Sürdürülebilirlik İçin Verimli Enerji – 2

21 Mart 2017

2023 Hedefi: Yenilenebilir Enerji

Enerji Bakanlığı tarafından 2012’de yayınlanan Arz Güvenliği Strateji Belgesi’ne göre Türkiye, 2023 yılında yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektriğin tüketilen toplam elektriğin yüzde 30’una eşit olmasını hedefliyor. Aynı belgede Türkiye’nin rüzgâr enerjisi kurulu gücününün 20 bin MWHh’a çıkarılacağı belirtiliyor. Türkiye Rüzgâr Enerji Birliği’nin verilerine göre Türkiye’de rüzgâr santrallerinin toplam kapasitesi 2016 yılı sonunda 5.146 MWHh’ya çıktı. Buna göre 2023 hedefine ulaşılması için kurulu kapasiteyi 7 yılda 4 katına çıkarmak gerekiyor. Son 10 yılda Türkiye’nin rüzgâr enerjisi kapasitesinin 50 kat arttığı düşünülürse, RES kapasitesinin 4 kat artırılması ulaşılması güç bir hedef olarak görünmüyor.

Bu amaçla enerji yatırımlarının artması için bir dizi önlemler alınıyor. Örneğin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı büyük ölçekli yenilenebilir enerji yatırımlarının, yerli üretim donanım kullanımı ile hayata geçmesini sağlamak amacıyla 6 Ekim 2016’da “Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği”ni yayınladı. Bu model ile devreye girecek santrallerde üretilecek elektrik için “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM)” kapsamında destek sağlanacak. Yönetmelik uyarınca YEKA çalışmalarında Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, bu alanların optimum büyüklüklerde kaynağa göre parsellerinin ve kurulu güçlerinin belirlenmesinden, gerekli ölçüm ve fizibilite çalışmalarının yapılmasından, arazi izinlerinin alınması için yöntem ve süreçleri azaltıcı yönde çalışmaların yapılmasından, ayrıca bu alanlara yönelik ulaşım altyapısının iyileştirilmesi yönünde girişim yapmaktan sorumlu olacak. YEKA’larda kurulacak elektrik enerjisi üretim tesisleri için gerekli enerji iletim tesislerinin yapımı, bu ünitelerin işletmeye giriş programına uygun olarak Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından yapılacak.

Esip geçmesin…

Rüzgâr enerjisi de Türkiye’nin potansiyelinin büyük bölümünün henüz kullanılmadığı yenilenebilir enerji kaynakları arasında. Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği TUREB’in hesaplamalarına göre ülkemizde kara sınırlarında kurulacak rüzgâr santrallerinde 48 GW (48.000 MWH) elektrik kapasitesine ulaşmak mümkün. Buna karşılık 2016 yılı sonu itibarıyla kurulu rüzgâr enerjisi santrallerinin (RES) kapasitesi 6.1 GW’ın üzerine çıkmıştır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, rüzgâr enerjisi konusunda büyük kapasite artırımı hedefliyor. Danışmanlık şirketi Deloitte’un Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği için hazırladığı “Rüzgâr Enerjisi ve Etkileşim Raporu”nda, “Rüzgâr sektörünün yarattığı değer ile kamu tarafından sektöre yapılan yatırımın ötesinde bir potansiyel taşıdığı” görüşü savunuluyor.

Rapora göre her yıl 1000 MW yeni RES’in devreye girmesi ile;

1. Elektrik fiyatları ve son kullanıcı maliyetleri net 30,7 milyar dolar düşer. Rüzgâr yatırımlarının durması durumunda 2017-2035 yılları arasındaki toplam fatura değeri 422,7 milyar dolarken, aynı sürede her yıl 1000 MW RES devreye girerse fatura değeri 392 milyar dolarda kalacak.

2. GSYH ve nitelikli istihdam artar, cari açık net olarak azalır. 2015 yılı sonu itibarıyla rüzgâr enerjisi sektörü 12-15 bin kişiye iş yaratmış, milli gelire 1,7-1,9 milyar dolar katkıda bulunmuştur. 2017-2035 yılları arasında RES yatırımlarının cari açıkta 12,9 milyar dolar azalmaya yol açacağı, sadece doğalgaz ithalatında 574 milyon dolarlık gerileme getireceği tahmin ediliyor.

3. Türkiye’nin karbon emisyonları azalır. 2017 yılında kurulu RES kapasitesi ile Türkiye’nin atmosferi kirleten sera gazı emisyonunun 5,88 milyon ton azalacağı tahmin ediliyor. RES yatırımları her yıl 1000 MW olacak şekilde sürerse bu rakam 2035’de 24,2 milyon tona çıkacak.

Sürdürülebilirlik İçin Verimli Enerji” yazı dizisinin üçüncü bölümünü gelecek hafta GE Blog Türkiye üzerinden okuyabilirsiniz.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.