GE Healthcare Universal Viewer: Hepsi Bir Araya Geliyor!

18 Kasım 2013

GE Healthcare Universal Viewer - 1

Günümüzde radyologlar bilgiye dayalı tanılama için kullanabileceklerinden daha fazla hasta bilgisine sahiptir. Ancak bu bilgiler ve veri işleme araçları genellikle farklı sistemlerde bulunmaktadır. Bu durum, radyoloğun ayrı iş istasyonları ve veri tabanlarına erişimini gerektirmekte ve genellikle radyolog verimliliğini, rapor dönüş sürelerini ve daha yüksek hasta hacmine ulaşma imkânlarını olumsuz etkilemektedir.

GE Healthcare, radyologların iş akışı verimsizlikleriyle ilgili deneyimlerini ve algılarını daha iyi anlamak için görüntüleme alanında bağımsız bir araştırma kuruluşu ile birlikte bir anket gerçekleştirdi. Katılımcılar, verimliliklerini etkileyen dört ana sorun bildirdiler: Başka bir uygulamaya erişmek için kullanılan uygulamadan çıkış yapma; ses tanıma yazılımıyla PACS entegrasyonu eksikliyi; çok uzun ard-işlem süreleri ve askı protokollerin yetersiz otomasyonu.

İş akışında her gün karşılaşılan engeller sorulduğunda, radyologlar öncelikli sorunları olarak tek bir modaliteye tahsis edilen iş istasyonlarını belirtmişlerdir. Buna ek olarak, elektronik medikal kayıtlarla iletişimdeki zorlukları, ayrıca zamanında ve uygun raporlar oluşturmanın kendilerini öncelikli buldukları okuma ve raporlama görevlerin- den uzaklaştırdıklarını dile getirmişlerdir.

Radyologların ihtiyaçlarını karşılama

GE Healthcare’in geliştirdiği yeni bir çözüm, görüntüleme ve hasta bilgilerini bir araya getirmek için tek bir iş istasyonu ve tek bir veritabanı ihtiyacına yanıt veriyor. Universal Viewer özellikli Centricity* PACS çözümünde ileri görüntüleme özelliklerinin yanı sıra Advantage Workstation (AW) ile desteklenen 3-D ard-işlem araçları da bulunmaktadır. Bu çözüm, klinik iş akışı sürecindeki tüm modalitelerde MIP/MPR, PET-BT, damar analizi, otomatik kemik çıkarma, füzyon ve kayıt için tek bir kaynak sağlamaktadır.

Universal Viewer’ın Zero Footprint ve web istemci erişimi özellikleri, ortak bir web tabanlı kullanıcı ara yüzünden yararlanarak kurum çapında erişim sağlamaktadır. Çözüm, EMR ve mobil cihaz (iPad, akıllı telefon) erişimi ile sektörün, topluluk ve hasta merkezli iş akışlarına geçişini desteklemektedir.

Centricity PACS ve Centricity PACS-IW ile birlikte çalışmak üzere tasarlanan Universal Viewer, daha fazla klinik bilgiye erişim sağlayarak tanılamayı kolaylaştırır ve klinik analiz kapasitesini artıran çeşitli özellikler sunar:

• Kullanıcılara makine öğrenimi algoritmaları, görüntü̈ analizleri ve inceleme hazırlığını otomatikleştirme için metin madenciliği gibi durum tabanlı çıkarsama tekniklerini uygulama seçeneği sunan akıllı askı protokoller.

• GE’nin ileri uygulamalardaki liderliğiyle desteklenen çeşitli ileri görüntüleme uygu- lamaları. GE yeni uygulamalarda da inovasyon süreçlerine devam ettiğinden, fark yaratan çözümler sunmaktadır. IDI mamo ile yapılan meme görüntüiemeleri halihazırda unified viewer içinden yapılan özel görüntülemelerin önünde yer alır.

• PACS ve VNA (Vendor Neutral Archive) içinden ve dışından hasta verilerini önceden alma gibi akıllı çalışma alanı özellikleri.

• AW destekli OncoQuant uygulamasını barındıran çok modaliteli onkoloji iş akışı. Universal Viewer onkoloji takip çalışmalarını kolaylaştırmaya yardımcı olarak kullanıcıların çalışmaları aramak ve incelemeleri hazırlamak için daha az zaman ve BT, MR, PET/BT ve NM sonuçlarını okumak, incelemek, ilişkilendirmek ve karşılaştırmak için daha fazla zaman ayırmalarını sağlayabilir.

• İnternet bağlantısı olan her yerden erişim. Radyologlar, çalışmaları ofis ve evleri de dahil olmak üzere çok sayıda çalışma alanından okuyup yorumlayabilir. Universal Viewer yüksek performanslı akış özelliğiyle mevcut koşullara adapte olur ve görüntüleri masaüstüne getirir.

Tek bir iş istasyonunda, gelişmiş klinik araçlar

 

GE Healthcare Universal Viewer - 2Radyologlar AW Server ve Universal Viewer ile çalışmaları önceden isleyebilir ve üç adete kadar incelemeyi aynı anda açabilir. Bu sayede radyologların çalışmaların oku- maya hazır olması için beklemeleri gereken süre kısalır ve incelemeleri kapatmadan incelemeler arasında geçiş yapabilme esnekliği sağlanır. Bu durum sevk eden doktor ile ikinci bir inceleme ve konsültasyonu da kolaylaştırır.

Rutin BT anjiyografi (CTA) çalışmalarının hızlı, rutin analizi, Universal Viewer’da Autobone ve VesselIQ uygulamaları sayesin- de kolaylaştırılmıştır. Bu araçlar otomatik kemik segmentasyonu, çoğu vasküler tetkikin tıklaması izlenmesi, kapsamlı tek tıkla stenoz ölçümü̈ ve plak analizi ile yarı otomatik trombus segmentasyonu yoluyla değerlendirme sürecini hızlandırır.

Universal Viewer üzerinden GE’nin Volume Viewer uygulamalarına erişimi sayesinde zengin, çok modaliteli 3D isleme mümkün hale gelir. Radyoloji Bilgi Sistemi bağlantısı, Sonradan Getirme, Dinamik Karşılaştırma, Otomatik Kontur ve Kilit görüntüler için Otomatik İtme gibi özellikler 3D incelemeyi basitleştirir. İlave özelliklerle sağlanan son teknoloji 3D görüntüleme ve yüksek performans, görüntü̈ işleme surecini rutin iş akışının stresinden uzaklaştırır.

Entegre Kayıt, beş temel modaliteden (BT, MR, PET, SPECT ve X-Işını Anjiyografisi) herhangi ikisi kombine edilirken, iş akışını daha da kolaylaştırır. Kullanıcılar hacim edinimlerini sürükle ve bırak özelliğiyle aynı veya farklı modalitelerden anında yükleyebilir ve kaydedebilirler.

OncoQuant , onkoloji çalışmalarında hızlı incelemeyi kolaylaştırmak için onkoloji verilerini organize eder ve görüntüler. Onkoloji İnceleme protokolü ve takip sihirbazı, bulguların morfolojik kriterler dahilinde değerlendirilmesini, karakterizasyonunu ve ölçümünü kolaylaştırır.

Tek iş istasyonu, birden fazla uygulama

Universal Viewer, ileri görüntülemeye bağlanan, kapsamlı çoklu modaliteli görüntüleme araçları ile görüntülü EMR sistemleri sağlayan ve tanılama için daha fazla bilgi sunmaya ve tanılamayı kolaylaştırmak için farklı sistemlerden hasta geçmişini almaya olanak tanıyan akıllı bir görüntüleme uygulamasıdır.

3D ard-işlem, meme görüntüleme araçlarına erişim tek bir masaüstü bilgisayardan 2D ve 3D çalışmalarda tek görüntü deposu olma özelliğiyle öne çıkan Universal Viewer, web tabanlı ve Zero Footprint seçeneğiyle 3D ard-işlem, meme görüntüleme araçları ve kurum çapında erişimi tek bir masaüstü bilgisayarda bir araya getirir.

• Akıllı verimlilik araçları, asılması için en uygun yöntemi belirlemek üzere görüntülenmekte olan çalışmayı değerlendiren akıllı askı protokoller içerir.

• İleri görselleştirme uygulamaları, görüntülerin ard-işlemi için kesintisiz, tek bir kaynak sağlar. AW destekli damar izleme, çoklu modalite füzyonu, 3D hacim görüntüleme, kemik çıkarma ve onkolojinin yanı sıra yerel MIP/MPR ve PET-BT araçları mevcuttur.

• İleri bir mamografi iş akışı uygulaması taramayı ve tanısal iş akışlarını destekler, çok modaliteli görüntüleri gösterir ve klinisyenlerin hasta öyküsüne ve geçmiş bilgilerine hızlı bir şekilde erişmesini sağlar.

• Universal Viewer’ın web istemcisi radyologların, sevk eden doktorların ve diğer klinisyenlerin herhangi bir yerden sisteme erişmesini sağlar. İş akışlarının merkezi durumundaki çalışma listesine erişmek için bir web tarayıcısı yeterli olup PACS, RIS, EMR ve HIS’de saklanan hayati önemdeki çalışma ve hasta bilgilerine hızlı erişim sağlar. Görüntüleyici, hem web istemcisi hem de yer kaplamayan yapılandırmalar açısından aynı görünüme ve özelliklere sahiptir.

Zero Footprint özelliği ile Universal Viewer, herhangi bir yazılım yüklemeden kurum genelinde görüntü̈ erişimi sağlar. Hem Mac hem de PC’de kullanılabilmesinin yanı sıra tek oturum kullanılarak her bir hastanın kaydı üzerinden doğrudan erişim mümkündür. Universal Viewer ile birlikte Centricity PACS ve Centricity PACS-IW, sağlık hizmetleri sistemlerinin ve sağlık ekiplerinin erişebilecekleri her türlü̈ klinik bilgiye ulaşmalarını sağlayarak etkili hasta sonuçları sunmalarına yardımcı olur.

* Centricity bir GE markasıdır.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.