İnovasyon Zirvesi’nde Türkiye için Yeni Enerji Modelleri Tartışıldı!

6 Aralık 2013

GE İnovasyon Zirvesi'nde!

Hepimizin bildiği gibi geçtiğimiz aylarda GE Türkiye tarafından düzenlenen İnovasyon Zirvesi’nde siyaset, iş dünyası, üniversite ve STK’lardan önemli isimler biraraya geldi. Zirve kapsamında düzenlenen önemli panellerden “Türkiye için yenilikçi bir enerji modeli” kapsamında enerji kaynaklarını çeşitlendirmenin yanı sıra sektörlerdeki verimliliğin artırılması gerektiği vurgulandı.

Panele katılan uzmanlar, GE Türkiye’nin iş ortaklarının çevresel ve finansal ihtiyaçlarına yönelik öncü teknolojilerin geliştirilmesi için verdiği taahhüt olan ecomagination üzerinde odaklanarak, artan enerji ihtiyacının tüm sektörler üzerinde önemli bir etkisi olduğunu belirtti. Ayrıca uzmanlar, artan enerji ihtiyacını karşılamak için farklı ekonomik sektörlerde yerel inovasyonun teşvik edilmesi gerektiğini ifade etti. Panelde, çevreyi de esas alan sürdürülebilir bir enerji yönetim sistemine geçişin gerekliliğine dikkat çekildi.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Selahattin Çimen, enerji ihtiyacının üçte ikisinin ithalat ile karşılandığını ve Türkiye’nin yenilenebilir enerji  kaynaklarına yönelerek şeffaf ve rekabetçi bir enerji altyapısı oluşturmaya odaklandığını söyledi. Çimen, “Yenilenebilir enerjiler, özellikle rüzgar, su ve jeotermal alanlarında tatmin edici gelişmeler sağladık. Bunun yanında, ülkenin enerji verimliliğine yönelik önlemlerle yılda 6-8 milyar dolar tasarruf edebileceğine inanıyoruz” dedi.

GE Ecomagination Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye Direktörü Rania Rostom, enerji sektöründeki verimliliğin artırılması için yeşil teknolojilere olan ihtiyacı vurgulayarak Ar-Ge’ye kararlı biçimde odaklanılmasıyla şirketin 2012 yılında 175’in üzerinde yeşil teknoloji patenti aldığını söyledi. Rostom, “2015 yılında temiz enerji ve ecomagination araştırmalarına yönelik Ar-Ge yatırımlarımızı ikiye katlamak konusunda kararlıyız. Bu ürün ve hizmetler Türkiye’nin sürdürülebilir enerji yönetimini hedefleyen gelecek vizyonu ile uyum içindedir. Enerji sektöründeki verimliliği güçlendirmek için yerel ortaklıklar ve inovasyona yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Oturumun moderatörü, TTGV Genel Sekreteri Dr. Mete Çakmakçı, enerji sektöründe verimlilik artışının cari açığın azaltılması için önemli olduğunu ve temiz enerji araştırmalarına odaklanılması gerektiğini belirtti.

Ulaştırma Bakanlığı Danışmanı Prof. Dr. Mustafa Karaşahin, ülkede kişi başına düşen araç sayısının 10’da birden bugün dörtte bir oranına yükselmiş olduğuna dikkat çekerek, Türkiye’nin ulaşım sektöründeki enerji ihtiyacının arttığını söyledi. Karaşahin,  “Bu durumun enerji ve ulaşım sektörlerine getirdiği zorluğu aşmanın bir yolu demiryolu taşımacılığına öncelik vermek. Başlıca kentler arasında çalışacak yüksek hızlı trenler sektörün enerji ihtiyacının karşılanmasına destek olacak ve bunun yanında yenilenebilir enerji kaynaklarının teşvik edilmesini de sağlayacak. 2023 yılına kadar dizel lokomotiflerden elektrikli lokomotiflere geçiş yapılarak, tüm demiryolu ağında yüzde 80’e varan oranda elektrikli trenlerden yararlanılması planlanıyor” dedi.

Şişecam CEO’su ve Baş Danışmanı Dr. Yıldırım Teoman, Türkiye’de enerji yoğun endüstrilerin yüzde 20’nin üzerinde enerji tasarrufu potansiyeli olduğunu göz önünde bulundurarak, firmaların enerji verimliliğini temel bir öncelik olarak belirlemelerinin önemini vurguladı. Teoman, “Çok sayıda araştırma ve kendi deneyimlerimiz enerji maliyetlerinde yüzde 10’a varan tasarruf elde etmek için yapılan enerji verimliliği yatırımlarının yüzde 45 veya daha yüksek oranda IRR (iç getiri oranı) sağladığını gösterdi. Enerji, işletmemiz için enerji harcamalarının yüzde 26 ile 28 civarında seyrettiği bir ortamda stratejik öneme sahip. ‘Sürdürülebilir Enerji Projemiz”, enerji verimliliğini Grubun stratejik planlaması içinde daha ön plana çıkartıyor. Bu proje ile firmamızı dünyanın en yüksek enerji verimliliğine sahip işletmelerinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Acıbadem Sağlık Grubu Proje Yönetimi Genel Müdürü Sedat Artukoğlu, sağlık hizmetlerine ilişkin başarılı uygulamaların enerji sektörü tarafından desteklenmesinin önemine dikkat çekerek, “Sağlık sektöründe enerji harcamaları sürekli giderler arasında ilk üç arasında yer alıyor. Ancak, enerji yönetimi birimleri sayesinde bu giderleri azaltmak için büyük bir potansiyele sahibiz. Bu sistemler sayesinde yüzde 15’in üzerinde enerji tasarrufu sağlamayı başardık” dedi.

Uluslararası Tesis Teknik Müdürleri Derneği Başkanı Ali Süngü, LED aydınlatma, etkin tıbbi cihazlar ve soğutma için oluşan enerji harcamalarına katkı sağlayan güneş panellerinin kullanımıyla ciddi ölçüde tasarruf yapıldığını söyledi.

Zirvede TÜBİTAK ile Ar-Ge ve girişimcilik alanında işbirliğini teşvik etmek üzere gireceğimiz ortaklık da duyuruldu. TÜBİTAK ile birlikte Türk profesyonellere ve öğrencilere enerji ve sağlık hizmetleri alanlarında yeni fikirler geliştirmeleri için destek olmak amacıyla düzenlediğimiz İnovasyon Yarışması hakkında bilgi verildi.

 

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.