Canan Özsoy’dan Tüm Kadınlara Mesaj Var!

6 Mart 2020

Yirmi birinci yüzyılın ilk 20 yılını geride bırakırken dünyamızda pek çok şeyin hızla değiştiğini yaşayarak deneyimliyoruz. Eğitimde öğrenme biçimleri değişirken iş yaşamında alışık olduğumuz neredeyse tüm beceriler ve yöntemler büyük bir dönüşüm içine girdi. 

Bir yandan ulusçuluk ve ekonomik kırılganlık gibi trendler devam ederken, diğer yandan dijitalleşme ve mobil teknolojiler büyük yenilikler sunmaya devam ediyor. İstihdam dinamikleri de bu değişimden pay almaya başladı. Dünya genelinde mevcut teknolojiler, işlerin %50’sinin otomasyonla yapılmasına imkân veriyor. Türkiye’de ise mevcut teknolojilerle her 10 meslekten 6’sı %30 oranında otomasyona çevrilebilir durumda. 2030 yılına kadar otomasyon ve dijitalleşmenin etkisiyle 7,6 milyon iş kaybolacak. 2050 yılında ise şimdiki mesleklerin %75’inin yok olması bekleniyor.

Böyle bir tabloda en önemli ve olumlu değişimin, kadınların iş ve toplumsal hayatta varlıklarının güçlenmesi olduğuna inanıyorum. Her şeyden önce kadının toplumda, kültürde, iş yaşamında ve devlet yönetimindeki rolünün artmaya başladığı bir yüzyıldayız. Son yıllarda dünyada kadınların politik liderliğinde bir artış olmasını çok önemsiyorum. Şu anda 15’e yakın ülke kadın liderler tarafından yönetiliyor. İzlanda’dan Almanya’ya, Avustralya’dan Brezilya’ya, Tayland’dan Danimarka’ya, İsviçre’den birçok güçlü dünya ülkesinde kadın başbakanlar, kadın parti başkanları var. Şirketler  tarafında  ise dünyanın en büyük 500 şirketinin yalnızca 24’ünün CEO’su kadın. Dünyadaki şirketler arasında C-seviye tüm yöneticiler içinde kadınların oranı %25 civarında. Bugün enerji ve havacılık sektörlerinde %20’ye yaklaşan bir kadın lider varlığı var. Bundan 20 yıl önce bu araştırmalar yapılsaydı bu oran %1 çıkabilirdi. Bir artış var ancak yeterli değil.

Dünyada kadın çalışanların ağırlığını artırmak üzere pek çok girişim söz konusu. Dünyanın lider şirketleri “%30 kulübü” gibi girişimlerle kadınların iş yaşamında ve şirketlerin yönetim kurulundaki varlığını güçlendiriyor. Bu tip girişimler Japonya kadar kapalı bir kültürden Brezilya kadar açık bir kültüre kadar tüm dünyada işe yarıyor ve elde edilen sonuçlar, ekonomik faydalarının yanında sosyal bir ihtiyacın karşılanmasında da önemli bir rol oynuyor. Bu oranlar arttıkça ülkelerin ve şirketlerin daha büyük faydalar göreceğine inanıyorum.

Kadının ekonomiye ve iş dünyasına katılımı her zaman verimli sonuçlar veriyor. Yalnızca çalışanın güçlenmesi adına değil; cinsiyet eşitliğini sağlayabilen şirketler, pazar payını yükseltmede de daha daha başarılı oluyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) raporuna göre, kadının ekonomiye katılımını %30’lardan OECD ortalaması olan %63’e yükselttiğimizde, Türkiye’nin 2025 yılında GSYİH’sında 200-250 milyar dolar ek artış sağlamış olacağız. Başka bir deyişle, kadının iş yaşamında hak ettiği yere gelmesi; kendi için, çalıştığı şirket için ve nihayetinde ülke için büyük bir potansiyele işaret ediyor.

Kadınların iş hayatındaki varlığının artması ve fırsat eşitliği sadece istihdam ile kalmamalı. Hepimizin deneyimlediği ya da yakından fark ettiği üzere, kadınların çalışma hayatına daha fazla katılmasıyla, aile yapısı, aile kültürü, çocuk yetiştirme biçimleri değişiyor. Bu değişimlerin olumsuz sonuçlara neden olmaması hepimizin elinde. Bütün bunlarla biz de, başta Women’s Network/Kadınlar Ağı ve Kurumsal Kapsayıcılık ve Çeşitlilik Konseyi ile destek veriyor, kadınların ve çeşitliliğin şirketimiz için öneminin her zaman altını çiziyoruz.  

GE olarak kadınların şirketimizde eşit oranda var olması için engelleri kaldırmaya yüreklendirmeye beraber çalışmaya devam ediyoruz. Bu yıl da dâhil olmak üzere, son birkaç yıldır hayata geçirdikleri çok başarılı çalışmaları için GE Kadın Çalışan Ağı organizasyonumuzun geçmiş, mevcut ve gelecek liderlerine bu vesileyle teşekkür etmek istiyorum.

Hepinizin kariyer yolculuğunda, istikrarlı, umut dolu ve başarılı olmanızı diliyor, Dünya Emekçi Kadınlar Gününüzü içtenlikle kutluyorum.

Canan Özsoy

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.