Güvenliğimiz İçin Onlara Güveniyoruz 4: GE Şebeke Çözümleri Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Gebze Saha Lideri Hakan Demir

14 Nisan 2022

“Güvenlik İçin Önce Onlara Güveniyoruz” serimizde LM Wind Power Çevre, Sağlık ve İş Güvenliği Müdürü Burcu Tatar, GE Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü Deniz Eratak ve GE Steam Power EHS Programları ve Sürdürülebilirlik Müdürü Ayça Akdoğan’dan iş güvenliği ve sağlığının kurum kültürüne dönüşme aşamalarından, çevre güvenliğine, pandemi döneminde sağlık endüstrisinde servis hizmetlerinde hiç durmadan yürütülen ancak iş güvenliğinden ödün vermeden gerçekleştirilen hizmetlere kadar birçok konuya değindik. Serimizin son yazısında ise  GE Gebze Güç Transformatörleri Fabrikası, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Gebze Sahası Lideri Hakan Demir’le konuştuk.

GE Gebze Güç Transformatörleri Fabrikası Türkiye’de üretilen transformatörlerin, dünyanın farklı bölgelerine gönderildiği bir üretim alanı. Burada üretilen transformatörler Kanada’da en düşük sıcaklıklarda da çalışıyor, Arap Yarım Adası’nın en sıcak noktalarında da… Hakan Demir, GE’deki ve bu üretim tesisindeki iş güvenliği kültürüne dair “GE’de güvenlik kültürü, organizasyonun her seviyesindeki çalışana nüfuz etmiş bir anlayıştır. Dolayısıyla liderlerin de rol model olarak, örnek alınan kişiler olarak, bu kültürün oluşmasında büyük bir etkisi var.” diyor.

Liderler GE’nin tüm üretim sahalarında gerçekten iş güvenliğinin bir kültür olarak yerleşmesi için ön plandalar. Bunu sağlamak içinse en etkili yöntemlerden biri, sahayla ve o sahada çalışanlarla sürekli etkileşimde olmak ve bazı yöntemleri standart süreçler haline getirmek. Gebze sahasında rutin olarak gerçekleştirilen iş toplantıların tamamı, istisnasız şekilde öncelikle iş sağlığı ve güvenliği konusuyla açılıyor.  Bunlardan ilki, “Quick Response” ilkesiyle bir sorunun çözümünün/cevabının hemen o anda bulunduğu toplantılar. Eğer iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir konu varsa, bu  toplantılarda hemen gündeme geliyor. Bu  toplantılarda aynı zamanda  o haftanın iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili  sloganı tüm çalışanlarla paylaşılıyor ve bu  şekliyle var olan bilgilerin tazelenmesi bu slogan üzerinden sağlanıyor, temaya uygun teknik bilgi veriliyor, var olan bilgi yeniden hatırlanıyor. Demir, “Haftalık olarak belirlediğimiz sloganlar konunun akılda kalmasını sağlıyor. Örneğin  ‘Stop Work’ kavramının pekiştirilmesi için bu haftaki sloganımız  ‘Durdur, Çağır, Bekle, Sevdiklerin Bekliyor Evde.’ sloganı, sahadaki herkesin gerekli gördüğünde işi durdurmaya yetkisi olduğunu ve yine herkesin eve sağlıklı dönebilmesinin ön koşulunun bu olduğunu hatırlatıyor.” diyor.

Aynı zamanda bu üretim sahasında her kademede yönetici belli frekanslarla mutlaka sahaya gidiyor, hem çalışanlarla etkileşimde bulunuyor hem de saha denetimi yapıyor.  İlk kademe yöneticiler her gün kendi alanlarında bu denetimi gerçekleştirirlerken, orta düzey yönetici seviyesinde bu işlem çapraz olarak gerçekleşiyor ve yöneticiler birbirlerinin alanlarını denetliyor. Bu çapraz denetimlerse sahada haftalık gerçekleşiyor. Aylık olarak ise genel müdür ve yardımcıları seviyesinde düzenli denetimler  yapılıyor.

İş güvenliğinin kültüre dönüşmesi için bu sahaya özel uygulamalardan bir diğeri ise yine etkileşimi artırma ilkesiyle, kurumsal bir portal sayesinde iş  sağlığı ve güvenliği konusundaki önerilerin çalışanlardan alınarak bir komite tarafından değerlendirilmesi, doğru önerilerin hayata geçirilmesi ve öneren kişilerin ödüllendirilmesi şeklinde. 

Hakan Demir, “Bunların dışında her çalışanın bir iç denetim mekanizması şeklinde çalışmasını istiyoruz. Örneğin yangın söndürme tüpünün önüne herhangi bir eşyanın konulması gibi küçük görünen detayları bile hemen fark edebiliyoruz.” diyor. Bu aynı zamanda sahada bulunan herkesin gerektiğinde işi durdurma yetkisi olduğunun bir hatırlaması olarak sürece destek oluyor.

Elbette böylesine büyük bir üretim tesisinin kendi oluşturduğu süreçler bunlarla sınırlı değil. GE Gebze Güç Transformatörleri Fabrikası’nın kendi oluşturduğu süreçlerden biri de cepte taşınabilen küçük formlarla, bir işin yapılmadan önce son bir risk analizi ile kontrolünün sağlanması.   

GE Gebze Güç Transformatörleri Fabrikası ile Türkiye’de üretilerek dünyanın farklı noktalarına gönderilen güç transformatörleri üretiliyor. Bu da aynı zamanda dünyanın her yerindeki güvenlik ve sürdürülebilirlik protokollerine uyum gerektiriyor.  

İş  sağlığı ve güvenliğinin bütün seviyedeki çalışanlar tarafından içselleştirilmesi ve prosedürlerin kültür haline gelmesi kolay bir süreç değil ancak GE dünyanın her tarafındaki üretim tesislerinde bu önemli görevi gerçekleştirmeyi başarıyor.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.