CEO Club 50 Güçlü Kadın CEO Zirvesi’nde Türkiye’nin En Güçlü 4. Kadın CEO’su Canan Özsoy Seçildi

23 Eylül 2019

Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde düzenlenen, iş dünyasınca yakından takip edilen CEO Club: 50 Güçlü Kadın CEO Zirvesi geçtiğimiz Perşembe günü gerçekleştirildi. Zirve kapsamında Türkiye’nin en güçlü 50 kadın CEO’suna ödülleri verildi.

Zirve, Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü Rauf Ateş ve Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan’ın açılış konuşmalarıyla başladı. Kadın istihdamı ve çalışma hayatında cinsiyet eşitliği üzerinde durulan açılış konuşmalarının ardından, CEO’lar Anlatıyor: İlham Veren Stratejiler konulu panel gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin’in üstlendiği panelin konuşmacıları ise Tat Gıda Genel Müdürü Arzu Aslan Kesimer, Sportive Genel Müdürü Zeynep Selgur, Vakko CEO’su Jaklin Güner ve GE Türkiye CEO’su ve Genel Müdürü Canan Özsoy idi.

İlham Veren Kadınlar

İlham veren kadınların kendi gelişim, değişim ve başarı hikayelerinin yanı sıra; kadınların çalışma hayatındaki yeri, kadınların iş gücüne etkin katılımı, cinsiyet ve fırsat eşitliği gibi konular panelin ana gündemini oluşturdu.

Panelin konuşmacılarından GE Türkiye CEO’su ve Genel Müdürü Canan Özsoy, günümüzde kadınların iş gücüne katılımını sağlamak için hayata geçirilen esnek çalışma saatleri, uzun süreli doğum izni gibi uygulamaların oldukça faydalı, özendirici ve doğru girişimler olduğunu, ancak yine de kadınları iş hayatının içinde tutmak, yani “sonucu değiştirmek” için yetersiz kaldıklarını ifade etti. Bu bağlamda GE olarak, 1997 yılından bu yana Women’s Network (GE Kadın Çalışan Ağı) ile kadın çalışanları güçlendirme çalışmaları yaptıklarını ve bu çatı altında hazırladıkları “Esnek Yan Haklar Programı” ile çalışanlara kreş desteği sağladıklarını da sözlerine ekledi.

Özel Sektörde Adaletli İstihdam

Canan Özsoy, konuşmasında özel sektörde adaletli istihdama da değindi. Çalışabilir yaşta kadınların iş gücüne katılım oranının geçtiğimiz senelere oranla azaldığını belirten Özsoy, adaletli bir istihdam politikasının “fırsat eşitliği” ve “işte tutabilme” olarak iki aşamalı şekilde gerçekleşebileceğini ifade etti. “İş dünyasında adaletli bir istihdam politikası uygulayabilmek için en önemli şey, eşitsizliğe yol açan zihniyetin değişmesi üzerinde çalışmak” diyen Özsoy, GE olarak kadınların iş hayatına katılımını oldukça önemsediklerini ve bu konuda kendilerine ciddi hedefler koyduklarını belirtti. Bu bağlamda, 2020 yılı hedefleri arasında, STEM (Bilim-Teknoloji-Mühendislik-Matematik) yani mühendislik rollerinde çalışan kadın sayısını 20.000’e yükselterek, kadın-erkek çalışan oranını %50-%50 olarak eşitlemek olduğunu açıkladı.

Doğru Örneklerle Doğru Yönlendirme

Özsoy, toplumda kadına ve erkeğe atfedilen cinsiyet rollerinin doğru kadın modelleriyle düzeltilebileceğini, toplumun eğitilebileceğini ve bu kültürün değişebileceğini vurguladı.

İşe giriş süreçlerinde fırsat eşitliğini yakalayabilmelerine rağmen, üst kademelere çıktıkça azalan kadın çalışan sayısının önüne geçmek için kadınları yüreklendirmek, onlara mentorluk yapmak ve esnek çalışma düzeniyle desteklemek gerektiğini ifade eden Canan Özsoy, konuşmasını aile desteğinin ve yapılacak doğru seçimlerin önemini vurgulayarak sonlandırdı.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.