Meme Kanseri Farkındalık Ayı: Türkiye’de Meme Kanseri

27 Ekim 2016

Meme kanserinde erken teşhisini önemi büyük. Bu yüzden ekim ayı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından her yıl “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” olarak kabul ediliyor. GE Türkiye olarak bizler de Meme Kanseri Farkındalık Ayı olan Ekim ayı boyunca meme kanseri ile ilgili yazı serimize devam ediyoruz.

curslzzueaeyh9g

Meme Kanserinde Hangi Evrede Olmak Neden Önemli?

Hastalığın evresini, yani kanserin nereye yerleştiğini, hangi bölgeleri kapladığını bilmek doktorun en uygun tedavi planını yapmasını ve hastalığın gidişatını tahmin etmesini sağlıyor. Bunun için dünyada standart kabul edilen TNM kısaltmasıyla anılan bir evreleme sistemi kullanılıyor. Evrelemeyi tamamlamak için bazı tanısal testler yapılıyor.

Evre 0 : Hastalık sadece süt kanallarında ve/veya meme lobüllerindedir, etraftaki meme dokusuna yayılma yoktur.

Evre IA : Tümör meme dokusuna geçmiştir ancak küçüktür. Lenf bezlerine yayılım yoktur.

Evre IB : Az sayıda kanser hücresi koltukaltı lenf bezlerine geçmiştir. 0,2 mm’den büyük, ancak 2 mm’den küçük kümeler oluştururlar. Memede tümör yoktur veya 20 mm ve altındadır.

Evre IIA : Kanserde aşağıdaki bulgulardan biri vardır.

  • Memede tümör yok, fakat koltukaltı lenf bezlerinde kanser var.
  • Tümör 20 mm veya daha küçük ve koltukaltı lenf bezlerinde kanser var.
  • Tümör 20-50 mm çapında ve koltukaltı lenf bezlerinde hastalık yok.

Evre IIB : Kanserde aşağıdaki bulgulardan biri vardır.

  • Tümör 20-50 mm çapında ve 1-3 adet koltukaltı lenf bezi tutulumu var.
  • Tümör 50 mm’den büyük ve koltukaltı lenf bezi tutulumu yok.

Evre IIIA : Tümör herhangi boyutta olabilir, ancak 4-9 adet lenf bezinde tutulum vardır, vücudun başka yerlerinde yayılım yoktur. Ya da tümör 50 mm’nin üzerinde olup, 1-3 adet lenf bezi tutulumu vardır.

Evre IIIB : Tümör göğüs duvarına yayılmıştır, memede yaraya yol açmıştır veya enflamatuar kanser tanısı koyulmuştur. Koltuk altı lenf bezlerinde tutulum olabilir/olmayabilir. Başka organlara yayılım yoktur.

Evre IIIC : Tümör herhangi boyutta olabilir, ancak koltukaltında 10 ve/veya üzeri sayıda lenf bezi tutulumu veya farklı bölge lenf tutulumu vardır. Hastalık başka organlara yayılmamıştır.

Evre IV : (metastatik) Tümör herhangi boyutta olabilir, fakat kanser kemik, akciğer, beyin, karaciğer gibi uzak organlara yayılmıştır.

Kaynak: Meme Cerrahı Dr. Ece Dilege, İstanbul Amerikan Hastanesi, Kanser Savaşçıları Derneği’nden alınmıştır.

 

Türk Kadını Meme Kanserine Erken Yakalanıyor

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2013’te kabul ettiği “Dünya Kanser Bildirgesi” üye ülkelerin kanser vakalarını azaltmak yönünde yeni bir hedef belirledi. “25’e kadar 25” sloganı ile özetlenen bu hedefte üye devletlerin 2025 yılına kadar kanser vakalarını yüzde 25 azaltacak tedbirleri alması tavsiye ediliyor.

 

Dünya Sağlık Örgütü, kanser türleri arasında meme kanserine özel bir önem atfediyor. Örgütün geçen yıl yayınladığı kanser raporunda gelişmekte olan ülkelerde meme kanserine yakalanma oranının arttığı uyarısında bulunulurken, özellikle bu ülkelerde meme kanserine geç teşhis konulduğuna dikkat çekiyor. DSÖ verilerine göre meme kanserli hastalarda, tüm evrelerde 5 yıllık sağ kalım oranları, gelişmiş ülkelerde yüzde 73 iken, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 53’e düşüyor. Aradaki bu önemli fark, gelişmiş olan ülkelerde tarama programları sayesinde erken tanı ve tedavi olanakları ile açıklanıyor.

Türkiye de bu riskli gelişmekte olan ülkeler arasında bulunuyor. Yapılan araştırmalar Türkiye’de kanser hastalığının alarm verdiğini ortaya koyuyor. Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Meme Hastalıkları Federasyonu’nun 2012 yılında yaptığı bir araştırmada 1990-2010 yılları arasında kanser vakalarının 20 kat arttığı tespit edildi. TÜİK’in 2013’te yayınladığı sağlık kanser istatistiklerine göre kanser, dolaşım sistemi hastalıklarının ardından yüzde 25 ile Türkiye’de en çok ölüme yol açan ikinci neden olarak ortaya çıktı.

Aynı araştırmada meme kanserinin de akciğer kanserinden sonra en çok ölüme yol açan kanser türü olduğu belirlendi. Sağlık Bakanlığı’nın 2015 yılında yayınladığı kanser istatistik verilerine göre Türkiye’de kadınlarda görülen kanserlerin yüzde 24,2’si meme kanseri olarak belirlendi.

Üstelik Türkiye’de kadınlar, dünya ortalamasına göre daha erken yaşta meme kanserine yakalanıyor. Türkiye Meme Hastalıkları Federasyonu Ulusal Meme Kanseri Veri Tabanı verilerine göre, Türkiye’de meme kanseri ortalama yaşı 51,6. Kanser sıklığı gelişmiş ülkelerde 60’lı yaşlarda daha fazla iken ülkemizde 45-49 yaş grubunda yüzde 16,7’lik bir değerle en üst seviyeye ulaşıyor.

Bu rakamlar Sağlık Bakanlığı ve mesleki örgütler kadar sivil toplum örgütlerini de harekete geçirdi. 1998 yılından beri, Dünya Sağlık Örgütü’nün kanser önleme planları doğrultusunda çalışmalar yürütülüyor. Sağlık Bakanlığı, 2013 yılından itibaren yoğun kanser taramalarına başladı. Türkiye Meme Hastalıkları Federasyonu “Ulusal Meme Kanseri Veri Tabanı” oluşturdu.

Unutmayın, erken teşhis hayat kurtarır.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.