Fırsat Eşitliği: 2020’de Teknik Rollerde 20.000 Kadın Çalışan

8 Mart 2017

GE’nin 2020 hedefleri arasında erkek ve kadın çalışan sayısını dengeleyecek olan, 20.000 kadın çalışanı teknik rollerde istihdam etmek bulunuyor. Bu hedef; kadın liderliği, üretim, mühendislik, servis, bilgi işlem rollerindeki ön yargıları ve eşitsizliği tamamen kırmak için oldukça önemli bir kilometre taşı.

Bu konudaki en büyük zorluk ise geleceğin mühendisleri ve bilgi işlem çalışanları hala erkek egemen bir yapıda olması.   Ortaokul ve lise eğitiminden başlayan bu sürece henüz kadınlar yeterince yönlendirilemiyor, desteklenmiyor. Dolayısıyla sadece istihdam sağlamak için bir zemin hazırlanması yeterli değil, okullarda da kızlar için STEM (Bilim-Teknoloji-Mühendislik-Matematik) farkındalığının artırılması gerekiyor. Lise ve üniversitelerdeki teknik bölümlerin öğrenci yapısında da kadın-erkek eşitliğinin yakalanması gerekiyor.

Eğitimden başlayarak bir eşitlik sağlanması özellikle bir nokta için daha da önemli. Dijital Sanayi ve Endüstriyel İnternet’le birlikte üretim şekilleri değişiyor ve eğer üretimde kadın-erkek eşitliği sağlanamazsa, iki cinsiyet arasındaki öğrenilmiş üretim becerisi aralığının artması ve gelecekte teknik rollerdeki kadın çalışan sayısının giderek azalması söz konusu olabilir.

Yakın zamanda yayınlanan bir rapora göre günümüzde Amerika’da mühendislerin sadece %14’ü, bilgi işlem çalışanlarının ise sadece %25’i kadın çalışanlardan oluşuyor. Aynı şekilde üniversite mezunlarının %55’ini kadınların oluşturmasına rağmen, bilgisayar bilimleri mezunlarının sadece %18’i kadın mezunlardan oluşuyor.

GE’nin küresel hedeflerini gerçekleştirmek için çalışmanın yanı sıra GE Türkiye Kadın Çalışan Ağı’da Türkiye’de bu amaçla yerel olarak çalışmalarını sürdürüyor çünkü kadın eşitliğine yatırım, ekonomik kalkınmayı beraberinde getiriyor. Öyle ki, kadınların çalışma hayatına katılma oranının Türkiye’de %32’den %58’e ulaşması, 2030 yılına kadar Türkiye’nin normal büyümesine %10’luk bir katkı yapıyor. Bu nedenle GE Türkiye şimdiden Türkiye ortalamasını üzerinde kadın çalışan sayısı ile faaliyet gösteriyor ve bu rakamlarda eşitlik sağlamayı amaçlıyor. GE Türkiye’nin 2000’den fazla çalışanının %30’undan fazlası kadın çalışanlardan oluşuyor ve teknik rollerde çalışan kadın sayısı 80. GE Global’de ise toplam kadın çalışan sayısı 69.378 ve bunların 7.845’i teknik rollerde istihdam ediliyor.

GE Türkiye’nin konu üzerindeki çalışmaları sayesinde ve kadın-erkek çalışan oranını %50-%50 oranına çekme hedefi kapsamında 2016 yılında, 2015’e göre Ar-Ge alanında kadın istihdamı yaklaşık %10’luk bir artış gösterdi.  Ar-Ge alanında 2016 yılında işe alınan çalışanların %40’ı kadınlardan oluşuyor. Türkiye’de doğrudan teknoloji geliştirme ve Ar-Ge alanında çalışan kadın sayısının mühendis kadrosu içindeki payı ise şimdilik %25.

Gelecek 8 Mart’ta ve daha sonrasında bu rakamların sürekli olarak artması dileği ile 8 Mart Dünya Çalışan Kadınlar Gününüzü kutlarız.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.