Dijital Hastane: Sağlık Hizmetlerinde Komuta Merkezi Dönemi

14 Mart 2018

1960’larda havalimanları günde birkaç yüz uçuş planlayabiliyorlardı. Bu sayıyı artırabilmek için NASA’nın uzay görevlerinde kullandığı hava trafik kontrol teknolojisini kullanmaya başladılar. Günümüzde birçok havalimanı her gün milyonlarca yolcuya hizmet veriyor. Bunun gibi karmaşık lojistik zorluklara rağmen, havacılık sektörü bu süreç içinde önemli ölçüde daha güvenli ve daha verimli hale geldi.

Bu “hava trafik kontrol” konsepti kısa sürede diğer sektörlere de yayıldı. Örneğin, fiziksel işletmeler ve restoranlar bu konsepti yoğun zamanları takip etmek ve personeli bu zamanlara uygun şekilde yerleştirmek için kullanıyor. New York Power Authority gibi kurumlar elektrik santrallerini ve elektrik hatlarını izlemek için benzer sistemleri kullanıyorlar. Şimdi sıra sağlık sektöründe.

Geçen sonbaharda, Toronto’daki Humber River Hastanesi (HRH) GE Sağlık Ortakları ile birlikte Kanada’nın ilk analize dayalı hastane komuta merkezini açtı. Görev kontrolü konseptine uygun şekilde çalışan bu merkez, hastanenin birçok bölümü ve servisi için genel merkez görevi görüyor. Bu merkez, yıllardır Kanada’da sağlık hizmetlerinde sıkıntılara yol açan kapasite, güvenlik, hizmet kalitesi ve bekleme süreleri gibi sorunların çözülmesine oldukça yardımcı oluyor.

418 metrekarelik yeni Komuta Merkezi, makine öğrenimini ve GE Sağlık Ortakları tarafından gerçek zamanlı ve tahmini istatistikler üretmek için geliştirilen karmaşık algoritmaları kullanıyor. Merkezdeki personel, bu istatistiki bilgileri daha güvenli, daha hızlı ve daha iyi hasta bakımı sunmak için kullanabilir. HRH yönetimi, HRH’nin yakın zamanda kullanıma geçen hastane genelindeki dijital dönüşümüyle birlikte merkezin hastane verimliliğini %40 oranında artırmasını bekliyor.

Merkez, hastalar için daha kısa bekleme süreleri ve daha iyi bakım vaat ediyor. Klinisyenler açısından bu durum hastalara odaklanmak için daha fazla zamana sahip olmak anlamına geliyor. Komuta Merkezi doktorlara işlerini nasıl yapacakları söylemiyor, bunun yerine doktorların önündeki engeller kaldırılarak onlara yardımcı olunuyor ve yaptıkları işe destek oluyor.”

Komuta Merkezi
En üstte ve yukarıda: 418 metrekarelik yeni Komuta Merkezi, makine öğrenimini ve GE Sağlık Ortakları tarafından gerçek zamanlı ve tahmini istatistikler üretmek için geliştirilen karmaşık algoritmaları kullanıyor. Görüntü sahibi: CNW Group/Humber River Hastanesi.

Komuta Merkezi’nin en dikkat çekici özelliği ise GE Sağlık’ın Analiz Duvarı olarak adlandırdığı özellik. Analiz Duvarı, hastane genelinde birden fazla kaynaktan gelen gerçek zamanlı verileri işler ve Komuta Merkezi’ndeki personel için bilgileri ve bunlara karşılık gelen uyarıları görselleştiriyor. Komuta Merkezi doktorların hastaneyi yönetme şeklimizi yeniden düşünmesine yardımcı oluyor.

Örneğin, hastane personeli yatak ihtiyacını, mevcut ve gelecekteki yatak uygunluğunu anlamak için günde bir iki kere toplantı yapar. Geçmişte, tüm birimlerde yöneticiler boş yataklar hakkındaki verileri toplar ve toplantıda tartışmak üzere bunları bir bilgi sistemine girerdi. Komuta Merkezi, bilgiyi gerçek zamanlı olarak bir araya getirerek ve kullanışlı bir şekilde sunarak bu sistemin yerini alıyor.

Hastane ekipleri artık bakım hizmetini senkronize etmek için de birlikte çalışıyorlar.  Analiz Duvarı’ndaki bilgiler yatan ve taburcu olan hastaların akışını düzenlemede, görüntüleme taramasını bekleyen yatan hastaların bakımındaki gibi gecikmeleri ortadan kaldırmada ve bakım faaliyetlerine öncelik vererek tıkanıkları aşmada hastane ekiplerine yardımcı oluyor. Bu şekilde, HRH mevcut kapasitenin tam olarak kullanıldığından ve hastalarla uygun şekilde ilgilenildiğinden emin olabiliyor.

Komuta Merkezi’nin tıbbi direktörü Dr. Susan Tory şöyle diyor: “Burada doktorlara işlerini nasıl yapacakları söylenmiyor, bunun yerine doktorların önündeki engeller kaldırılarak onlara yardımcı olunuyor ve yaptıkları iş destekleniyor.” Görüntü sahibi: CNW Group/Humber River Hastanesi.

Havalimanlarının 1960’lardan günümüze geçirdiği dönüşümüne benzer şekilde, HRH da gelecekte topluma en iyi şekilde hizmet etmesini sağlayacak yenilikçi teknolojilerin kullanımını başlatarak sağlık sektörüne öncülük ediyor. GE Sağlık Ortakları, 2018’de daha fazla komuta merkezi açmayı planlıyor. Birim, 2020 yılına kadar komuta merkezlerinin çok önemli bir özellik haline geleceğini ve hastanelerin onlar olmadan ayakta kalamayacağını söylüyor.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.