Mükemmel Bir Fabrika İle Verimlilik Artışı -2-

5 Eylül 2014

Michigan Chrysler Plant Celebrates Production Of 2015 Chrysler 200

Bir önceki yazımızda 21. yüzyılın fabrikasını hayalden gerçeğe nasıl dönüştürebileceğimiz konusundan bahsetmiştik. Bu yazımızda da bugüne kadar bulduğumuz çözümlerden ve geleceğin iş yapış biçiminden bahsedeceğiz.

Sanal Üretim

Bugün bir ürünü veya parçayı gerçek bir üretim sahasına ulaşmadan önce onu sanal olarak tasarlayıp üretimini simüle edebilmekteyiz. Ne var ki üretim tedarik zincirinin farklı kısımlarındaki tasarım ve simülasyon kapasiteleri arasında bazı boşluklar var. Dahası, sanal tasarım ve simülasyon kapasitelerimizin büyük kısmı bağlantılı değil. GE hem kendi üretim operasyonlarımız içinde, hem de tedarik zinciri ortaklarımızda boşlukların olduğu yerlerde bağlantılar kurmak için çalışmalarına devam ediyor.

Çok Akıllı Makineler

Büyük hacimli bir otomotiv fabrikası üretim alanında bir tur yaptıysanız, verileri toplayıp gereken yerlere ileten sensörler vasıtasıyla makinelere kazandırılan otomasyon ve zekanın büyüklüğü karşısında hayranlık duymuşsunuzdur. Ancak otomotiv fabrikalarında bile hala boşluklar var. Sensörlü otomasyon kapasitesinden yoksun düşük hacimli ve/veya daha eski fabrikalarda ise daha büyük boşluklar mevcut. Örneğin her makine veri toplamıyor. Öte yandan, bazıları veri toplayabiliyor ama bundan daha fazla yararlanabilecek şekilde tesisteki diğer kısımlarla ilişkilendirilmemiş. GE bu boşlukları ele alarak üretim sahalarımızda optimal performans noktasında çalışan makinelerin fabrika sistemiyle sürekli iletişim halinde olması ve uyarı vermeden arıza yapmamalarını sağlamak için çalışıyor.

Esnek Fabrikalar

Bir fabrika yöneticisine en çok ne istediğini sorun, büyük olasılıkla üretim verimliliği ve esnekliği azamiye çıkaracak şekilde operasyonları gerçek zamanlı olarak değiştirebilme kapasitesine sahip olmak diyecektir. Montaj hattı fabrikalar için verimlilikte büyük bir atılım anlamına geliyordu, ama üretim sürecinde veri kaynaklı optimal-sistem, gerçek zamanlı uyarlamalar ve değişimler yapmak isterseniz bunun zor olduğunu görürsünüz. GE üretim sahalarını, üretim süreçlerimizde daha hızlı ve daha kolay veri kaynaklı değişiklikler yapmayı mümkün kılan daha esnek operasyonlara dönüştürmek için çalışıyor. Ancak bu şekilde gerçek anlamda asla durmayacak bir fabrika meydana getirebiliriz.

Yeniden Tasarlanabilen Tedarik Zincirleri

Günümüz fabrikalarının çoğu birkaç tip ürünü kitlesel olarak üretmek üzere inşa edilmiştir ama müşterilerin kendilerine özel çözümleri giderek daha fazla talep ettikleri bir dünyada yaşıyoruz. GE gibi küresel şirketlerin bir bölgeden diğerine oldukça farklılık gösteren ürünler sunmaları gerekiyor. Dolayısıyla da üretimi hızlı bir şekilde müşterinin taleplerine göre uyarlamak hayati önem taşıyor. Bu nedenle tedarik zincirlerimizle yakından işbirliği yaparak özelleştirilmiş ürünler imal edebilmek için operasyonlarımızı kolayca yeniden şekillendirebilmenin yollarını arıyoruz. Dahası, müşterilerimiz giderek daha kısa daha tedarik süreleri talep etmekteler ve üretim ve tedarik zinciri operasyonlarımızın esnekliği bir rekabet avantajı haline gelmekte. İstenen çevikliği temin edebilmek için tedarik zincirimizde, envanter yönetimini ve talep karşılamayı optimize etmemizi sağlayacak şekilde net bir görünürlük elde etmemiz gerekiyor.

Mükemmel Fabrika’yı – veya 21. yüzyıl dijital modeli – inşa edebilmek için bu dört dayanak da üretim tedarik zincirini bir araya bağlayacak, bilginin gereken yere ulaştırılmasını sağlayacak ve veri kanalları yaratacak güçlü bir Bilişim Teknolojisi (BT) altyapısı gerektiriyor. Aynı zamanda bir şirketin üretim operasyonlarına ait tüm veri sistemlerini bütünleştirecek ortak bir yazılım platformu da gerekiyor. GE, BT destek ağını temin etmek için bu iki unsuru da kuruyor. Kurulduktan sonra bu BT ağı, verileri operasyonları optimize etmek için kullanılacak enformasyona ve bilgiye dönüştürecek matematiksel analize ihtiyaç duyacak. Dahası ve belki de çok daha önemlisi, servislerimizi kapsayan kapalı bir geri besleme döngüsü oluşturacak ki bu da bir ürünün nasıl yapıldığı, kullanıldığı ve bakıldığı ile ilgili verileri kullanarak üretimin ve tasarımın geliştirilmesine olanak verecek.

Bu dört dayanak, şirketlerin, hızla artan teknolojik değişimlerin kamçılandığı, giderek daha birbirine bağlı ve rekabetçi bir küresel ekonomi içinde büyümesi açısından büyük bir rol oynayacak. Tedarik zincirleri tamamen küreselleşiyor ve deneyimle sabit olduğu üzere jeofiziksel ve jeopolitik şoklara açıktırlar. Dolayısıyla hızlı tepki vermek bir gereklilik olarak karşımıza çıkıyor. Giderek daha çok sayıda ülke, nüfuslarının gelirinde daha hızlı artışlar elde etmek için başa baş bir yarış halinde. Daha büyük üretkenlik ve verimlilik hem şirketler hem de hükümetler için çok önemli. Mükemmel fabrikalar güçlü küresel büyümeyi sürdürülebilir kılacak yeşil motor olacak. Buna karşılık, mükemmel fabrikaların dijital bağı küresel ekonomi içindeki bağlantıları daha verimli ve dirençli hale getirerek üretim kazançlarında artışa ve yenilikler açısından daha hızlı bir ilerlemeye imkan verecek.

Mükemmel Fabrika bugün hala bir hayaldir ama GE ve diğer kurumlar tüm dijital parçaları ilişkilendirmek için çalıştıkça uygulanması iyice olası hale geliyor. İnternet’in tüketicilerin hayatını on yıldan daha kısa bir sürede nasıl değiştirdiğini görmüş olduğumuz için endüstrideki değişim de aynı hızda gerçekleşebilir. Neden olmasın?

 

 

 

 

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.