Girişimci ve Yenilikçi Fikir Liderleri Çalıştayı

15 Nisan 2014

Erdogan Cesmeli

Eğer daha ötesini görebildiysem, bu Devlerin omuzlarında durduğum içindir” Sir Isaac Newton

Türkiye’de enerji ve sağlık alanlarında İnovasyon ve Girişimci Ekosistemi güçlendirebilinir mi? Bu amaçta GE gibi uluslararası şirketlerin rolü ne olmalıdır? Bu konuda işbirliği içinde çalışma modelleri ne olabilir? Ne tur bir yol haritası çizilebilir? Işte, GE Türkiye bu amaçla, girişimcilerin, kuluçka merkezi liderlerinin, yatırımcıların, üniversitelerin, holding Ar&Ge çalışanlarının, fikri mülkiyet uzmanlarının, sivil toplum kuruluşlarının, teknopark yöneticileri ve medya mensuplarının yanı sıra TÜBİTAK, TEYDEB ve KOSGEB’ten katilimcilarin derin uzmanlık, tecrübe ve başarılarını paylaştıkları bir çalıştay düzenledi. Otuza yakın temsilcinin bulunduğu çalıştay 6 Şubat 2014 tarihinde Sabancı Müzesi “the Seed” Merkezi’nde bir araya geldi.

Çalıştay sırasında katılımcılar enerji ve sağlık alanlarında iki paralel oturumlarla nelerin etkili olarak ise yaradığını, ne tür başka engellerin aşılması gerektiği konusunda fikir alışverişinde bulundular. İlginç olarak iki gurubun da ulaştığı, önceliklendirilmesi gereken sonraki adımlar birbirine benzerlik gösterdi:

Enerji:

 1. İhtiyaçların tespiti için akademi ve sanayi işbirliği ortak dili, kamu, üniversite ve sanayi işbirlikleri yönetimi ve geliştirilmesi
 2. Fikri mülkiyet problemleri, uzun patent süreçleri, bilgi ve fikir öncesi araştırma eksikliği, Üniversite Teknoloji Transfer Ofislerinin ticarileştirme konusunda daha etkin ve verimli hale gelebilmesindeki eksikleri
 3. Girişimcilerin ticarileştirme, pazarlama ve teknik takım yönetim süreçlerinde daha yetenekli hale gelebilmeleri

Sağlık:

 1. Müşteri ihtiyaçlarının daha iyi belirlenmesi, mucit ile ticarileştirişi kişilerin ve ekiplerin bir araya getirilmesi ve farklı görevler arasında “tercümanların” olması ve/veya ortak dil kullanımının gerçekleşmesi
 2. Fikri mülkiyet hakların ticarileştirilmesinde uzmanlık ve tecrübelerin hayata geçirilmesi
 3. Girişimci şirket üyelerinin gerek pazarlama, gerek ticarileştirme ve gerek liderlik özelliklerinde gelişmesi için eğitim ve koçluk kaynaklarına erişimlerinin artırılması.

Ardından ortak ve öncelikli konular aksiyonlara ve yine katılımcıların gönüllü desteği ile alt çalışma gruplarına dönüştü. Başlangıç olarak hem enerji hem de sağlık için bu alt çalışma (AC) grupları su şekilde belirlendi:

 1. Mucitten, girişimciye, yatırımcıdan, sivil toplum kurum ve kamu yapılarını bir araya getiren ulusal ve hatta uluslararası “Türk Girişimci Diasporasi”ndan da faydalana  süreç ve “virtuel” platform oluşturma
 2. Fikrî mülkiyet hakları konusunda farkındalık, eğitim ve tecrübe kazandırma
 3. Koç, mentor ve eğitim (Coaching, Mentoring & Training – CoMeT) ve kapsayacağı alanlar:
  1. Liderlik, koçluk, değişim yönetimi
  2. Finans, hukuk, insan kaynakları vb. destek programlar
  3. Ortak master programları (multi-disiplin)
  4. Sağlık ve enerji alanlarında urun geliştirme vb, gibi tecrübe paylaşımları

Çalıştayın tavsiyesi GE’nin bu AC’ların oluşması ve proje ekiplerinin oluşturup, işbirliği halinde yön ve hız vererek, yine EKOL üyeleriyle derinleştirmeyi, elle tutulur sonuçlar elde ederek, oluşturulan süreç ve platformları sürdürülebilir kılabilmesi olarak belirlendi. Bu doğrultuda EKOL CoMeT ACi ilk etkinliğini Mart 27’de özel bir pilot eğitimi 40 kadar katılımcı ile denemeye başladı. Katılımcılar arasında GE Türkiye İnovasyon Yarışması’nda dereceye girenlerin yanı sıra, seri-girişimciler, TUBITAK, kuluçka merkezleri, üniversite, teknopark ve yatırımcılar yer alması  hedeflenmektedir. Eğer pilot başarılı olursa, bu tur eğitimiler EKOL’de amaç edildiği şekilde, Enerji ve Sağlık İnovasyon ve Girişimci Ekosisteminin gelişmesinde katkı sağlamaya çalışacaktır.

“Türkiye’de girişimciliğin artırılması ve desteklenmesi için GE Türkiye olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu çalıştayda bize katılıp ekosistemi oluşturmak için bir yol haritası çizmemizde destek olan ve proje çalışma gruplarımızda bizimle birlikte olan tüm kıymetli katılımcılarımıza bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. Her ne kadar iyi bir başlangıç olsa da basarimiz ancak bu çalışma tarzını sürdürülebilir hale getirerek ve basari hikayeleri yaratarak ancak kendisini ispatlayacaktır… “

(“Talent wins games, but teamwork and intelligence win championships.” – Michael Jordan)

“EKOL’deki tecrübemiz bize unlu basketbolcu Michael Jordan’in “Yetenekli oyuncular size maç kurtarırlar; ancak sadece ekip çalışması ve akil size kupa kazandırır” sözünü hatırlattı. Türkiye’de konunun uzmanı ve çalışkan birçok oyuncu var. Ancak bu konuda dünya pazarında yarışabilecek girişimciler çıkarabilme yolu takım halindeki işbirliklerimizden geçiyor.“

 

Erdoğan Çeşmeli

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.