x


Uzaktan kumandalı ve hata tanıma özelliğine sahip yeni nesil rüzgar türbinleri ile rüzgarın yönü anı anına takip edilerek türbinlerin kendiliğinden yönünü değiştirmesi sağlanıyor.

x


GE’nin su arıtma teknolojisi, bulut tabanlı bilgi yönetimi çözümlerine sahip bir jeotermal enerji santralinin yılda 500.000 $ tasarruf etmesini sağlıyor.

x


Yakıt ve işletme giderlerinin kısılması ve ekipmanların daha hazır ve üretken olması sağlanarak 90 milyar $ tasarruf edildi.

x


Veri ve analitikler, daha verimli kararları mümkün kılan bilgiler sağlıyor. Bu da akıllı binaların ve sıfır enerji kullanan tesislerin önünü açıyor.

x


Rüzgar türbinleri, Endüstriyel İnternet aracılığıyla birbirleri ve çevredeki enerji ağları ile iletişim kurabiliyor.

x


Bir rüzgar türbininin kanat tasarımı ve kontrol sistemlerindeki yenilikçi gelişmeler kapasitesini %30’lardan %50’lere çıkarıyor.

x


GE’nin yaklaşık 700 adetlik 9E gaz türbini %99 oranında bir güvenilirlik yüzdesiyle tüm dünya genelinde 25 milyonu aşan bir işletim süresi depoladı.

x

Sağlık sektörünün en önemli sorunlarından biri olan verimlilik kaybında küresel ölçekte yaşanacak %1’lik bir düşüş, yılda yaklaşık 60 milyon dolarlık bir bütçenin israf edilmemesi demek oluyor.

x

Yapılan çalışmalar, bir hemşirenin günlük mesai saatinin yaklaşık 21 dakikasını malzeme arayarak geçirdiğini gösteriyor. Endüstriyel İnternet teknolojilerine sahip akıllı hastaneler, hastalarını elektronik ortamda gözlemleyebilecek ve onlarla iletişim kurabilecek.

x

Hastane çalışanlarının mobil ekipmanları daha verimli kullanmalarını sağlayarak 63 milyar $ tasarruf edildi.

x


Hastanelerdeki mobil ekipmanların daha iyi gözlenmesi ve potansiyel şebeke sorunlarının önceden tahmin edilebilmesi ile 66 milyar $ tasarruf edildi.

x


Sağlık sektörünün en önemli sorunlarından biri olan verimlilik kaybında küresel ölçekte yaşanacak %1’lik bir düşüş yılda yaklaşık 60 milyon dolarlık bir bütçenin israf edilmemesi demek oluyor.

x


Yapılan çalışmalar, bir hemşirenin günlük mesai saatinin yaklaşık 21 dakikasını malzeme arayarak geçirdiğini gösteriyor. Endüstriyel internet teknolojileri sayesinde akıllanan hastaneler, hastalarını elektronik ortamda gözlemleyebilecek, onlarla iletişim kurabilecek.

x


Hastane çalışanlarının mobil ekipmanları daha verimli kullanmalarını sağlayarak 63 milyar $ tasarruf edildi.

x


İleri üretim teknolojileri, robot teknolojisi, bilgi iş otomasyonu ve yeni malzemelerin toplam etkisi McKinsey’e göre 2020 yılına kadar küresel ekonomide yıllık 12.3 trilyon dolarlık bir değer üretme potansiyeline sahip. Kaynak: McKinsey Global Institute. “Impact of the Internet on Economic Growth.”
James Manyika and Charles Roxburgh. October, 2011.


x


3 boyutlu yazıcıların tüketiciler tarafından kullanımı 2025 yılına kadar yıllık 300 milyar dolarlık bir ekonomik etki yaratabilir.

x


Öngörülmeyen arızaların meydana gelmediği bir dünyada, makineler birbirlerine bağlı olacak ve birbirlerinin durumu hakkında sürekli bilgi alışverişinde bulunacak. Bu şekilde, her bir makine, bir yenileme veya onarıma gerek duyduğunda sinyal göndererek neredeyse optimum seviyede çalışacak.

x


Veri paylaşan cihazların sayısı 2020 yılı itibariyle 28.1 milyara ulaşacak. Bugün ise sadece 9.1 milyar. Veri bilimi üretilen bilgileri analiz edecek ve bu da tüketim ve üretim tarzımızı değiştirecek.

x


Tüm endüstri -muhtemelen %80 ila %100’ü- 2025 yılı itibariyle Endüstriyel İnterneti kullanabilecek ve bu da yıllık 900 milyar $ ila 2.3 trilyon $ arasında bir potansiyel ekonomik etki yaratabilecek. Kaynak: McKinsey. “Disruptive technologies: Advances that will transform life, business, and the global economy.” May, 2013.

x


2010 yılı itibariyle, internet, işinden olan her bir kişiye karşılık 2.6 kişiye iş yaratmıştır. Kaynak: McKinsey Global Institute. “Impact of the Internet on Economic Growth.”
James Manyika and Charles Roxburgh. October, 2011.


x


2010 yılı itibariyle, internet, küresel GSH’nin %70’ni oluşturan büyük ekonomilerde GSH’nin %3.4’ünü karşılıyor. Kaynak: McKinsey Global Institute. “Impact of the Internet on Economic Growth.”
James Manyika and Charles Roxburgh. October, 2011.


x


GE mühendisleri dünya genelinde 50 sahadan her 10 dakikada bir 200,000’in üzerinde sinyali izliyor. Böylece işlenen hammadde bakımından %10, arızasız çalışma süresi bakımından da %15’lik bir artış sağlanması konusunda müşterilere katkı sağlıyor.

x


2014’te GE, 50 Öngörülebilir Çözüm geliştirdi. Böylece daha yüksek güvenilirlik, daha iyi varlık performansı ve daha uzun varlık ömrü sağlayarak şirketlerin verimliliğini optimum seviyeye çıkarmalarını sağlıyor

x


Bugün GE, 10 milyonun üzerinde sensörle 50 milyondan fazla veriyi izliyor.

x


2025 yılında, bugün internet erişimi olanlara ek olarak 2-3 milyar kişi daha internet erişimine sahip olacak. Kaynak: McKinsey. “Disruptive technologies: Advances that will transform life, business, and the global economy.” May, 2013.

x


5 endüstride yapılacak %1’lik bir verim artışı, 15 yılda 276 milyar $ tasarruf edilmesini sağlıyor.

x


Endüstriyel internet ve onu destekleyen teknolojik sistemler 2020’de 8.9 trilyon dolar değer sağlayacak. Kaynak: http://www.zdnet.com/Internet-of-things-8-9-trillion-market-in-2020-212-billion-connected-things-7000021516/

x


Endüstriyel İnternet, 2020 yılı itibariyle 1.7 trilyon dolarlık bir değer yaratacak.

x


GE, maksimum yakıt verimliliğini sağlamak için trenlerin nasıl hareket etmesi gerektiğini optimize eden yazılımlara sahip lokomotifler üretiyor.

x


Bugün dünyada yaşanan gecikmeli uçuşların %10’u beklenmeyen motor arızları yüzünden gerçekleşiyor. Yaşanan bu beklenmedik arızların global havacılık sektöründe yarattığı maliyeti ise yaklaşık 8 milyon dolar.

x


Bugün üretim hattı, üretkenlik gücünü hayallerin ötesinde artırmayı vadeden “Dijital Bant” ile yeniden tanımlanıyor. Fabrikalarımız, %20 daha hızlı bir ürün geliştirme döngüsü ile daha verimli olacak.

x


LEAP Motorunda toplam 19 adet yakıt nozülü var ve geleneksel üretim yöntemlerinden farklı olarak bu parçalar katmanlı üretim teknolojileri ile üretiliyor. Bu sayede bir önceki tasarımdan 5 kat daha dayanıklı ve %20 daha hafif parça üretilebiliyor üstelik çok daha kısa zamanda.

x


GE Baş Ekonomisti Marco Annunziata, 2020 yılına kadar, 100,000 parçanın GE Havacılık tarafından üç boyutlu üretim teknolojileriyle üretileceğini ve bu sayede uçakların ağırlığının 453 kiloya kadar azalacağını öngörüyor.

x


Sokak aydınlatmalarında LED sistemlerin kullanılması, belediyelerin enerji harcamalarında büyük tasarruf yapmalarını sağlıyor.

x


Endüstriyel İnternet, 2027 yılına kadar havacılık sektörünün 30 milyar dolar yakıt tasarrufu gerçekleştirmesini mümkün kılma potansiyeline sahip.

x


Son 15 yılda demiryolu çalışanlarına demiryolu hatlarının anlık görüntüleri iletilerek 27 milyar dolar tasarruf edildi.

x


Son 15 yılda daha verimli uçuş rotaları ve bakıma ihtiyaç duyduğunda uçuş ve bakım ekiplerine haber veren akıllı motorlar sayesinde 30 milyar dolar tasarruf edildi.

x


Daha hafif hava araçları daha az yakıt kullanıyor ve bu da işletme masraflarını azaltıyor.

x

Demiryolu çalışanlarına demiryolu hatlarının anlık görüntüleri iletilerek 27 milyar $ tasarruf edildi.

x

Daha verimli uçuş rotaları ve bakıma ihtiyaç duyduğunda uçuş ve bakım ekiplerine haber veren akıllı motorlar sayesinde 30 milyar $ tasarruf edildi.

x

Daha hafif hava araçları daha az yakıt kullanmakta ve bu da işletme masraflarını aşağı çekmektedir. Karbon fiber yapımlar, konvansiyonel alüminyumdan daha hafiftir. Hava aracı üretimindeki karbon fiber talebi yakıt fiyatları ile birlikte artmıştır.