İnovasyon Barometresi 2016 Açıklandı: Türkiye Dijital Dönüşüme Hazır

9 Mart 2016

İş dünyasında inovasyonun yerini ölçen Beşinci GE Küresel İnovasyon Barometresi açıklandı. Araştırmaya göre ABD büyük bir farkla bu yılın inovasyon şampiyonu oldu. Bir önceki yıl inovasyon sıralamasında üçüncü sırada olan Japonya ise ivmesini kaybeden Almanya’yı geçerek bu yıl ikinci sırada yer aldı.

Konusunda dünyadaki en kapsamlı araştırma olan ve Türkiye’nin de dâhil olduğu 23 ülkeyi kapsayan GE Küresel İnovasyon Barometresi, Türkiye için de oldukça önemli veriler sunuyor.

GE_kapak

İnovasyon stratejisi: Türkiye’de Ar-Ge ya da ürün geliştirme programları olan şirketlerin yüzde 71’i net bir inovasyon stratejisine sahip. Bu oran dünya ortalamasının yüzde 3 üzerinde.

Büyük Veri ve karar alma süreçleri: Büyük Veri ve analiz sistemleri artık karar alma süreçlerinde oldukça etkili. Türk yöneticilerin yüzde 66’sı karar alma süreçlerinde Büyük Veri ve analiz sistemlerinden faydalanıyor. Türkiye bu konuda yüzde 5’lik bir farkla dünya ortalamasının üzerinde.

İnovasyon ve iş birliği: Araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 77’si, son bir yılda yaptıkları iş birlikleri sayesinde kârlılıklarını artırdıklarını belirtiyor. Türkiye’de bu oran yüzde 83’le dünya ortalamasının yüzde 6 üzerinde.

GE_inovasyon

Araştırma, yeni dönemle birlikte gelen dijitalleşme sürecinde Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu gelişmekte olan ülkelerin, gelişmiş ülkelere göre daha iyimser bir beklenti içerisinde olduklarını ortaya koyuyor. Araştırmaya katılan yöneticilerin ortalama yüzde 68’i Dördüncü Sanayi Devrimi’ne girme düşüncesine iyimser bakarken, Türk yöneticilerde iyimserlik oranı yüzde 84’e çıkıyor. Yine araştırmaya katılan yöneticilerin ortalama yüzde 61’i Dördüncü Sanayi Devrimi düşüncesinin kendilerini heyecanlandırdığını söylerken, bu oran Türk yöneticilerde yüzde 78’e ulaşıyor.

Türk Yöneticilerin Demode Kalma Korkusu Yok

Araştırmaya katılan küresel yöneticilerin yüzde 81’i “Dijital Darwinizm riski” olarak da tanımlanan teknolojinin gelişim hızına ayak uyduramayarak geri kalmaktan, demode hale gelmekten çekiniyor. Bu kaygı Türk yöneticilerde ise çok daha düşük. Hatta GE Küresel İnovasyon Barometresi araştırmasının yapıldığı 23 ülke içerisinde yüzde 62 ile demode kalma kaygısının en düşük olduğu ülke Türkiye.

GE_demode

Çalışmaya katılan bütün ülkelerin üzerinde anlaştıkları nokta ise, inovasyon çalışmaları gerçekleştirilirken aşamalı, yani güvenli inovasyon ile ilerlemek. Küresel yöneticilerin yüzde 63’ü, Türk yöneticilerin ise yüzde 66’sı şirketler temel faaliyetlerini korurken, inovasyonların aşamalı bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini savunuyor.

Çalışanların Sorun Çözme Becerileri Önem Kazanıyor

GE Küresel İnovasyon Barometresi, yeni dönemde insan kaynakları yönetimine dair birçok soruya da yanıt veriyor. Küresel yöneticilerin yüzde 54’ü, Türk yöneticilerin ise yüzde 43’ü dijital devrimin istihdam üzerinde olumlu etki yaratacağını söylüyor. Ayrıca araştırmaya katılan yöneticiler için en önemli konulardan biri sorun çözen ve yaratıcı çalışanlar. “İş başvurusunda bulunan adaylarda aradığınız temel özellikler nelerdir?” sorusuna Türk yöneticilerin yüzde 62’si “sorun çözme becerisi” cevabını veriyor. Bu beceri, %56’lık oranıyla küresel anlamda en çok rağbet gören yetilerden biri.

Takipte kalarak, Beşinci GE Küresel İnovasyon Barometresi’nin detaylarına dair detaylı incelemelerimizi görebilirsiniz. Barometreyi incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.