“Devrim Yaratacak Projeler Bekliyoruz”

10 Eylül 2013

Kadınlara Güç Veren İşler: Türkiye’de Ekonomik Eşitlik İçin Yenilikler Yarışması, kadınların kaliteli iş fırsatlarına, sermaye, teknoloji ve kaynaklara erişimini sağlamayı hedefliyor. Yarışmayı düzenleyen paydaşlardan General Electric Türkiye Başkan&CEO’su Canan Özsoy, “Devrim yaratacak projeler bekliyoruz” diyor.

General Electric (GE) ve Ashoka Changemakers, Türkiye, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Pakistan’daki kadınlara yönelik ekonomik fırsatları artıracak yenilikçi çözümler için online bir yarışma başlattı. Kadınlara Güç Veren İşler: Türkiye’de Ekonomik Eşitlik İçin Yenilikler Yarışması, kadınların ekonomik eşitlik elde edeceği, ailelerini ve toplumlarını güçlendirebileceği ve ekonomik büyümeden eşit olarak fayda sağlayabileceği girişimler bekliyor.

Kadınlara Güç Veren İşler Yarışması, cinsiyet ayrımcılığının sona erdilimesine, sermaye ve teknolojiye erişimin arttırılmasına veya kadın hakları için cinsiyete duyarlı savunmayı sağlamaya yardımcı olan girişimler başta olmak üzere ekonomik eşitliğe yönelik engelleri ele alan çözümler arıyor. Kazanan üç yarışmacının her birine 25 bin dolar tutarında ödül verilecek olan yarışmaya katılım için son tarih 6 Kasım. GE Türkiye Başkanı ve CEO’su  Canan Özsoy, “Orijinal ve devrim yaratan fikirler bekliyoruz” diyor. Özsoy, sorularımızı şöyle yanıtladı:

Kadın istihdamının oldukça düşük olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Siz de “Kadınlara Güç Veren İşler” adıyla bir yarışma düzenliyorsunuz. Bu yarışma ile tam olarak neler hedefliyorsunuz?

General Electric (GE) olarak kendimizi yaşadığımız ve çalıştığımız toplumlarda olumlu bir etki sağlamaya adadık. Kadınların ekonomiye tamamen karılmasını, sahip oldukları beceri ve kariyerlerini geliştirmesini desteklemenin toplumlarının gelişimi için büyük fayda getireceğinin farkındayız. Kadınlara Güç Veren İşler: Türkiye’de Ekonomik Eşitlik İçin Yenilikler online yarışmasının amacı öncelikle kaliteli iş fırsatlarına, sermaye, teknoloji ve kaynaklara erişimi sağlamak. İş dünyasında artan rekabet doğrultusunda kadınların çalışmasını destekleyecek eğitim veya öğretim imkanlarını teşvik etmek istiyoruz. Kadınların çalışmasını desteklemek üzere güvenli çalışma koşullarını, ulaşım ve altyapı olanaklarını destekliyoruz. Aynı zamanda kadınların girişimcilerle bağlantı kurabilmesini ve pazar fırsatlarına erişebilmesini sağlamak istiyoruz. Cinsiyet rollerine yönelik kültürel tutumların değiştirilmesi de hedeflerimiz arasında.

Bu kapsamda projeler geliştirilecek mi?

Evet. Bu yarışma ile örneğin eşit için eşit maaş, kadınlara uygun görülen iş çeşitlerinin arttırılması ve sorumlulukların eşit olarak dağıtılması gibi konularda cinsiyet ayrımcılığının sonlandırılmasını sağlayacak projelerin hayata geçirilmesini bekliyoruz. Yarışmaya başvuran projelerin, cinsiyete duyarlı kamu politikalarının ve kadınların ekonomik haklarının düzenlenmesini sağlayan çözümler getirilmesini bekliyoruz.

Yarışma dünyada başka ülkelerde de düzenleniyor mu?

Kadınlara Güç Veren İşler Yarışması, MENA bölgesine (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) dahil olan ülkeleri kapsıyor. Bu bölgedeki kadınlar, özellikle eğitime erişimle de bağlantılı olarak, ekonomik fırsatlara eşit erişim sağlanması yönünde ilerleme kaydediyorlar. Bugün MENA ülkesinde, erkeklere oranla daha fazla kadın üniversiteye gidiyor. Ancak bu bölgedeki tüm kadınların sadece yüzde 25’i işgücüne katılabiliyor; bu oran da dünya ortalamasının yarısıdır.

Bu tablonun nedeni nedir sizce?

MENA bölgesindeki kadınlar kaliteli işlere, becerilerini geliştirecek eğitimlere ve sermayeye yeterince erişemiyorlar. Girişimcilik fırsatlarından sınırlı olarak yararlanabiliyorlar ve işyerinde ayrımcılık başta olmak üzere hala kaliteli bir yaşam kurma imkanına sahip değiller. Ekonomik haklarını elde etmek konusunda erkeklere kıyasla çok fazla engelle karşılaşıyorlar. Ashoka Changemakers ile birlikte düzenlediğimiz Kadınlara Güç Veren İşler: MENA Bölgesi’nde Ekonomik Eşitlik İçin Yenilikler online yarışmasının, kadınların ekonomiye tam olarak katılmasını sağlayan yenilikleri ortaya çıkartacağını umuyoruz.

Yarışmacılar ne tip projeler hazırlayacak?

Yarışmanın değerlendirme kriterleri yenilik, sosyal etki ve sürdürülebilirlik olarak belirlendi. Yarışmacılar projelerini hazırlarken bu kriterleri dikkate almak zorundalar. Hazırlanan proje, alanındaki diğer girişimlerden önemli bir farklılık içermeli. Orijinal ve devrim yaratan fikirler bekliyoruz. Burada bahsedilen yenilik sadece tamamen yeni bir şeyler icat etmek anlamına gelmiyor. Yeni ürünler, süreçler veya yeni uygulamalar olabilir. Aynı zamanda mevcut sistem ve ürünler üzerinden geliştirilmiş karma kombinasyonlardan da oluşabilir. Yarışmacılar, projelerinin getirdiği yeniliğin Türkiye’deki kadınlar için ekonomik eşitliği nasıl iyileştirdiğini, engelleri nasıl ortadan kaldırdığıenı anlatmalılar. Bu çözümün hem nitel, hem de nicel verilerle sosyal etkiyi nasıl ölçtüğünü açıklamalılar.

Projelerde ne gibi kriterler arıyorsunuz?

Sürdürülebilirlik, yarışmanın en önemli kriterlerinden biri. Hazırlanan projenin uzun vadeli hedefleri olmalı ve finansal desteği sağlamak üzere anlaşılır bir plan   sunulmalı. Çalışmayı ne şekilde finanse ettiğini açıklamakla kalmamalı, aynı zamanda gelecekte ne şekilde finanse etmeyi planladıklarını da anlatmalılar. Ayrıca projenin hayata geçmesi için gerçekçi bir zamanlama yapılmalı. Projenin başarısı için, süregelen ihtiyaçlara değinmek ve anlaşılır bir finansal stratejinin ölçeklenebilirliğine ve sürdürülmesine yardımcı olacak güçlü ortaklıklara ve destek ağlarına  sahip olduğunu sergilemek gerekiyor.

Yarışma sonunda bunun kadınlara nasıl bir geri dönüşümü sağlanacak?

Yarışma ödülü olarak sağlanan maddi destek projenin hayata geçirilmesine katkıda bulunacak. Öte yandan bu yarışmaya katılanlar, dünyanın önemli sosyal sorunlarını çözmek üzere fikirler geliştiren, iş fikirlerini destekleyen, danışmanlık yapan ve dünyanın dört bir yanındaki girişimcileri buluşturan Ashoka Changemakers’ın desteğini alacaklar. Kazanan projeler, iş fikirlerini destekleyecek sektör uzmanları ve potansiyel yatırımcıların da yer aldığı bu aktif platform ile bağlantıya geçme fırsatını yakalayacaklar. Bu yolla hayata geçen projelerin hem ülkemizde hem de MENA bölgesi ülkelerinde yaşayan kadınlar için yeni çözümler sunmasını umuyoruz.

 Her ülke katılabiliyor

Yarışma, dünyanın dört bir yanındaki tüm bireylere, organizasyonlara ve ortaklara açık. Başvurular herhangi bir ülkeden yapılabiliyor ancak sunulan projenin ana etki noktasının, Afganistan, Cezayir, Bahreyn, Mısır, İran, Irak, İsrail, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Libya, Fas, Umman, Pakistan, Filistin, Katar, Suudi Arabistan, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen ve Türkiye’den birini veya birkaçını içermesi gerekiyor. Fikir aşamasındaki projeler de yarışmaya katılabiliyor. Başvuruların İngilizce, Arapça veya Fransızca dillerinde sunulması gerekiyor. Yarışmanın sonunda kazanan üç katılımcının her birine 25 bin dolar tutarında ödül verilecek. Kazananlar, iş fikirlerini destekleyecek sektör uzmanları ve potansiyel yatırımcıların da yer aldığı aktif bir platform ile bağlantıya  geçme fırsatını yakalayacak. Erken başvuru ödülleri olarak da bir sınıflama bulunuyor. Yarışmaya 2 Ekim’den önce katılan iki projeye biner dolarlık ödül verilecek. Yarışmacılar, yarışma hakkındaki detaylı bilgilere www.changemakers.com/MENAwomen adresinden ulaşabilirler.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.