Geleceğin İş Gücü Yazı Serisi – I

19 Mart 2018

Dijitalleşme ve teknolojinin iş gücünün geleceğinde yaratacağı değişimler, tüm dünyada tartışma konusu. İş hayatının geleceğini ele aldığımız dosyamızın ilk bölümünde mesleklerin geçirmesi beklenen dönüşüme odaklanıyoruz.

Teknolojideki baş döndüren ilerlemeler, iş yaşamında köklü değişimleri beraberinde getiriyor. Yapay zekâ, artırılmış gerçeklik, robotlar, otomasyon sistemleri ve sensörler iş süreçlerine giderek daha fazla adapte edilirken iş gücü, iş yeri ve hatta işin kendi tanımı bile radikal biçimde dönüşebilir.

Şirketler, değişen koşullara uyum sağlamayı öncelikli hedefleri arasına almış bulunuyor. Deloitte’un “2017 Global Human Capital Trends” araştırmasına yanıt veren 140 ülkeden 10.400 iş ve insan kaynakları liderlerinin %90’ı önlerindeki en önemli meselenin “Geleceğinin organizasyonunu kurmak” olduğunu belirtiyor. Yanıt verenlerin yüzde 92’si mevcut iş modellerinin sürdürülebilir olmadığını belirtiyor. Sadece 14’ü gerçek çözüm konusunda fikri olduğunu ve şirketlerinin temel organizasyon yapısını daha az hiyerarşik, daha yatay ama dinamik hale getirmeyi planladıklarını belirtiyor.

Deloitte’un insan kaynakları analisti Josh Bersin, Forbes dergisi için kaleme aldığı geleceğin iş dünyasına dair makalesinde, “Değişimin özünde iş fikri ve buna bağlı kademeler, unvanlar ve görev tanımlarının buharlaşması yatıyor. İnsanlardan artık iş yapması, bir projeyi tamamlaması, bir takımı yönetmesi ve işin ihtiyaçları değiştiğinde yoluna devam etmesi bekleniyor” diyor.

Şirketler artık ana akım haline gelen yeni teknolojileri hızla bünyelerine katıyor, dijitalleşiyorlar. Nitekim Deloitte’un araştırmasına yanıt veren şirket liderlerinin yüzde 41’i otomasyon teknolojilerini tam anlamıyla hayata geçirdiklerini, yüzde 35’i ise pilot proje uygulaması yürüttüklerini belirtiyor.

Dijitalleşme, organizasyonun yapısı kadar iş gücünde de kapsamlı dönüşümler yaratma potansiyeline sahip. McKinsey Global’ın tahminlerine göre küresel çapta mevcut sektörlerin yüzde 60’ı dijitalleşebilir ve 400-800 milyon insan işsiz kalabilir ve 75 ile 375 milyon kişi meslek değiştirmek zorunda kalabilir.

Kezâ Oxford Üniversitesinden Carl Benedikt Frey ile Michael A. Osborne’un dört yıl önce yayınladıkları bir rapora göre otomasyon sistemleri nedeniyle mevcut işlerin yüzde 47’si 2030’a kadar yok olabilir.

Ancak bu, teknolojinin yeni ve yaygın işsizliğe yol açacağı anlamına gelmiyor. Yeni teknolojilerin yeni iş sahası yaratma kapasitesi daha önce defalarca kanıtlamıştı. Josh Bersin bu durumu ATM makineleri örneğiyle açıklıyor: “1980’lerde bankalar ATM cihazları yerleştirmeye başladığında bankacıların yerini makinelerin alacağı, bankaların şube bankacılığını terk edeceği ve pek çok kişinin işsiz kalacağı ileri sürülmüştü. Oysa bugün dünyada bir milyondan fazla ATM olmasına rağmen, banka şube sayıları 1980’lerin 4 katına ulaşmış durumda”. Bir başka çarpıcı veri daha: Son 25 yılda ABD’de yaratılan yeni istihdamın üçte biri bilişim mühendisliği, donanım imalatı, uygulama yazılımı vb. daha önce hiç var olmayan meslekler için açılmıştı.

2030’da “Nitelik” Tamamen Değişemeyecek

Yapısal değişiklikler kuşkusuz emek piyasalarını da etkiliyor, uzmannlıklara olan talebi alt üst ediyor. Peki, gelecek 10-15 yıllık süreçte çalışan bireylerde aranan nitelikler ve istenilen işler nasıl değişecek? Bu konuda kısa süre önce yayınlanmış bir araştırma, karamsar öngörülerin aksine klasik meslek gruplarında istihdam kaybının sınırlı kalacağını, hatta bazılarında istihdamın artacağını ortaya koyuyor.

İngiltere’nin saygın iş dünyası kurumları Pearson ve Nesta’nın Oxford Martin School işbirliğiyle hazırladığı “The Future Of Skills: Employment in 2030” (Geleceğin 2030’da “Nitelik” Tamamen Değişemeyecek Nitelikleri: 2030’da İstihdam)” başlıklı araştırmada ABD ve İngiltere’nin iş gücü piyasasındaki olası değişimler yenilikçi bir bakış açısıyla değerlendiriliyor. Araştırmacılar, otomasyonun iş gücü piyasasına etkilerine ilişkin araştırmalarında, küreselleşme, yaşlanan nüfus, şehirleşme ve yeşil ekonominin yükselişi gibi etmenleri göz ardı etmeden olası trendleri belirledikten sonra iş gücü piyasasında olası değişiklikleri tahmin etmeye çalışıyor.

Araştırma sonunda otomasyonun iş gücüne ve mesleklere etkisine ilişkin araştırmalardan daha düşük bir değişim oranı öngörüsüne ulaşılıyor. Buna göre günümüzde bütün meslek alanlarında çalışanların yüzde 8’i, gelecek 10-15 yılda istihdamın büyüyeceği alanlarda çalışıyor. Buna karşılık günümüzdeki çalışanların yüzde 21’i, 2030 yılına kadar istihdamın düşme ihtimali yüksek olan mesleki alanlarda çalışıyor. Araştırma sonunda günümüzdeki çalışanların yüzde 70’e yakınının geleceğinin belirsiz olduğu kaydediliyor.

Araştırmada düşük ve orta vasıf gerektiren pek çok işte düşüşler yaşanacağı öngörülüyor. Ancak diğer araştırmaların aksine bütün düşük ve orta vasıflı işler aynı kaderi paylaşmayacak. Elbette teknolojik değişim (4. Sanayi Devrimi, katmanlı imalat vb) ve küreselleşme çok sayıda düşük ve orta vasıflı görevlerin önemini azaltacak.

Buna karşılık sektörler açısından bakıldığında eğitim, sağlık ve diğer kamusal hizmet sektörlerindeki istihdam, muhtemelen büyümeyi sürdürecek. Buna karşılık inşaat ve tarım gibi düşük vasıflı iş gücünün istihdam edildiği sektörlerde tahmin edildiği kadar kayıplar yaşanması beklenmiyor. Aşçılık, yiyecek-içecek servisi, yalın hizmetler (Tarım işçileri, sokak temizliği çalışanları, güvenlik hizmetleri çalışanları vb.) veya ağırlama hizmetleri önemini artıracak ve daha fazla istihdam sağlayacak sektörler arasında bulunuyor.

Ekonomideki dijitalleşmeyle birlikte, yaratıcı ekonomi unsurları (sanat, medya, spor vb), dijital ekonomiye ilişkin meslekler, tasarımcılar ve mühendisler parlak bir geleceğe sahip olacak. Şehirleşme oranındaki artış ve sürdürülebilir çevreye verilen önemle birlikte, mimarlık ve yeşil ekonomi alanlarındaki uzmanlıklara, talep artarak devam edecek.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.