Büyük Verinin Sağlık Sektöründe Kullanımı

10 Aralık 2013

ibrahim

Endüstriyel internet tüm sektörlerde büyük yenilikler sağlayacak ancak özellikle sağlıkta, nasıl değişiklikler getireceği konusuna yoğunlaşmak istiyorum.

Tüm dünyada demografik değişikliklerin de etkisiyle sağlık masrafları artıyor ve daha bilinçli hastalar daha iyi tedavi hizmetleri bekliyorlar. Servis sağlayıcıları, daha çok işi daha az kaynak ile yapmak durumundalar. Bu noktada müşterilerimizin en büyük önceliği verimliliği artırmak, masrafları azaltmak ve tedavi sonuçlarını iyileştirmek.

Sağlık hizmetlerine olan ihtiyacın aslında 2 boyutu var. Birincisi coğrafi boyut. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde her yerde yeterli sayıda uzman bulmak maalesef mümkün değil. Bütün dünyadaki ortak problemlerden bir diğeri de, hastanelerin %60-70% gibi bir kapasiteyle çalışıyor olması. Yeni kapasite yaratmak yerine var olan kapasiteyi nasıl daha iyi kullanabileceğimizi anlamak gerekiyor. Bu da sistemde var olan israfı azaltmaktan geçiyor.

Sağlık hizmetlerinin evrimine baktığımızda da bu israfı nerelerde çözebileceğimiz açıkça ortaya çıkıyor. İlk aşamada çoğu sağlık sistemi ciddi bir dijitalleşme hamlesi içinde.  Bu birinci aşama çok fazla veri üretiyor ancak bu veriyi henüz yeteri kadar kullanmıyoruz ve üstünde işlem yapmıyoruz. İkinci aşama bütün bu dijitalleşen birimlerin birbirine bağlanması ve üçüncü aşama da bunların üstüne iş akışları ve analitik yeteneklerin eklenmesi. Özellikle son iki aşama bizim en çok ilgimizi çeken konular. Yatırımlarımızın çoğu, sistemlerin birbiriyle bağlanması, konuşması ve analiz kabiliyetleri üzerine. Ürün geliştirme stratejimizi, daha iyi klinik çözümler üreten sistemler ve müşterilerimiz için operasyonel değer yaratmak üzerine oluşturuyoruz. Müşterilerimiz daha çok ürün özelliği yerine, hastane kalış süresinin azaltılması, beklemenin azaltılması gibi ölçülebilen sonuçlar görmek istiyorlar.

Verimliliği artırmak, masrafları azaltmak ve tedavi sonuçlarını iyileştirmek için 2 temel alanın ön plana çıkacağına inanıyoruz:

1)    Sağlık hizmetlerinin bütünleşik olarak verilmesi

2)    Hastane operasyonlarının yönetilmesi ve optimizasyonu

Sağlık hizmetlerinin bütünleşik olarak verilmesi dediğimizde, aile hekiminden başlayan, akut ve akut sonrası hizmetlerden evde tedaviye kadar ulaşan sağlık hizmetlerinin bir sistem olarak görülmesinden bahsediyoruz. Bu, hem sağlıkta, hem hastalıkta, hem rehabilitasyon sırasında hem de hastalık yönetiminde entegrasyonu sağlanmış bir sistem. Gelecekteki karar vericilere, demografik ve ekonomik verilerle hastalık bilgilerini birleştirerek ve büyük veri analizini kullanarak, sağlık ihtiyaçlarına verimli ve etkin cevap verme yetenekleri kazandırmak istiyoruz. Bunu sağlamak için daha operasyon başlamadan doğru tasarımı ortaya koymanın ve bütün karar süreçlerinin önce dijital ortamda tasarlanıp daha sonra uygulanmasının önemli olduğuna inanıyoruz. Değişik senaryoları modelleyerek kamu ve özel sektördeki karar vericilerin, vatandaşların sağlığını iyileştirirken, pozitif ekonomik sonuçlara da ulaşmasını sağlıyoruz.

İkinci temel fikrimiz ise hastane operasyonlarının yönetilmesi. Başta da değindiğim gibi hastaneler yaklaşık %60-70% kapasite ile çalışmakta çünkü trafiği yeterince iyi yönetemiyoruz. Varlıkları doğru yönetebilirsek ve havaalanlarındakine benzer bir trafik kontrol sistemi kurabilirsek hasta akışını iyileştirebilir, bekleme sürelerini azaltabilir, sağlık hizmeti verilen hasta sayısını artırabiliriz. Bunlara ek olarak, hasta güvenliği ve tedavi kalitesinde de önemli farklar yaratabiliriz.

Sonuç olarak, büyük verinin ve sanayi internetinin enerji, ulaştırma, havacılık ve sağlık sektörleri üzerinde devrimsel nitelikte değişikliklere yol açacağını öngörüyoruz. Bunu da ancak makinelerin birbirine ve insanlara bağlandığı, bilginin doğru insanı doğru zamanda ve yerde bulduğu, iş yapma şekillerinin tamamen değiştiği bir ekosistem ile başarabiliriz. Bu ekosistemi oluşturmada pek çok şirketin birlikte çalışması gerekiyor. Biz GE olarak geçtiğimiz aylarda Cisco, Intel, AT&T gibi şirketlerle sanayi interneti vizyonumuz altında ortaklık anlaşmaları imzaladık ve daha da çok paydaşımızı ekosistemimize dahil etmek istiyoruz. Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmasında da bu ekosistemin çok değerli ve faydalı olacağına inanıyoruz.

 

İbrahim Gökçen

GE Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türkiye Bölgesi CIO’su

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.