GE’den Sürdürülebilir Geleceğe Işık Tutan 2022 Enerji Trendleri

21 Ocak 2022

Dünyanın ve ülkemizin yakın gelecekteki enerji görünümü nasıl olacak? GE açıkladığı 2022 enerji trendleri ile bu soruya cevap veriyor. Daha sürdürülebilir bir geleceğe ışık tutan trendlerde; karbonsuzlaştırma odaklı temiz enerjiye geçiş teknolojilerine ve sürdürülebilir havacılık yakıtına (SAF/Sustainable Aviation Fuel) yapılan yatırımların artması, modernize edilmiş ve esnek hizmet sunabilen şebeke sistemlerinin geliştirilmesi, rüzgâr ve nükleer enerji teknolojilerindeki gelişmeler yer alıyor. 

Temiz enerjiye yatırım

Temiz enerjiye geçiş yatırımları günden güne artıyor. Son 10 yıldır kömür santrallerinden gaz yakıtlı elektrik santrallerine geçiş girişimlerinin olumlu etkileri görülüyor. Yalnızca ABD’de 2007’den bu yana emisyonların %33 düşmesinde bu geçişin rolü büyük. Bu olumlu sonuçlar sayesinde, önümüzdeki yıllarda doğal gazı düşük karbonlu enerji kaynağına dönüştürmek için karbon yakalama, kullanma ve depolama ile hidrojenin de dahil olduğu karbonsuzlaştırma teknolojilerine daha fazla yatırım yapılacağı düşünülüyor. Erişilebilir SAF’a yönelik yatırımlara ve bu alanda yapılan araştırmalara olan ilgi de giderek artıyor. Aynı zamanda fosil bazlı jet yakıtına alternatif olan SAF’in kullanım ömrünün, karbon emisyonlarını %80’e kadar azaltabilme potansiyeli var. Sürdürülebilir ham maddelerden ve çevreci alternatif süreçlerden üretilen bu yakıt, havacılık sektörünün net sıfır karbon hedeflerini 2050’ye kadar gerçekleştirmesinde önemli rol oynayabilir. 2011’den bu yana SAF kullanılarak 350.000’den fazla ticari uçuş gerçekleştirildi ve önümüzdeki yıllarda bu sayının artması bekleniyor.

Peki bugünün en acil önceliklerinden olan iklim değişikliğine yönelik sürdürülebilirlik çalışmalarında nasıl bir yol izlenecek? Endişelerin tüm dünyada arttığını söyleyen GE Gas Power Türkiye Genel Müdürü Mete Maltepe; şirketlerin, yatırımcıların ve politika belirleyicilerin 2022 ve sonrasına yönelik enerji trendlerine odaklandıklarını söylüyor. Bu nedenle, 73 yıldır Türkiye’nin sürdürülebilir enerji gelişimine katkı sunan GE Türkiye bu yıl enerjinin yakın geleceğini şekillendirecek ve sürdürülebilir geleceğe katkılar sunacak enerji trendlerini paylaşıyor. Şirket gaz, rüzgâr ve nükleer gibi sürdürülebilir kaynaklı karbonsuzlaşma teknolojilerindeki gelişmelerin önümüzdeki yıllarda verimli sonuçlar vermeye devam etmesini ve yaygınlaşmasını bekliyor. Maltepe “Ayrıca enerjinin üretimi ve iletiminde birincil unsurlardan olan şebekelerin veri ve yapay zekâ destekli teknolojilerle modernize edilmesi için yapılan yatırımlar ve çalışmalar daha da artacak. Tüm dünyada üretilen enerjinin 3’te 1’inde imzası olan GE, lider olduğu bu alanların geliştirilmesi ve böylece daha sürdürülebilir bir geleceğin inşası için çalışmaya devam edecek.” diyor. 

Modernize şebekeler

Artan enerji talebini karşılamak ve zorlu hava koşullarıyla mücadele edebilmek için şebekelerin daha modern ve dayanıklı hale gelmesi, değişken ve yenilenebilir kaynaklar söz konusu olduğunda şebeke güvenilirliğinin korunması gerekiyor. Verim ve güvenilirlik için şebekelerin esnek hizmet verebilmesi çok önemli. Bu nedenle şebekeye, donanıma, kontrol sistemlerine, yapay zekâ ile veri analitiği destekli yazılım geliştirmeye yapılan yatırımların daha da önem kazanıp önümüzdeki yıllarda payını artırması bekleniyor.

Daha verimli rüzgâr ve nükleer

Türkiye’de son yıllarda, özellikle rüzgâr enerjisindeki büyüme hızlanıyor. Ülkenin, Avrupa’da en fazla yenilenebilir enerji kapasitesi bulunan 5 ülkeden biri olması bekleniyor. Geçen yıl Türkiye’de hedeflenenin üzerinde büyüyen rüzgâr enerjisi, yaklaşık 1750 megavatla yıllık bazda tarihteki en yüksek kapasite artışını gerçekleştirdi. Bu artışla Türkiye’nin toplam rüzgâr enerjisi kurulu gücü 2021 sonunda 10 bin 750 megavata ulaştı. Daha verimli karasal rüzgâr türbini gibi teknolojilerin geliştirilmesi, devletin karbonsuzlaşma hedefleri ve artan teşviklerle beraber, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de rüzgâra olan ilginin artması bekleniyor. 

​​Nükleer enerjideki gelişmeler de sürdürülebilir enerjinin geleceğine yön veren trendler arasında bulunuyor. Bu alanda geliştirilmekte olan teknolojiler, Paris Anlaşması’nın net sıfır karbon emisyonu hedeflerine ulaşmada ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini gerçekleştirmede kilit nokta olmaya devam ediyor. Örneğin, nükleere yönelik inovatif teknolojiler arasında küçük modüler reaktörler (SMR’ler) öne çıkıyor. Yeni tip bu reaktörler hızlı bir şekilde ve birim üretim başına daha düşük maliyetle devreye alınabiliyor. Bu da SMR’leri, sıfır karbonlu enerji kaynakları arayışında olan ülkeler için daha esnek bir çözüm yapıyor. Merak uyandırmaya devam eden bu trend, nükleere yönelik ilginin 2022 yılında daha da artacağını gösteriyor.

2022 enerji trendleri daha sürdürülebilir bir geleceğin anahtarı olacak. Hep birlikte mücadele ederek bu geleceği inşa etmek bizim elimizde!

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.