Gelecek için Şimdi: GE, Yenilikçilik ve Türkiye

25 Ekim 2013

Kore ve Türkiye arasındaki benzerlikler sorulduğunda ilk akla gelenler dilbilgisindeki yakınlık ve Kore Savaşı’dır.

Peki bunlardan başka bu iki ülkenin hangi yönleri benzerlik gösteriyor?

1960’lı yıllarda iki ülke de yakın bir ulusal gelir seviyesi ve nüfusa sahipti. Az miktardaki kömür yatakları dışında petrol ve gaz gibi doğal kaynaklardan yoksun bir ülke olan Kore’nin en büyük “kaynağı” insanlarıydı; aynı Türkiye gibi…

Ancak, o yıllardan bugüne geldiğimizde, iki ülkenin başardığı büyüme çok farklı oldu. Bugün Kore’nin kişi başına düşen geliri Türkiye’dekinin 2 katı. Peki bu süre içinde ne oldu da şartlar farklı gelişti? Bu farklılık ileride değişebilir mi?

Kore, 1980’li yıllardan başlayarak büyüme alanları seçti ve  yenilikçilik ile bu alanlarda ciddi yatırımlar yaptı. Sonuçta da hepimizin bildiği LG, Hyundai, Samsung gibi dünya markaları yaratabildi.

Türkiye geçtiğimiz 10 yıl içinde büyümede bir ivme yakaladı ve gelecek için 2023 vizyonu altında Kore’nin odaklanmasına benzer bir yol haritası yarattı. Hepimizin bildiği gibi Türkiye 2023 vizyonu ile dünyanın 10. büyük ekonomisi olmayı hedeflerken, ihracatı $0.5 Trilyona, yabancı yatırımları ise $1Trilyona çıkarmaya hedefliyor. Türkiye bu hedefleri gerçekleştirmek için yenilikçiliği önemli bir kaldıraç olarak gördüğünden ar-ge yatırımlarını 3 katına çıkarmayı planlıyor.

Geçtiğimiz günlerde GE olarak, Türkiye’nin 2023 vizyonuna verdiğimiz destek konusundaki kararlılığımızı vurgulamak amacıyla “Gelecek için Şimdi” başlıklı yenilikçilik zirvesine ev sahipliği yaptık. İstanbul’daki zirvede siyaset, iş dünyası, üniversiteve sivil toplum kuruluşlarından önde gelen isimler, Türkiye’de yaratılmak istenen yerel inovasyon kültürüne destek vermek üzere bir araya geldiler.

Zirvede, bu yıl üçüncüsü yapılan GE İnovasyon Barometresi Anketi’nin sonuçları hakkında da bilgiler aktarıldı. Anket sonuçlarına göre, çalışmaya katılan üst düzey yöneticilerin yüzde 92’sinin yenilikçiliği büyüme için stratejik bir öncelik olarak kabul ettiği belirlendi.

GE olarak, yenilikçiliğin rekabet gücünün artırılmasında oynadığı önemli role istinaden işbirliğine dayalı ar-ge çalışmalarını ve girişimciliği teşvik etmek üzere TÜBİTAK ile çalışmalar başlattık ve bunu zirvemizde duyurduk. Yine GE olarak Türk girişimcilere ve öğrencilere, enerji ve sağlık alanlarında yeni fikir geliştirmeleri için cesaret vermek amacıyla hayata geçirdiğimiz ve 100.000 dolar tutarında nakit ödüllü Yenilikçilik Yarışması hakkında da bilgiler verdik.

GE, 2015’te faaliyete geçmesi planlanan GE Türkiye Yenilikçilik Merkezi’nin çalışmalarına başlandığını da yine bu zirvede açıkladı. Böylece çalışmalarımızla Türkiye’de yürütülen yerel yenilikçilik ve ar-ge çalışmalarını teşvik etmekteki kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyduk.

GE daha başarılı Türkiye için 60 yıldır vardı ve gelecekte de var olmaya devam edeceğiz.

Yeni gelişmeleri bu blog aracılığı ile sizlerle paylaşıyor olacağım.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.