Girişimcilik

1 Ocak 2014

girisimcilik

Girişimcilik, ekonomik kalkınma için çok önemli bir olgudur. Üretimin artması, yeni iş olanaklarının yani istihdamın yaratılması ve mevcut malın/hizmetin geliştirilmesi için adımlar atılmasını sağlar.

Girişimci, üretim öğelerini satın alarak iş potansiyelini ortaya koyar. Bununla beraber ticari anlamda tüm riski üstlenir ve karını artırmak için atılması gereken adımları atar. Her koşulda, ihtiyaca veya eksikliğe yönelik sanayi ve ticari girişimlerde bulunur. Yenilikçi, gelişimci ve yaratıcı olan işlerde kendini gösterir.

Türkiye’de girişimciliğe yönelik tavrın bölgelere göre değişkenlik göstererek %60 – %75 oranları arasında seyrettiği belirtilmektedir. Girişimcilikteki en büyük korku ise başarısızlık olarak göz çarpıyor. Aile ve çevrenin destek olması insanlar girişimdeki en büyük motivasyon aracı olarak da ortada bulunuyor. Gençler bu konuda daha cesur bir yapıya sahipken 50’li yaşlarda bu cesaretin düştüğü görülüyor.

Girişimcilik teşvik paketleri

Girişimcilik noktasında devletlerin, üniversitelerin ve sivil toplum kuruluşlarının insanları desteklediği teşvik paketleri ve toplantılar yapılmaktadır. Girişimin mal/hizmet, iktisat ve sosyo-ekonomik gelişimi arttırdığı göz önüne alındığında topluma büyük katkıları bulunmakta; bu durum da yukarıda bahsettiğimiz kesimler tarafından desteklenmesi gereken bir yönelim olduğu gerçeğini ortaya çıkarmaktadır. Türkiye’de girişimi teşvik amacıyla birçok faaliyet yapılmaktadır. Üniversitelerin (ODTÜ İyi Fikirler İyi İşler vb.) ve kimi kuruluşların (TÜBİTAK 1512B vb.) faaliyetleri gençlerin önünü açmakta ve onlara daha fazla cesaret vermektedir. Bu tip genç beyinler ise sanayi veya ticari anlamda her türlü gelişim, ilerleme ve istihdam potansiyelini ortaya koyarak ülkenin modern iş hayatına katkıda bulunmaktadır.

Dijital alanda girişimcilik

Girişimcilik, yeni dijital çağda ülkelerin daha da ihtiyaç duyduğu bir yönelim olarak kendini ispat etmiş durumda. Teknolojik gelişimle beraber ortaya çıkan yeni iş kolları ve sektörler potansiyel bir para kazanma yolunu da kendiliğinden yaratmış oluyor. Orta yaş ve üzeri sermayedarların birçoğunun uzak olduğu dijital(internet) dünya, onların girişimde bulunmaları için pek uygun şartlar sunamıyor. 21. yüzyılın ilk çeyreği yeni genç milyarderler yaratarak, yakın gelecekte genç girişimcilerin baskın şekilde yer alacağı iş dünyasının sinyallerini verirken, buna yönelik cesaretin de artışta olduğunu bize anlatıyor.

Bir ülkedeki tüm toplumsal yapılanmaların girişimciliğe yönelik destek programlarını artırmasıyla mevcut işletmelerle beraber genç girişimcilerin de pazara katılması sağlanabilir. Böylelikle, kalkınmanın ve gelişimin ivmesi hızlandırılabilir.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.