Hedef Ekonomide Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: W20

28 Ağustos 2015

cananozsoy

Yakın yıllarda çoğu farklı odak tarafından daha da sıklıkla dile getirilen bir durum söz konusu. O da, kadınların ekonomik, teknolojik ve sosyal katılımı olmaksızın herhangi bir alanda gelişme ve ilerlemenin mümkün olmadığı…

Ekran Resmi 2015-08-28 13.07.46

Cinsiyet kapsayıcılığı ve toplumsal cinsiyet eşitliği “güçlü, sürdürülebilir ve dengeli bir büyüme” için olmazsa olmaz konulardır. Dünya nüfusunun yarısından fazlasını oluşturmalarına rağmen kadınların, ekonomik büyümeye katkılarının hâlâ potansiyelinin çok altında olduğunu kabul etmek gerekir. Cinsiyet eşitsizliği, aynı zamanda gelişmekte olan ülkelerde kalkınma ve yoksulluğun ortadan kaldırılması çabalarını kısıtlıyor. Bu dengesizliklerin düzeltilmesi ülkemizin büyümesi, gelişmesi ve dünya ekonomisinin genel sağlığı açısından son derece önemli.

Ekran Resmi 2015-08-28 13.09.27

Türkiye Başbakanlığı, kapsayıcı büyümeyi sağlamak ve toplumsal cinsiyet konusu tartışmalarını gündemde tutmak için G20’nin çabalarını destekleyecek Kadın-20 (W20) isimli bir sorumluluk grubunun kurulmasını önerdi. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, ilk defa 15-16 Aralık 2014’te İstanbul’da Sherpa toplantısında W20’nin fikrini ortaya attı. İstişareler sonucunda 2015 yılında tek başına bir angajman olarak W20’nin oluşturulması için G20 üyeleri arasında fikir birliği sağlandı.

W20’nin misyonu küresel cinsiyet dahilciliğiyle ekonomik büyümeyi teşvik etmek. W20’nin görevi, Aralık 2012’deki Loz Cabos Liderleri deklarasyonunda kararlaştırılan Kadınların ekonomik ve sosyal katılımı ve 2014’teki Brisbane Liderleri deklerasyonunda kabul edilen “2025 yılına kadar ülkelerimizde (ulusal koşulları dikkate alarak) %25 oranında kadınlar ve erkekler arasındaki katılım oranlarındaki uçurumu azaltma” hedefi doğrultusunda G20 vaatlerinde gelişim kaydedilmesidir.

W20 Bileşenleri

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KADİGER), W20 etkinliğinin Başkanı ve Türkiye Başbakanlığı içindeki sorumluluk grubunun sekretaryalığına seçildi. W20’nin diğer bileşenleri arasında Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ve Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) bulunuyor.

İlk Buluşma 6 Eylül’de Ankara’da

W20’nin ilk resmi toplantısı 6 Eylül 2015’te Ankara’da yapılacak.

Açıklanan programa göre toplantı 3 ayrı oturumda gerçekleştirilecek:

  • Oturum 1- Ekonomik Dünyada Kadın
  • Oturum 2- Kadın ve Ticaret
  • Oturum 3- Kadın ve Teknoloji

General Electric Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Canan M. Özsoy da 3. oturumda kadının iş hayatına daha fazla katılmının ekonomik büyümeye etkisi ve GE olarak gerçekleştirilen teşvikleri ve eğitimleri kapsayan bir konuşma gerçekleştirecek.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.