Geleceğin İş Gücü Nasıl Şekillenecek? – III

7 Ocak 2019

Geniş kapsamlı “Geleceğin İş Gücü Nasıl Şekillenecek” yazı dizimiz devam ediyor! Yazı dizimizin bu bölümünde “Dördüncü Sanayi Devrimi hangi sektörleri nasıl etkileyecek?”, “Hangi sektörlerdeki çalışanlar yetkinliklerini daha fazla geliştirmek zorunda?” gibi sorulara cevap arayacağız. 

McKinsey’nin “Beceri Değişimi: Otomasyon ve İş gücünün Geleceği” adlı raporuna göre, gelecekte değişmesi beklenen beceriler beş sektörde sınıflandırılıyor.

1-Bankacılık ve Sigorta

Finansal hizmetler dijital benimsemenin ön saflarında yer alıyor. Bankacılık ve sigorta sektörünün 2030 yılına kadar becerilere yönelik kayda değer bir talep artışı öngörmesi muhtemel. Finansal hizmetler sektörü, ürünlerin müşterilerine pazarlanması için özellikle risklerin tahmini ve kişiselleştirilmesinde, yapay zekâ için bir dizi potansiyel kullanım alanı ortaya çıkacak. Verilerin girişi, işlenmesi ve temel sayısal değerler gibi sadece temel kavramsal becerileri kullanan bir iş gücüne duyulan gereksinim azalırken, teknoloji uzmanlarının ve buna benzer diğer profesyonellerin sayısı, müşteri ilişkileri ve yönetimine ihtiyaç duyulan sayı kadar artacak. Bu artışla birlikte sosyal ve duygusal becerilere yönelik talepte güçlü bir artış olması mümkün.

2-Enerji ve Madencilik

Otomasyon ve yapay zekâ, şirketlerin yeni rezervlere girebilmelerini sağlamanın yanı sıra üretim verimliliğini de artırması bekleniyor. Öngörülebilir manuel çalışma ve sayaç okuma gibi veri manipülasyonunu içeren idari işler yer değiştirmeye yatkın oldukça teknolojik işlere talep ise yüksek olacaktır. Temel kavramsal becerilerle birlikte fiziksel becerilere olan talebin azalması beklenirken; sosyal, duygusal ve teknolojik becerilere olan talebin artması bekleniyor.

3-Sağlık Hizmeti

McKinsey’nin raporunda sağlık sektörü, 2030 yılına kadar fiziksel ve el becerilerinde ihtiyaçta artış gösteren tek sektör olarak gösteriliyor. Otomasyon ve yapay zekânın özellikle hastalar ve sağlık personelleri arasındaki etkileşimi değiştireceği düşünülüyor. Hemşireler gibi personellere olan talep büyümeye devam ederken, kayıt tutma ve idari işler ile ilgili görevlerin otomasyonlaşması nedeniyle ofis destek personeli için talebin azalması bekleniyor.

İleri bilişim sistemi becerilerine, temel dijital becerilere, girişimciliğe ve uyarlanabilirliğe olan talebin, en büyük çift haneli kümülatif büyümeyi görmesi bekleniyor. Bununla birlikte, sağlık hizmetlerindeki genel büyümeye rağmen, makinelerin daha rutin görevleri üstlenmesinden dolayı, hayati ve tıbbi teçhizatlara bağlı olan hastaların denetlenmesi ve izlenmesi gibi becerilere olan talebin azalması mümkün.

4-İmalat/Üretim

İmalat sektöründeki fiziksel ve el becerilerine olan genel ihtiyaç, şu andaki ihtiyacın iki katından daha fazla azalması bekleniyor. Ofis destek fonksiyonları otomatikleştikçe temel bilişsel becerilere ihtiyaçta da azalma olabilir. Satış temsilcileri, mühendisler, müdürler ve yöneticiler gibi profesyonellerin sayısının da artması yine beklentilerde yer alıyor. Özellikle fiziksel ve el becerilerinin düşmesi; gelişmiş iletişim, müzakere, liderlik, yönetim ve uyarlanabilirlik gibi sosyal ve duygusal becerilere duyulan ihtiyacın artmasına yol açabilir. Daha fazla teknoloji uzmanına ihtiyaç duymasıyla gelişmiş Bilişim Sistemleri becerileri ve temel dijital beceriler gibi teknolojik becerilere olan gereksinim de buna paralel olarak artış trendi gösterebilir. Daha fazla yaratıcılık ve karmaşık bilgi işlem süreçlerine duyulan ihtiyaç nedeniyle daha yüksek kavramsal becerilerin talebinin de artması bekleniyor.

Üretimdeki bir sonraki otomasyon ve yapay zekâ dalgasının, daha iyi analiz ve artan insan-makine iş birliğiyle fabrikalardaki üretim işlevlerini etkilemesi öngörülürken ürün geliştirme, pazarlama ve satış üzerinde de etkisi olması bekleniyor.

5-Perakende

Akıllı otomasyon ve yapay zekâ, perakendecilerin gelirlerini ve marjlarını yeniden şekillendirmeye devam ederken, “kendin öde” sistemli makineler kasiyerlerin yerini alabilir, robotlar yeniden stoklama, raf kontrolü işlemlerini kolaylaştırabilir, öğrenen makineler müşteri talebini tahmin etmeyi iyileştirebilir ve ileri teknoloji sensörler stok yönetimine yardımcı olabilir.

Gelecek hafta “Geleceğin İş Gücü Nasıl Şekillenecek” yazı dizimizin dördüncü bölümünde, çalışanların kendilerini geleceğe nasıl hazırlayabileceklerini inceleyeceğiz. İyi haftalar!

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.