İnovasyonun ve Endüstriyel İnternet’in Türkiye’de Yükselişi

19 Eylül 2014

canan küçük

General Electric (GE) olarak her yıl gerçekleştirdiğimiz GE Küresel İnovasyon Barometresi’nin sonuçlarını AmCham Turkey / ABFT ile birlikte 10 Eylül’de iş ortaklarımız ve müşterilerimize duyurduk. Etkinliğimizde, inovasyonun önündeki engeller ve fırsatları konuşmak ve sonuçları değerlendirmek üzere TTGV Yönetim Kurulu Başkanı ve Vestel Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Ultav, Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Mandal, Wellpoint Sağlık Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Turgay’ın katılımıyla çok etkin bir panel gerçekleştirdik. Değerli panelistlerimize, AmCham Turkey / ABFT Yönetim Kurulu Başkanı Serra Akçaoğlu’na ve bizlerle heyecanımızı paylaşmaya gelen tüm misafirlerimize tekrar buradan katılımları için teşekkürlerimi sunuyorum.

panel inovasyon barometresi

Sonuçlara gelince… Bu yıl da görüyüruz ki Türk iş dünyası ve üst düzey yöneticiler, inovasyonun gerek ekonomi gerekse insanların yaşam standartları üzerinde olumlu bir etki yarattığına tam anlamıyla inanıyor.

Sizlerle özellikle en çok ilgimi çeken 10 sonucu paylaşmak istiyorum. Ankete katılan yöneticilerin;

  1. %76’sı işbirliğine dayalı inovasyonu destekliyor.
  2. %63’ü endüstriyel internetinsektörlerde olumlu veya nötr bir etkisi olacağına inanıyor.
  3. %77’si analitik ve öngörüye dayalı bilginin alınan kararlarda etkili olduğunu düşünüyor.
  4. %90’ı inovasyonun başarısı için müşterilerin ihtiyacının anlaşılması gerektiğini şart olarak görüyor.
  5. %84’ü başarılı bir inovasyon için gelişen teknolojilere hızla uyum sağlanması ve uygulamaya geçilmesi gerektiğine inanıyor.
  6. %100’ü inovasyon için ayrılmış fon ve teşviklere ulaşabilmek için bürokrasi ile mücadele edilmesi gerektiğine inananıyor.
  7. %98’i diğer ülkelerle araştırma konusunda işbirliği yapılması gerektiğine düşünüyor.
  8. %92’si devlet ve özel sektör arasında yapılacak ortaklıklar teşvik edilmesi gerektiğine inananıyor.
  9. %97’si devletin öğrencilerin eğitim müfredatını iş ihtiyaçlarına göre uyarlaması gerektiğini düşünüyor,
  10. %90’ı devlet tarafından ticari sırların ve gizliliğinin korunması gerektiğine inanıyor.

Sonuçlara baktığımızda, Türkiye’de iş dünyasının önde gelen yöneticilerinin inovasyonu büyümede stratejik bir öncelik olarak gördüğünü gözlemliyoruz. Bir taraftan da hem devletteki hem de kurumlardaki bürokrasiyi daha azaltmamız gerektiği önemli bir ders olarak ortaya çıktı. Sonuçların geçen seneden en büyük farkı ise büyük eri analizlerinin, endüstriyel internetin artık kurumlar tarafından bir gereklilik olarak görülmesi ve bu konuda şirketlerini hazırlamaya başlamış olmaları.

GE olarak yerel inovasyon girişimlerimiz, Türk iş dünyasının inovasyon perspektifiyle aynı çizgide yer alıyor. Türkiye’nin yerel inovasyonu güçlendirmesi ve özellikle de iş dünyasına gençleri ve yetenekli iş gücünü dahil etmesi ile küresel inovasyon projelerinde önde gelen ülkelerden biri olma konusunda büyük bir potansiyele sahip olduğu ortada. Türk yöneticiler, inovasyon çalışmaları için risk almaya, işbirliğine, yetenek ve teknoloji yatırımlarının gerekliliğine inanırken; büyük veri ve endüstriyel internetin iş piyasasında olumlu bir etki yaratacağına görüyoruz.

GE Türkiye olarak TÜBİTAK’la olan işbirliğimiz ve İnovasyon Kampı’mız ile; ODTÜ “Yeni İşler Yeni Fikirler”, “GE Türkiye İnovasyon Yarışması” gibi parlak beyinleri bulmaya dönük proje ve sponsorluklarımızla yerel inovasyonu destekleme ve ülkemizin 100. yıl hedeflerine ulaşmasına katkı sağlama konusunda kararlılığımız devam ediyor.

Bildiğiniz gibi bizler ansiklopedilere bakarak ödev hazırlayan, telefon sahibi olmak için yıllarca bekleyen, bir toplantı için uzun saatler yolculuk yapmak zorunda kalan bir kuşak olarak büyüdük. 2014 GE İnovasyon Barometresi gösteriyor ki önümüzdeki yıllarda yenilikler çok daha hızlı hayatımızda yer bulacak çünkü inovasyon tüm kurumların odağında. Artık mesele inovasyonun gelişmesindeki engelleri kaldırma, işbirliklerini artırma, bilgiyi analiz ederek öngörüyü artırma ve başarılı inovasyon kriterlerini kurum kültürü haline getirmek. Biz de inovasyon konusunda hem iş ortaklarımızın hem müşterilerimizin hem de ülkemizin daha ileriye gitmesini sağlamak amacıyla çalışmalarımıza ve işbirliklerimize devam edeceğiz.

GE olarak geleceğin iş dünyasını yenilikçiliğin belirleyeceğini düşünüyoruz. Bu gelecek 3 eksen üzerine inşa edilecek:

–       Endüstriyel Internet ve Büyük Veri

–       3D yazıcılar gibi gelişmiş üretim teknolojileri

–       Sorunları ortaklaşa çözen küresel beyin gücü

Sizleri bu eksenler bağlamında ilgilendirmeye devam edeceğiz.

Lütfen düşüncelerinizi siz de benimle paylaşın.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.