Geleceğin İş Gücü Nasıl Şekillenecek? – IV

14 Ocak 2019

Geniş kapsamlı “Geleceğin İş Gücü Nasıl Şekillenecek” yazı dizimize devam ediyoruz. Bu bölümde sizlerle “Şirketler bu sürece nasıl adapte olacak?” ve “Yeni çağın kilit becerileri neler olacak?” sorularına cevap arayacağız. Keyifli okumalar, iyi haftalar.

Şirketler Bu Sürece Nasıl Adapte Olacak?

McKinsey’e göre yeni teknolojileri tam anlamıyla kullanmak için şirketlerin kurumsal yapılarını ve çalışma yaklaşımlarını yeniden şekillendirmeleri gerekecek. Bu değişiklik, şirketlerin yeniden tasarlanan iş süreçlerinde, sahip oldukları yetenekler ile ihtiyaç duydukları yeteneklere odaklanmalarını sağlayacak.

Ankete katılanların %19’u, üst düzey yöneticilerinin otomasyon ve yapay zekânın benimsenmesiyle organizasyona liderlik edecek teknolojilerden yeterince haberdar olmadıklarını belirtiyor. Buna ek olarak teknoloji, kuruluşların çalışma biçimlerinin yanı sıra iş gücünün büyüklüğü ve niteliğini değiştirdikçe İK da değişecek. Ankette görüşü alınan iş liderlerinin büyük çoğunluğu (%88) İK işlevlerinin en azından orta derecede uyum sağlaması gerektiğine inandıklarını dile getirdi.

Geleceğin İş Gücünü İnşa Etmek

McKinsey’nin araştırmasına göre; şirketlerin gelecekteki iş gücünü oluştururken aşağıdaki beş ana eylem tipinden birini seçmesi gerekiyor:

Yeniden Eğitim

Mevcut çalışanların beceri kapasitelerini yeni veya farklı nitelikli beceriler için eğiterek artırmayı ve giriş seviyesindeki çalışanların gerekli yeni beceriler için eğitilerek işe alınmasını içeriyor. Çalışanların ihtiyaç duydukları becerileri kazanmaları için bu eylemlerin hayata geçirilmesinin; şirket içi işlevsel bilginin, şirket kültürünün, deneyiminin ve anlayışının korunmasını sağlayacağı belirtiliyor.

Rapora göre şirketler için önemli bir seçenek de, şirket içi kaynakların ve şirkete uygun programların kullanılması veya çalışanlar için dış öğrenim fırsatları sağlayacak bir eğitim kurumu ile ortaklık kurmanın gerekip gerekmeyeceği. McKinsey’nin yöneticilerle yaptığı araştırmaya verilen yanıtlar, şirketlerin ileri bilgi teknolojisi becerileri ve programlama, ileri düzeyde okuryazarlık becerileri, eleştirel düşünme ve problem çözme gibi şirket için stratejik öneme sahip olduğu düşünülen beceriler konusunda yeniden eğitim çabalarına odaklanmayı planladıklarını gösteriyor.

Reorganizasyon

Şirketler, mevcut yetenek kapasitesini daha iyi kullanmak için belirli becerilere sahip çalışanları yeniden verimli biçimde düzenlemeli. Bunu, bir işteki görevleri ayrıştırmak ve daha sonra onları daha yüksek önem taşıyan diğer görevlere kaydırmak ya da iş süreçlerini yeniden tasarlamak suretiyle farklı şekillerde yeniden düzenleyerek yapabilirler. McKinsey’nin Şubat 2018’de yaptığı şirket liderleri anketinde yıllık geliri 1 milyar dolar veya daha fazla olan şirket katılımcılarının %55’i, daha fazla kişiyi işten çıkarmaktansa onları farklı veya yepyeni rollere taşımak istediklerini belirtiyor.

İşe Alma

Gerekli becerileri olan bireyleri veya takımları işe almak da bir başka seçenek. Rapora göre toplam işe alma maliyeti, bazen hâlihazırda çalışan kişinin gerekli becerileri kazanması için gereken eğitim maliyetinden daha düşük olabilir. Ancak işe alma, bir kişinin işte nasıl bir performans göstereceği konusunda her zaman bir riske sahip ve piyasadaki yetenek eksikliğiyle de doğrudan ilgili. Önemli yetenekleri işe almada başarılı olmak için, çekici şirket kültürü ve yan haklarla birlikte geleneksel olmayan kaynaklardan işe alım da göz önüne alınmalı. Yeni dijital araçlar, yeni yetenek kaynaklarını işe alma becerisini büyük ölçüde artıracak.

Sözleşmeli Çalışma

Şirketler yeni yetenekleri organizasyonun dışından getirebilirler. Örneğin çözüm ortakları, serbest çalışanlar ve geçici personel acentelerini kullanabilirler. Bu işlem şirketlerin ihtiyaç duydukları becerileri hızla kazanmalarına izin verir. Rapora göre bu uygulama yüksek yetenekleri bulmak için kullanılmaktan ziyade, düşük beceri gerektiren rolleri doldurmak için planlamalı. Ancak uygulamanın dezavantajı şirket kültürü ile uyumsuzluğun yanı sıra potansiyel bilgi ve fikri mülkiyet kaybını da içerir.

Yeni Çağın Kilit Meselesi: Beceriler

McKinsey’in araştırmasının sonuçlarına göre; otomasyon ve yapay zekâ teknolojilerini benimsemek için gerekli becerilere sahip iyi eğitilmiş bir iş gücü, ekonomilerin verimlilik artışının güçlenmesini ve tüm çalışanların yeteneklerinin iyi şekilde kullanılmasını sağlayacak.  

McKinsey Yöneticileri Susan Lund ve Eric Hazan’ın Temmuz 2018’de Project Syndicate’te yayınlanan makalesine göre; insanlarla yan yana çalışan makineler gelişmeye devam ettikçe, çalışanların buna uyum sağlamaları gerekecek. Yazarlara göre çalışanların sürekli öğrenme ve adaptasyona katılmaları, yeni beceriler edinmeleri ve yaşamları boyunca mevcut becerilerini iyileştirmeleri gerekiyor.

Hazırladıkları raporda günümüzde çalışanların beş kategoride 25 temel beceri kullanarak kaç saat harcadıklarını, 2030 yılında harcanacak süreyle karşılaştırdıklarını belirten Lund ve Hazan, otomasyon ve yapay zekânın daha geniş kullanımı göz önünde bulundurulduğunda, temel dijital bilgiden programlama gibi gelişmiş becerilere kadar her tür teknolojik beceri için talepte %55 artış beklediklerini belirtiyor. Makinelerin karşılayamadığı, takım halinde çalışabilme, başkalarına liderlik etme, müzakere etme ve empati kurma gibi sosyal ve duygusal becerilere olan talebin de keskin bir şekilde artacağına dikkat çekilirken; sağlık, eğitim, satış ve pazarlama ile yönetim gibi alanlarda bu tür becerileri gerektiren işlerin sayısının %24 oranında artacağını söylüyorlar.

Lund ve Hazan daha yüksek bilişsel beceriler, özellikle yaratıcılık, eleştirel düşünme, karar verme ve karmaşık bilgi işleme gibi daha yüksek bilişsel becerilere yönelik talebin, 2030’da kümülatif olarak çift haneli oranlarda büyüyeceğine dikkat çekiyor.

Makalede, şirketlerin ve işçilerin bu yeni otomasyon ve yapay zekâ çağında gelişmesini sağlamak için daha fazlasını yapmaları gerektiği vurgulanırken, sadece uygun şekilde eğitilmiş ve uyarlanabilir bir iş gücü ile ekonomilerin, gelişen teknolojilerin tüm verimliliğini artıran faydaları güvence altına alabileceğinin altı çiziliyor.

“Geleceğin İş Gücü Nasıl Şekillenecek?” yazı dizimizin beşinci bölümüyle haftaya tekrar sizinle olacağız. Bizi takipte kalın.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.