GE Enerji Yönetimi Dünya Başkanı Mark Begor’un Türkiye’nin Enerji Yönetimini Değerlendirmesi

18 Şubat 2015

GE Enerji Yönetimi Dünya Başkanı Mark Begor dünyada enerji yönetimini etkileyecek trendleri ve Türkiye’nin enerji yönetimini değerlendirdi.

Mark Begor, küresel enerji yönetimindeki dört ana trendi,

  • daha güvenilir şebeke,
  • ekipman yenileme,
  • kayıp kaçağı azaltma,
  • yenilenebilir kaynakların şebekelere daha fazla entegrasyonu

olarak sıraladı. Küresel elektrik talebinin 2050’de iki katına çıkacağını belirten Begor’a göre, enerji verimliliği işi ana enerji iş kollarının iki katı bir hızla büyüyecek.

Mark Begor’un değerlendirmesini röportajında okuyabilirsiniz.

mark_begor_full_0Enerji yönetiminde yakın gelecekte dünyayı etkileyecek mega trendler nelerdir?

Özetlemek gerekirse bu alanda 4 mega trendin etkili olacağını düşünüyoruz. Birincisi yaptığımız incelemeler, 2050’ye kadar küresel elektrik talebinin bugünkünün iki katma çıkacağını gösteriyor. Artan bu talep daha güvenilir ve daha verimli bir elektrik şebekesine duyulan ihtiyacı önemli kılacak. İkincisi şebekelerde kullanılan elektriksel teçhizatın yıpranmasına veya teknik ömrünü doldurmasına az kalmasına paralel, verimliliği artırmaya yönelik varlık iyileştirmesi çözümlerinin üretilmesi. Ve şebeke işletme açısından diğer bir mega trend, şebekedeki teknik ve teknik olmayan kayıpları azaltmaya yönelik çalışmalar. Dördüncü ve son mega trend ise yenilenebilir kaynakların artan talebe paralel şebekeye entegre edilmesi yönündeki uygulama ve çözümlerin hızlanması.

Enerji verimliliği işlerindeki beklentileriniz neler?

Enerji yönetiminin çekirdek enerji alanından daha hızlı büyüyeceğini düşünüyoruz. Kesin bir rakam veremesek de, çekirdek enerji alanındaki büyüme tek haneli bir rakamsa, enerji verimliliği ve enerji Türkiye’deki temaslarımızda, bu yönde çok ciddi bir talep olduğunu gördük. Yönetmeliklerce de etkin enerji yönetimi teşvik ediliyor. Dağıtım şirketleri ve iletim şirketi TEİAŞ’la yaptığımız birçok proje var. Elektriğin yoğun olarak kullanıldığı büyük endüstrilerde, yenilenebilir enerji, doğalgaz ve kömür kullanılan her türlü santralde ve orta gerilim ile alçak gerilim kullanılan inşaat sektöründe arz güvenliğini sağlayacak, enerji verimliliğini artıracak uygulamalar sunuyoruz. yönetimi alanlarına giren pazardaki büyüme iki haneli olacaktır.

Enerji verimliliğinin en temel katma değeri nedir?

En başta geleni, şebekenin kararlılığını attırmak dediğimiz arz güvenliği. Bu alanda önemli bir potansiyel görüyoruz. Diğeri de kayıp kaçakları azaltmaya, maliyetleri düşürmeye yönelik verimliliği artırma.

Teknolojinin gelişimi enerji yönetimini nasıl etkiliyor?

GE olarak yatırım yaptığımız en önemli alanlardan birisi şebeke yönetimine yönelik yazılımlar. Arz güvenliğini sağlayacak, kesintileri azaltacak, teknik ve teknik olmayan kayıp kaçak tüketimi algılamamızı, coğrafi olarak konumlanmamızı sağlayacak yazılımların hepsi önümüzü açan çözümler. İkincisi, şebekelerdeki teçhizatların teknik ömrünün sonuna gelmesinden kaynaklanabilecek sorunların, önemli kesintilere yol açmadan teşhis edilmesini sağlayacak uygulamalar. Akıllı sensörler, uçtan uca filo yönetimini sağlayacak yazılımlar bu alanda da önemli fırsatlar sağlıyor. GE olarak biz de bu teknolojileri kullanarak çözümler üretmeyi planlıyoruz.

Enerji yönetiminde Türkiye’yi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye’de teçhizatın eskimekte olduğunu belirtmeliyiz. Eskimek derken teçhizatın yaşlanmasını kast etmiyorum. Bir teçhizat yeni kurulmuş olabilir. Fakat üzerinde aşırı yükleme varsa bu durum eskimeyi hızlandırır. Trafo aşırı yükle veya uzun süre kullanılırsa normal değerlerde kullanılan bir trafoya göre daha çabuk yaşlanacaktır. Ekipmanlar yeni olsa bile planlama doğru değilse, teçhizatı aşırı kullanma nedeniyle yıpratıyorsak varlıklarımızı verimli kullanamıyoruz demektir. Bu durum, varlıkların iyileştirilmesine yönelik uygulamaları geliştirmemizi, sunmamızı, kullanmamızı önemli kılar.

Türkiye’deki kayıp-kaçak sorunu nasıl aşılabilir?

Türkiye kayıp-kaçak OECD ülkelerinin çok üzerinde. Düzenleyici kuruluşun hedefi bunu OECD seviyesine indirmek. O yüzden de dağıtım şirketlerinin hedefleri var. Biz GE olarak kayıp kaç akların tespiti anlamında araçlar sağlayabiliriz. Kayıp-kaçakla ilgili önlemler çok hayati görülüyor. Çünkü bu firmaların maliyet analizleri açısından önemli. İstenen seviyede olmasa bile gidişat olumlu.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.