Türkiye Sağlıkta Büyük Dönüşüme Hazırlanıyor

13 Haziran 2016

21’inci yüzyılın sağlık trendleri inovasyona açık ve araştırma yönü güçlü bir sağlık sistemi gerektiriyor. Türkiye böyle bir sağlık sektörüne sahip olmak üzere 10’uncu Kalkınma Planı çerçevesinde projeleri hayata geçirmeye başladı. Bunların başında “Sağlık endüstrilerinde yapısal dönüşüm programı” bulunuyor. Programın kısa vadeli amacı “İlaç ve tıbbi cihaz talebinin sosyal güvenlik ve ülkenin ödemeler dengesi üzerindeki baskısını azaltmak.” olarak belirlendi. TÜİK verilerine göre Türkiye’de sağlık harcamaları yıllık 2 milyar doları buluyor. Bu rakam OECD üyelerinin en düşüğü. Ancak Sağlık Bakanlığı’na göre artan refah koşulları, bilinçlenme ve nüfusun yaşlanmasıyla bu rakam 2023 kadar 6 milyar doları bulabilir. Bu nedenle yerli ilaç ve tıbbi cihaz oranının artırılması önem taşıyor.

Uzun vadede ise Türkiye’nin küresel bir ilaç Ar-Ge ve üretim merkezi olması hedefleniyor. 2023’e kadar yurtiçi tıbbi cihaz ve tıbbi malzeme ihtiyacının yüzde 20’sinin, ilaç ihtiyacının ise yüzde 60’ının yerli üretimle karşılanması hedefler arasında. Cumhuriyet’in 100’üncü yıldönümüne “en az bir orijinal ürün keşfinin” yapılması ve küresel klinik araştırma yatırımlarından Türkiye’nin aldığı payın ve yürütülen klinik araştırma sayısının yıl bazında yüzde 25 artması amaçlar arasında. Paralel bir program olarak 35 adet şehir ve bölge hastanesi kurulması için harekete geçildi. Bu dev hastaneler ile amaç, ölçek ekonomisinden faydalanarak maliyet avantajı yaratmak ve aynı zamanda Ar-Ge çalışmaları için uygun bir iklim yaratmak. 2018 yılına kadar sağlık alanında diğer hedeflerse şöyle:

Türkiye’nin sağlık hedeflerine bir katkıyı da biyoteknoloji araştırma merkezi yatırımı ile GE yaptı ve Türkiye geçen yılın Mart ayında uluslararası çapta bir yaşam bilimleri laboratuvarına kavuştu. Teknopark İstanbul’daki  GE İnovasyon Merkezi’nde kurulan GE Yaşam Bilimleri Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı’nda, GE’nin gelişmiş teknolojisi ve biyoteknoloji alanında teorik ve uygulamalı eğitim veriliyor. GE Laboratuvarı’nda aynı zamanda araştırma-geliştirme projeleri kapsamında küçük ölçekli, deneysel çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Teknoloji ve eğitim laboratuvarında; biyoreaktör, protein saflaştırma, tampon hazırlama ve saklama tankı, WesternBlot, Elektroforez (SDS-PAGE), hücre görüntüleme, spektrofotometre ve steril bağlantılama ve kapatma sistem ve cihazları bulunuyor.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.