Endüstriyel İnternet

Endüstriyel İnternet; temelinde tüketici internetinden ayrılarak, küresel olarak üretim için kullanılan bütün ekipmanların daha verimli çalışması, veri üretmesi, optimize olması ve olası sorunları yaşanmadan öngörebilmesi için kullandığı internet anlamına geliyor. Endüstriyel İnternet’e Büyük Nesnelerin İnterneti de diyebiliriz. Akıllı nesnelerin dönemi olan Dördüncü Sanayi Devrimi, aynı zamanda bu cihazların ürettiği büyük verinin yani Big Data’nın da dönemi. Her yıl internete bağlı cihaz sayısı büyük bir artış gösteriyor ve bu sayının 2020 yılına gelindiğinde 50 milyar civarında olması öngörülüyor. Dolayısı ile veri üretiminin yanı sıra veri analizi de giderek daha büyük bir önem kazanıyor. Endüstriyel İnternet sayesinde üretilen veriler anlık olarak transfer ediliyor, analiz ediliyor ve verimlilik için anında kullanılabiliyor.

Daha Fazla