Kadınlar Yükselirse Hepimiz Yükseliriz – I

30 Temmuz 2018

Kadınların iş gücüne katılımı ve çalıştıkları şirketlerde aldıkları rol, yükselme şansları gibi konularda yapılan geniş çaplı bir araştırmanın sonuçları yayınlandı. Bu araştırmanın sonuçlarına göre iş yerlerinde cinsiyet eşitliğine ulaşılması ve pozitif bir çalışma ortamı yaratılması için atılması gereken adımlar ise maddeler halinde sıralandı.

Bugün dünyada yönetici pozisyonundaki kadın oranı dörtte birden az. Dahası, her üç şirketten birinin üst yönetiminde hiç kadın yok. Kadınların yönetici seviyesine ulaşma ihtimali, erkeklere göre %22 daha az; erkeklerin üst yönetimde görev alma olasılığı ise kadın meslektaşlarına göre %47 daha fazla.

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 34 ülkede hepsi üniversite mezunu 22 binden fazla çalışanın görüşlerine başvurularak yapılan araştırmadan çıkan sonuçlar özetle şöyle:

Eğer çalışanların tümü, iş yerindeki stratejik değişiklikleri gerçekleştirmeyi taahhüt ederlerse, kadınların ücretlerinde 30 bin doları aşkın bir artış meydana gelebilir. İş liderlerinin ve kurumların gerek kariyerde ilerleme, gerekse ücretlerde cinsiyet uçurumunu kapatma gücü var olarak yorumlanıyor; yeter ki aşağıda yer alan ve kadınların kariyerlerinde yükselme şansını artırdığı istatiksel olarak kanıtlanmış 14 faktörle ilgili olarak harekete geçilsin.

Arjantin’den Çin’e, Brezilya’dan Hindistan’a, Suudi Arabistan’dan Japonya’ya, Birleşik Arap Emirlikleri’nden ABD, İngiltere gibi G-7 ülkelerinin tümüne uzanan araştırmada, aslında iş yerinde cinsiyet eşitliğini sağlamak için uygulanabilecek 40 farklı adım var. Ancak bunlardan 14’ü olmazsa olmaz faktörler. Üç ayrı kategoride toplanan bu 14 olmazsa olmazın gerçekleşebilmesi içinse eşitlik hedeflerini açıkça belirleyen, paylaşan ve ölçen farklı bir liderlik takımına ihtiyaç var.

Cesur Liderlik

* Yönetimde cinsiyet çeşitliliğine öncelik verilmesi,

* Çeşitlilik hedefinin kurum dışında da paylaşılması,

* Kurum tarafından cinsiyete dayalı ücret farkıyla ilgili hedeflerin açıkça beyan edilmesi.

Kapsamlı Uygulama: Aile dostu uygulamaların, kadını da erkeği de destekler nitelikte olması

* Şirket bünyesinde kadınların işten ayrılmamalarını ve yükselmelerini sağlayacak çekim alanları yaratılması,

* Kurumda güçlü bir kadın çalışan ağının olması,

* Şirketteki kadınların erkeklere açık yüreklilikle davranması,

* Erkeklerin ebeveyn izni almalarının teşvik edilmesi.

Güçlendirici Ortam: Çalışanlara güvenilen, bireylere saygı duyulan, yaratıcılığı teşvik eden ve esnek çalışmayı destekleyen bir ortamın oluşturulması

* Çalışanlardan kılık kıyafetlerinin şirket kültürüne göre değiştirilmelerinin kesinlikle istenmemesi,

* Çalışanların yaratıcı ve yenilikçi olmalarının teşvik edilmesi,

* Uzaktan çalışma uygulamalarının yaygınlaştırılması,

* Tüm çalışanların beceri uygunluğunu sağlamak için düzenli eğitim oturumları yapılması,

* Çalışanlara, denizaşırı veya uzun mesafeli seyahatlere alternatif olacak sanal toplantı seçeneğinin sunulması,

* Kişisel ya da ailevi sorumlulukları olduğunda, çalışanlara evden çalışma imkânının sağlanması,

* Taciz vakaları dâhil olmak üzere cinsiyet eşitliğine aykırı hareket ve tutumların olması durumunda çalışanların şikâyetlerini rahatça bildirebilecekleri bir ortamın yaratılması.

Görüldüğü üzere, şirketlerde eşitlik kültürünü besleyecek bu 14 faktörü hayata geçirebilmek için CEO’ların sosyal konularda kamuoyu önünde tavır almaktan korkmayan cesur liderlik göstermesi ve şirketlerin, kadın çalışanların yükselmesine yardımcı olacak politika ve programlarla ilgili kapsamlı aksiyon alması gerekiyor.

Araştırma, bu 14 faktörün tümünü uygulayan şirketlerde kadınların 5 kat daha hızlı üst yönetim ve direktör seviyesine geldiklerini, dahası erkeklerin de benzer pozisyonlara 2 kat hızlı terfi ettiklerini ortaya koyuyor. Bu 14 faktörün uygulanması, kadın ve erkek çalışan arasındaki ücret uçurumunu da azaltıyor. Araştırmanın bulgularına göre kadınlar, çalışacakları şirketleri tercih ederken eşit ücret ve cinsiyet çeşitliliğinin yanı sıra şirkette en az bir üst düzey kadın yönetici bulunmasını da önemsiyor.

Rapora göre, şirkette erkeklerin de dâhil olabileceği bir kadın iletişim ağının bulunması çok önemli; ne var ki  araştırma kapsamında görüşlerine başvurulan kadınlardan yarısının, çalıştığı şirketlerde herhangi bir iletişim ağı bulunmuyor.

Görüldüğü üzere, şirketlerde eşitlik kültürünü besleyecek bu 14 faktörü hayata geçirebilmek için CEO’ların sosyal konularda kamuoyu önünde tavır almaktan korkmayan cesur liderlik göstermesi ve şirketlerin, kadın çalışanların yükselmesine yardımcı olacak politika ve programlarla ilgili kapsamlı aksiyon alması gerekiyor.

Araştırma, bu 14 faktörün tümünü uygulayan şirketlerde kadınların 5 kat daha hızlı üst yönetim ve direktör seviyesine geldiklerini, dahası erkeklerin de benzer pozisyonlara 2 kat hızlı terfi ettiklerini ortaya koyuyor. Bu 14 faktörün uygulanması, kadın ve erkek çalışan arasındaki ücret uçurumunu da azaltıyor. Araştırmanın bulgularına göre kadınlar, çalışacakları şirketleri tercih ederken eşit ücret ve cinsiyet çeşitliliğinin yanı sıra şirkette en az bir üst düzey kadın yönetici bulunmasını da önemsiyor.

Rapora göre, şirkette erkeklerin de dâhil olabileceği bir kadın iletişim ağının bulunması çok önemli; ne var ki araştırma kapsamında görüşlerine başvurulan kadınlardan yarısının, çalıştığı şirketlerde herhangi bir iletişim ağı bulunmuyor.

GE 1997 yılından beri Women’s Network (Kadın Çalışan Ağı) ile kadın çalışanları güçlendirme çalışmalarını çok yönlü olarak ele alıyor. Türkiye’de 2003 yılından beri aktif olan bu organizasyon, kadın çalışanların kariyerlerine mentorluk, eğitim, seminer gibi konularda destek vermesinin yanı sıra, esnek çalışma saatleri, evden çalışma imkânı ve ücretsiz annelik ve süt izni gibi avantajlarıyla özel yaşamlarına da destek oluyor. 2020 yılında 20.000 kadın çalışan hedefleyen GE, bir işe alım durumunda eşit iki aday arasında seçim yapması gerektiğinde tercihini kadın adaydan yana kullanıyor. Kadınların yükselişi GE’nin şirket kültürünün önemli bir parçası.

Gelecek hafta “Kadınlar Yükselirse Hepimiz Yükseliriz” yazı dizimizin ikinci kısmında, şirket kültürünün kadınların yükselmesine olan etkilerini anlatacağız.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.