Fikirler, Enerji ve Sağlık İnovasyonu İçin Yarışacak!

13 Kasım 2013

GE İnovasyon

GE, genç zihinleri kırsal bölgelerde sağlık hizmetlerine daha rahat erişimi ve sanayi tesislerinde enerji tüketimini takip etmeyi sağlayacak yenilikçi çözümler yarışmasına çağırıyor. Yarışmanın toplam ödülü 100 bin dolar.

Türkiye hızla büyüyor ve bu büyümenin planlarını yaparken birçok alanda yenilikçi çözümler geliştirmek önem kazanıyor. Bu alanlar arasında enerji ve sağlık, önem sıralamasında üst basamaklarda yer alıyor. Türkiye’nin endüstriyel büyümesi ve nüfus artışı dikkate alındığında her iki alanın, önemlerini gelecek yıllara, 2023’e ve sonrasına da taşıyacağı görülüyor.

Bu alanların inovasyon ihtiyaçlarını karşılamak, tekil çabaların tanında etkin bir inovasyon ekosisteminin hayata geçirilmesi de gerektiriyor. Bu inovasyon ekosisteminin oluşturulması, Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda atması gereken adımlara da önemli bir katkı sunmaya aday. GE, Türkiye’nin 2023 vizyonu çerçevesinde inovasyon ekosistemindeki yerini bir yarışma düzenleyerek alıyor. TÜBİTAK işbirliğinde düzenlenen GE Türkiye İnovasyon Yarışması ile Türkiye’de yerel inovasyon çalışmalarının teşvik edilmesi amaçlanıyor. Sağlık ve enerji olmak üzere iki kategoriyi içeren yarışma, Türkiye’deki sağlık ve enerji sorunlarına meydan okuyabilecek genç zihinleri inovasyon çabasının içine çekmeyi hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda inovasyon çabalarını ödüllendirmek için 100 bin dolarlık ödül hazırlamış durumda.

Yarışma, GE’NİN sağlık alanında ülkenin yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefleyen Türkiye’nin 2023 vizyonuna yeni bir desteği oluşturuyor. GE, ülkenin daha iyi ve tümüyle hasta merkezli bir sağlık hizmetleri sistemine ulaşılabilmesi için yenilikçi, ticari veya teknolojik ürün ve çözüm fikirlerinizi duymak istiyor. GE, yarışmaya katılanlardan “Hangi yenilikçi teknolojiler ve çözümler insanların kaliteli sağlık hizmetlerine daha rahat erişimini sağlayabilir ve Türkiye’nin kırsal alanlarında genel olarak daha olumlu bir hasta deneyimi yaratabilir?” sorusuna yanıt bulmalarını istiyor. Burada belirlenecek en yaratıcı fikir 25 bin  dolar ile ödüllendirilecek.

Türkiye’nin 2023 vizyonunda daha parlak bir geleceği hedeflediği bir diğer sektör ise enerji. Ülke, imalat ve üretim kapasitesini artırma yönünde ilerlerken, GE, sanayi sektörünün verimliliğini artırmak için devlete ve özel sektöre daha fazla katkı sağlayacak yenilikçi, ticari veya teknolojik ürün ve çözüm fikirlerinin de arayışında. Enerji kategorisinde yarışmaya katılanlara yöneltilen soru ise şu şekilde: “Sanayi tesislerindeki enrji kullanımını ve tüketimin, saptamak, takip etmek ve görüntülemek için sensör, kablosuz ve/veya cep telefonu teknolojilerini içeren yenilikçi çözümler önerebilir misiniz?”

Daha Kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmetleri

 

Sağlık Bakanlığı bu vizyonu gerçekleştirmek hem maliyetleri düşürme, hem de kaliteli hizmete erişim konularında gelişme sağlayarak bu alanda bir dönüşüm yaratma gayreti gösteriyor. GE de tıp camiasında bu vizyonun gerçekleştirilmesi yolunda ticari veya teknolojik ürün ve çözümlerle yardımcı olmayı hedefliyor. Doktor açığı nüfusun yüzde 99’dan fazlasını kapsayan mobil şebekeleri sağlık hizmetleri için yararlı ve gerekli bir platforma çeviriyor.

Türkiye’de: Nüfusun kentlerde yoğunlaşması sürerken kırsal kesimdeki nüfusun seyrek ve dağınık bir hal alması sağlık hizmetlerinin merkezi ve mobil çözümlerle desteklenmiş olarak sunulmasının uygunluğunu artırıyor. Mobil penetrasyon ve yeniliklere açıklık, bu çözümlerin hayata geçirilmesi için elverişli bir zemin yaratıyor.

Dünyada: Kırsal nüfusun kayda değer olmayı sürdürdüğü gelişmekte olan ülkelerde, özellikle teşhise katkı sunacak mobil tetkik ve görüntüleme cihazlarının geliştirilmesi önem kazanıyor. Servislerin ve verinin buluta taşınması, daha geniş bir ekosistemin sağlık hizmetlerine katkı sunmasını sağlıyor.

GE Verileri

Endüstride enerjiyi takip önem kazanıyor

 

Türkiye daha temiz ve daha verimli enerji üretimi ve dağıtımı için ciddi yatırımlara ihtiyaç duyuyor. Ülke, imalat ve üretim kapasitesini artırma yönünde ilerlerken GE, endüstri sektörünün daha enerji verimli olması için devlete ve özel sektöre daha fazla nasıl yardım edebilmenin yollarını arıyor. Yarışma bunu ortaya çıkarmak için yenilikçi, ticari veya teknolojik ürün ve çözüm fikirlerini ortaya çıkarmayı hedefliyor.

Türkiye’de: İthal edilen kaynakların ağırlıklı bölümünü oluşturduğu enerji arzındaki dışa bağımlılık, kur ve fiyat riskleri başta olmak üzere önemli riskleri barındırıyor. Enerjinin endüstrideki en önemli girdi maliyetlerinden biri olması, Türkiye’nin endüstri malları ihracatında rekabet gücünü ciddi biçimde etkiliyor. Bu ise, 2023 hedeflerinin parçası olan dünyanın 10 lider ekonomisi arasında yer alma hedefinin ihracat bacağında kırılganlığı artırıyor.

Dünyada: ABD’nin kaya gazını keşfi, bütün dünyada enerji fiyatlaması olduğu kadar ülkeler arası rekabetle ilgili uzun vadeli hesapların da yeniden gözden geçirilmesi sonucunu yarattı. Güvenli enerji arzı, ülke ekonomilerin sürdürülebilirliği konusunda giderek artan önemde bir belirleyici etkene dönüşürken ülkeler işlerlik kazanması uzun zaman alan yeni enerji kaynakları bulmaktan çok enerji verimliliğine odaklanıyor.

Endüstride tasarruf potansiyeli yüksek

 

Endüstri Bilgileri

 

 

 

 

 

 

 

 Maliyet yükseldikçe tasarrufun cazibesi artıyor

 

En düşük tüketim aralığı baz alındığında endüstride nihai kullanıcı birim fiyatları son beş yılda eleketrikte yüzde 103, doğalgazda da yüzde 60 dolaylarında artış gösterdi.

Sensörler, yeni normali belirliyor

 

Sensörler, uzaktan yönetim, bilgi alımı ve kontrol gibi ihtiyaçları karşılamayı sağlarken bütün bunları sürekliliği olan süreçlere çevirerek çalışma çevriminin bilgisine sahip olunmasını sağlıyor. Bu şekilde gerçekleşen anlık izleme, bir yandan verimlilik hesaplamaları kayıt altına alınmış kapsamlı veri üzerinden yapabiliyor. Yükselen sensör ve sisteme verilen adla makineler arası iletişim (M2M), iş süreçlerine aşağıdaki katkıları sağlıyor.

  • Gelecek planlaması için gerekli veri derinliği
  • Sistem performansı ölçümü
  • Yeni analiz olanakları
  • Operasyon maliyetinden tasarruf

 

2020 M2M Sistemi Bağlantı Sayısı

KAYNAK: FORTUNE

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.