal refah düzeyini artırmasının önündeki en büyük engellerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Hayalleri potansiyelleri kadar yüksek olan kalifiye iş gücümüzün yurtdışında çalışmayı tercih etmesi ekonomik kaybın yanısıra ülkemizde sosyal kayıplara da neden oluyor.

Enerjik, çalışkan ve potansiyel sahibi ülkemizdeki genç yeteneklerimizin aldıkları üstün akademik eğitimi uygulayarak ve her geçen gün yeni şeyler öğrenerek “gerçekten” teknoloji üretmesi çok önemli. Ancak bu şekilde ülke ekonomisine katkı sağlanabiliyor. Bu yüzden GE lokal yeteneklerin gelişmesi konusunda yılda birçok eğitim ve seminerler gerçekleştiriyor.

Türkiye Teknoloji Merkezi, genç ve büyük hayalleri olan başarılı Türk mühendislerinin çalıştığı, bilim dünyasına ve endüstriye katma değer yaratılan ve mesleki gelişim sağlayan, 300’de fazla mühendise ev sahipliği yapan bir tesis.

Türkiye Teknoloji Merkezi, özellikle mühendislik alanında sunduğu fırsatlar ve kapısını açtığı bilim dünyası ile tersine beyin göçü sağlıyor. Yurtdışında eğitimini geliştiren ve orada çalışan birçok Türk mühendisimiz, çalışmak için yurtdışında geri Türkiye’ye, Gebze’ye geliyor.

GE Havacılık Lider mühendislerimizden Melis Sever: “Burada Dünya’nın ve Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden mezun yetenekli ve donanımlı mühendislerden oluşan 300 kişilik bir kadro çalışıyor.“

Mühendislik Alanında Kadın Liderliği

GE olarak çeşitliliğe saygı duymakla kalmıyor, çeşitliliğin yarattığı değere inanıyor ve destekliyoruz. Özellikle iş dünyasında kadın erkek eşitliğini sağlama, kadınların teknik ve liderlik becerilerini geliştirme ve şirket organizasyonunda üst kademelere yükselmelerini teşvik etme yönünde somut adımlar atıyoruz.

Türkiye Teknoloji Merkezi, teknik ve liderlik programları ile kadın liderlerin kariyer gelişimini destekliyor.

“Küresel Beyin” ve “İleri Üretim Teknolojileri”ne odaklanan bu merkezimiz başarılı bir kadın yönetici tarafından yönetiliyor. Dr. Aybike Molbay, 350 mühendis ile dünya çapında GE’nin dokuz mühendislik merkezinden biri olan Türkiye Teknoloji Merkezi’nin Genel Müdürü. Onun liderliği ile bu merkez, son beş yıl içinde %300 büyüme kaydetti. Bu merkezde, yaş ortalaması 33 ve çalışanların %26’sından fazlası kadın. Bu rakamlar mühendislik alanında kadınların artık kendini ispat ettiğini ve giderek sayılarını da arttırdığını gösteriyor.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.