Nesnelerin İnternetine Sanayi Öncülük Ediyor – II

23 Temmuz 2018

“Nesnelerin İnternetine Sanayi Öncülük Ediyor” yazı dizimizin ilk bölümünde sizlerle IoT kavramının aşması gereken zorlukları ve kat etmesi gereken yolları paylaşmıştık. Bu bölümde ise nesnelerin internetinin katma değerinden ve endüstrilerde yarattıkları değişimlerden bahsedeceğiz.

Verimli ve Kârlı

Nesnelerin internetinin öneminin farkına varan, kullanmaya ve olumlu sonuçları görmeye başlayan şirketlerin sayısı hızla artıyor. Örneğin, Vodafone’un gerçekleştirdiği IoT Barometer araştırması, yöneticilerin, nesnelerin interneti olmaksızın gerçek anlamda bir dijital dönüşümün mümkün olmadığının farkında olduğunu gösteriyor.

Nesnelerin internetinin iş dünyası açısından en somut getirileri verimlilik ve kârlılık alanlarında ortaya çıkıyor. Üstelik beklenenin de ötesinde… Vodafone IoT Barometer raporuna göre, nesnelerin interneti alanında yatırım yapan şirketlerin %89’u son 12 ayda bütçelerini yükseltti. Bu teknolojiye yatırım yapanların %63’ü bu yatırımdan ciddi biçimde geri dönüş sağladı.

Aruba araştırmasına göre de iş liderlerinin sadece %16’sı nesnelerin interneti yatırımlarından büyük bir kazanç elde etmeyi planlarken, sonuçlar yöneticilerin %32’sinin kâr artışını gerçekleştirdiğini göstermiş. Benzer şekilde, yöneticilerin sadece %29’u nesnelerin interneti stratejilerinin iş verimliliği artışına neden olmasını beklerken, fiili sonuçlar %46’sının verimlilik kazancı sağladığını ortaya koymuş.

Rekabet Gücünü Artırıyor

Vodafone’un raporuna göre nesnelerin interneti teknolojileri gittikçe daha fazla sayıda şirkette temel iş aksiyonlarının merkezinde yer alıyor. Araştırmaya katılan şirketlerin %48’i büyük ölçekli kurumsal dönüşüm için nesnelerin interneti teknolojilerinden yararlanıyor. Yine aynı araştırmaya göre, nesnelerin interneti projelerinin boyutu büyüdükçe, kârlılık ve verimlilik ötesine geçen, rekabet gücünü artıran, yeni gelir kaynakları yaratan şirketler de artıyor.

Sanayi Öncülük Ediyor

Nesnelerin internetini en hızlı benimseyen ve endüstriyel nesnelerin interneti adıyla kendisine uyarlayan sektör üretim oldu. Araştırmalara göre, sektörde her on şirketten altısı nesnelerin interneti uygulamalarından yararlanıyor.

Sanayi sektöründe, temel endüstriyel fonksiyonları izlemek ve korumak, görünürlüğü artırmak ve verimlilik sağlamak, nesnelerin internetinin en belirgin faydaları olarak ortaya çıkıyor. Sektör genelinde, %83’lük bir kesim iş verimliliğinin arttığını, %80’lik bir kesim ise organizasyon çapında görünürlük durumunun iyileştiğini bildiriyor.

Nesnelerin interneti ile mevcut üretim süreçleri daha yakından izleniyor. Üretim sistemlerine entegre edilen nesnelerin interneti cihazları birbirleriyle gerçek zamanlı haberleşiyor; ürünlerin kalite kontrolleri bu cihazlarla yapılıyor; üretim sürecinde olan ve olabilecek hatalar gözlemlenerek hızlı bir şekilde tespit ediliyor ve bu kapsamda önleyici tedbirler alınıyor. Ayrıca toplanan veri analizleri ile üretim süreçlerinde iyileştirmeler ve üretim süreçlerinde kısaltmalar yapılıyor. Böylece, üretim daha da verimli ve kaliteli hale geliyor.

Sağlık, kamu, perakende de, farklı hızlarda da olsa, süreçlerine nesnelerin internetini ekleyen sektörler arasında yer alıyor.

Sağlık Sektörüne İnovasyon Getirdi

Sağlık sektörü, hastanın izlenmesini daha iyileştirmek, maliyetleri düşürmek ve yenilikçiliği teşvik etmek amacıyla nesnelerin internetini kullanıyor. Bu sektördeki şirketlerin %80’inin inovasyonda artış gözlendiğini bildirmesi, nesnelerin internetinin bir diğer önemli faydası olarak öne çıkıyor. Ayrıca sağlık sektöründeki şirketlerin %73’ü, nesnelerin interneti sayesinde maliyetlerde düşüş olduğunu bildiriyor.

Perakendede Yenilikçi Uygulamalar

Perakende sektörü de müşterilerle etkileşimi ve satışı artırmak amacıyla nesnelerin internetinden yararlanıyor. Nesnelerin interneti sayesinde müşterilere kişiselleştirilmiş teklifler ve ürün bilgileri sunulabiliyor. Her ne kadar perakende sektöründe nesnelerin interneti kullanımı, araştırmalara göre %49 düzeyinde kalsa da, kullananların %81’i bu sayede müşteri deneyiminin iyileştiğini bildiriyor. İyileşmiş bir müşteri deneyimi de müşteri sadakati ve gelirler üzerinde önemli bir etki yaratıyor.

Bildiğimiz Bankacılık Tarihe Karışıyor

Fintech trendiyle tarihinin en büyük dönüşümüne tanık olan bankacılık ve finans dünyası IoT’nin getirilerini pek çok süreçte faydaya dönüştürüyor. PwC’nin Dijital IQ araştırmasına göre akıllı sensörlere yatırım yapan ilk altı endüstri arasında bulunan finans sektörü, müşterilerine giyilebilir teknolojileri destekleyen ATM deneyimleri sunmaktan, kasada son derece kolay ve hızlı işlem yapmayı sağlayan yeni nesil ödeme teknolojilerine kadar her alanda nesnelerin internetinden fayda sağlıyor.

Avustralya ve İngiltere gibi ülkelerde çeşitli bankaların şubelerinde devreye aldığı Beacon etiketleri, içeri giren müşteriyi anında tanıyor, bir mesajla karşılıyor ve kişiye özel kampanya ya da teklifleri iletiyor. Benzer şekilde, engelli bir müşteri banka şubesine geldiğinde de yine sistem bunu anında fark ederek, şubedeki yetkili personele bilgilendirmede bulunuyor. Böylelikle her müşteri kendini özel hissedecek şekilde karşılanıyor.

Bu teknoloji sayesinde ödemeler gitgide görünmez hale geliyor. Halen pilot uygulaması devam eden  “Amazon.go” teknolojisi ile markete girerken telefonunuzda yüklü olan aplikasyonla kendinizi tanıtmanız yeterli hale geliyor. Market raflarından aldığınız her şey otomatik olarak sanal kartınıza işleniyor, vazgeçip rafa geri koyduklarınız düşüyor ve market çıkışında kuyruğa girmeden, kasaya uğramadan, fiziksel bir ödemeye ihtiyaç duymadan marketten çıktığınız anda alışveriş tutarı sanal kartınızdan çekilerek işlem gerçekleşiyor. “Just walk out technology” mottosuyla tanıtılan bu uygulama bugün IOT ve ödemenin birleştiği en güzel örneklerden biri.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.