Sağlıkta Dev Yatırım: Şehir Hastaneleri

6 Eylül 2017

2002 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan “Sağlıkta Dönüşüm Programı” uzun bir süredir Türkiye’de sağlık alanında yeni ve önemli projelere imza atıyor. Bu bağlamda sürdürülen çalışmalardan biri de kamu özel ortaklığı ile oluşturulan Şehir Hastanesi Projeleri.

Kamu Özel Ortaklığı Nedir?

Kamu hizmetlerine devlet tarafından özel sektörün dahil edilmesi sürecine kamu özel ortaklığı deniyor. Bu ortaklık gereğince devlet özel sektörle anlaşıyor. Takiben devlet ve özel sektör arasında uzun bir vadeyi ve belirli şartları gerektiren iki yönlü bir sözleşme imzalanıyor. Bu sözleşme bağlamında devlet belirlenen projeye ilişkin kamusal yatırım ve hizmetlerin yapılanma sürecini özel sektöre bırakıyor. Bu sözleşmeler uyarınca, özel sektör kamu hizmetlerinin finansmanı için alternatif çözümler üretiyor. Projeden doğan; risk, maliyet ve getiriler ise yapılan sözleşme gereğince iki taraf arasında paylaşılıyor. Kamu özel ortaklığının; yap-işlet-devret, yap-işlet, yap-kirala, rehabilite et-işlet-devret gibi finansman modelleri bulunuyor.

Kamu özel ortaklığı ile inşa edilen şehir hastaneleri, sağlık alanındaki en büyük projeler arasında yer alıyor.

Şehir Hastaneleri Nedir?

Şehir hastaneleri, kamu özel ortaklığı ile hayata geçirilen çok büyük projeler olarak biliniyor. Bu hastanelerde sunulan; temizlik, yemek, bilgi işlem, güvenlik hizmetleri gibi doğrudan hizmetler dışında kalan yan hizmetlerin hepsi özel sektörden alınıyor. Şehir hastaneleri tarafından sunulan yan hizmetler; görüntülüme merkezi, laboratuvar, ameliyathane işletmesi  gibi yan ihtiyaçları kapsıyor.

Şehir hastaneleri pek çok sağlık hizmetinin aynı yapı içerisinde toplamayı başarıyor.

Projelerde GE’nin Rolü

GE, Kamu Özel Ortaklığı projelerinde farklı iş modelleri ile birlikte uluslararası bilgi birikimi ve deneyimini Türkiye’ye getiriyor. Bu doğrultuda belirlenen bölgelerdeki sağlık kalitesini artırmak amacıyla genel hastane, onkoloji hastanesi, kadın ve çocuk hastanesi, kardiyovasküler hastalıklar merkezi, fizik tedavi ve rehabilitasyon üniteleri kurulması planlanıyor. Bunun yanı sıra GE Sağlık, araştırma-geliştirme faaliyetleri sayesinde ileri teknolojili sağlık ekipmanları üretebiliyor. Böylece şehir hastanesiprojelerinin bu ekipmanlarla donatılması sağlanıyor.

Kamu-özel ortaklığı projeleri GE’nin en önemli gündem maddelerinden biri. 2016 yılında Türkiye’de GE Sağlık tarafından üstlenilen kamu özel ortaklığı ihalelerinin toplam değeri 223 milyon dolardı. Bu projelerin ülkenin sağlık sistemine 8,240’ı aşkın yeni kaliteli yatak kapasitesi eklemesi bekleniyor.

Sağlık sektörü için fayda sağlayacak en son gelişmeleri ve teknolojileri öğrenmek için https://geturkiyeblog.com/ge-teknolojileri/saglik/ sayfasını takip edebilirsiniz.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.