Güvenliğimiz İçin Onlara Güveniyoruz 3: GE Steam Power Global EHS Programları ve Sürdürülebilirlik Müdürü Ayça Akdoğan

9 Nisan 2022

“Güvenliğimiz İçin Önce Onlara Güveniyoruz” serisiyle,her hafta Çevre, Sağlık ve İş Güvenliği çalışanlarımız ile gerçekleştirdiğimiz röportajlarla güvenlik kültürümüzün şirketimize nasıl yön verdiğini konuşuyoruz.Önce LM Wind Power İş Güvenliği ve Sağlığı Müdürü Burcu Tatar’ın üretim alanındaki çevre, iş sağlığı ve güveniği anlayışımızı sizlere aktardık, ardındanGE Sağlık Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü Deniz Eratak ile pandemi döneminde GE Sağlık ekibinin, sağlık kurumlarındaki kritik cihazların servis süreçlerindeki özverilerili çalışmalarını paylaştık. Çevre iş sağlığı ve güvenliği konusunu her zaman birinci planda tutan ve güvenliğin artırılması için yeni çalışmaları gündemine alan GE’nin sahadaki aksiyonlarını aktardığımız serinin yeni yazısında, sizleri GE Steam Power Global EHS Programları ve Sürdürülebilirlik Müdürü Ayça Akdoğan ile buluşturuyoruz.

Çevre, iş sağlığı ve güvenliğini (EHS) kurumdaki herkesin bir sorumluluk olarak gördüğünü ve sahiplendiğini ifade eden Akdoğan “Bu bir kültür ve donanım işi. O kültürü içtenlikle özümseyip, teşvik ederseniz çalışanlar benimser ve uygular.” diyor. Çalışan herkesin EHS kültürünü sahiplenmesi ve dikkatle uygulamaya koyması, GE’yi diğer kurumlardan farklı yapan en önemli etkenlerden biri. Çevre, iş sağlığı ve güvenliği GE’de herkesin sorumluluğudur.

Steam Power’ın, EHS kültürünü yaymak için liderlerden 5 temel beklentisi var: Birinci beklenti, GE’de her büyük toplantının, konu ne olursa olsun, bir EHS anı ile başlaması. İkinci olarak ise her saha ziyaretinde bulunan liderin mutlaka GEMBA olarak adlandırılan güvenlik saha turunu yapması. GEMBA, Steam Power’ın Sıfır Zarar Kültürü’nü yaymak, sürekli iyileştirme sağlamak için kullandığı araçlardan birisi ve aslında Japonca bir terim; adını dedektiflerin olay yerini 5 adımda değerlendirmesi sürecinden alıyor. Liderler bu metotdaki gözlemle, tanı, iletişim kur, problemi çöz ve iş birliği yap adımlarını sahada uyguluyor. Üçüncü olarak süreç değerlendirmesi çalışmalarına güvenlikle başlanması. Dördüncü adım liderlerin çalışanlara örnek olması. Son olarak ise liderin saha çalışanları ile açık iletişim kurması ve dinleme seansları gerçekleştirmesi. Bu 5 beklentiyi önce liderin uygulaması gerekliliği saha çalışanlarını da güvenlik konusunda teşvik ediyor. Çalışanları destekleme kültürü oluşturmak, stop-work yani güvensiz bir an oluştuğunda işi hemen durdurma konusunda alt-yüklenici, müşteri, ziyaretçi dahil sahadaki herkese yetki vermek, Türkiye genelinde de iş sağlığı ve güvenliği açısından GE’nin EHS alanında önderlik ettiği alanların başında geliyor.

Ayça Akdoğan, “GE Steam Power’ın ana faaliyet alanları; üretim faaliyetleri ve müşteri sahalarında gerçekleştirilen operasyonlardan oluşur. Bahsi geçen birbirinden farklı ve tüm dünya coğrafyasına yayılmış faaliyetlerimizi yönetmek için sadece yasal beklentilere uyumla sınırlı kalmıyoruz. Bütün işkolumuzu kapsayan, insan, çevre ve şirketimizi korumaya odaklı detaylı programlarımız mevcut, bir diğer deyişle dünyanın neresine giderseniz gidin aynı beklenti ve yüksek performans seviyesini görmeniz mümkün.

GE Steam Power’a ait olan yada operasyonel kontrolüne sahip olduğu lokasyonlarda global seviyedeki EHS programlarını uygulamak, yasal beklentilere uyumlu olmak zorunlu. Müşteri sahalarında gerçekleştirilecek operasyonlarımız için ise müşterilerimiz ve diğer paydaşlarımızla iş öncesi planlamalarında minimum EHS beklentilerimizi nasıl yerine getirebileceğimizi ilgili iş modeline uygun olarak hep birlikte planlıyor ve iş başlamadan netleştiriyoruz. Onay sürecimizden başarı ile geçmemiş hiçbir alt-yüklenici yada tedarikçi ile çalışmıyoruz. EHS açısından doğru zamanda dahiliyet, risk analizi, önleyici planlama ve denetim çok önemli, aksi halde kazalar kaçınılmaz olacaktır.

Peki, GE güvenli ve sağlıklı bir iş ortamını teşvik etmek için nasıl çalışmalar yapıyor? Stop-work yapabilmek için teşvik mekanizmaları neler? GE’yi EHS alanında farklı kılan unsurlar neler?

Global bir organizasyon olarak faaliyet gösteren GE için minimum beklentileri belirlemek çok önemli. Ayça Akdoğan, “Çevre iş sağlığı ve güvenliği konusunda önemli noktalardan biri riskleri yönetmek için bilgiyi paylaşmak. GE’nin tüm faaliyet alanları için yazılı programları mevcut ve bu programların çalışanlara aktarımı için detaylı eğitim programları düzenleniyor. Her çalışana kendi iş kategorisi başta olmak üzere yüklendikleri sorumluluklar online ve diğer eğitim yöntemleri ile aktarılıyor. Kişinin eğitim almasının yanı sıra yeterliliğinin de doğrulanması bekleniyor. Çalışanlar detaylı oryantasyon programlarından geçemezlerse sahada çalışamıyor.” diyor.

Steam Power iş alanında, tüm çalışanların riski değerlendirme ve gerektiğinde işi durdurma yetkilendirmesine çok önem veriliyor. Akdoğan, “Yargılayıcı olmadan dinlemek ve anlamak, kök sebeplere ulaşmak, çalışanlar ve GE arasında güvenli bir ilişki oluşturuyor” diyor.

Özellikle endüstriyel üretim tesisleri düşünüldüğünde, çevre yönetimi önem arz ediyor. Akdoğan, su, toprak,yağmur sularının korunması, atık yönetimi, sera gazlarının azaltılması gibi çevre ile ilgili tüm konularda detaylı politika ve prosedürler bulunduğunu belirtmekte. Akdoğan, “Çevre konusunda özellikle iklim değişikliği sorunu son yıllarda acil bir sorun olarak bütün dünyannın gündeminde. GE olarak çok uzun yıllardır operasyonel kontrolümüz altındaki faaliyetlerimizin sera gazı salınımlarını azaltmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. 2020 için hedefimiz 20% azaltma idi ve hedefimizi aşarak tamamladık ve yeni hedefimiz olan 2030 yılı için karbon nötr olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.” diyor.

GE, çevre ve iş sağlığı alanında kurum içerisindeki çalışmalarının yanı sıra çalışanlarının toplumsal fayda sağlayacak çevre ve sürdürülebilirlik projelerine dahil olmasına dikkat ediyor. Sahalarımızda su ve enerji tüketiminin azaltımı ve benzeri çevreye destek sağlayacak konularda etkinlikler düzenlenmesini teşvik ediyoruz ki çalışanların kurum içi sorumlulukları dışında, bağlı oldukları çevreye olan sorumluluk bilinçlerinin arttırılması da sağlansın.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.