Büyük Veri ‘Su’ Kullanımında Verimliliği Artırıyor

26 Mart 2015

big data big water

Dünyadaki en önemli kaynaklardan biri olan “su”,  yanlış kullanım, bozuk altyapılar sayesinde kötü yönetiliyor.

Gelişmiş ülkelerde kaynakların yanlış yönetilmesi, kaçak kullanımlar ve sızıntılar, var olan suyun %20’sinin israf olmasına neden oluyor. Bu oran gelişmekte olan ülkelerde %40-50’lere çıkabiliyor. Dünya Bankası’na göre bu kayıp küresel olarak bir yılda 14 milyar $’a mal oluyor. Büyüyen nüfus ve artan su talebi -2050’ye kadar %55‘nin üzerinde olması bekleniyor- ile kayıpları azaltmak ve verimliliği artırmak için yeni çözümler üretmek hayati önem taşıyor. Donanım ve yazılımda yapılacak geliştirmelerle su kaybına yeni çözümler bulunabilir.

Donanım tarafında, gelişen teknoloji ile su kullanımını daha detaylı takip etmek artık mümkün. Örneğin, ultrason sayaçlar hiçbir mekanik parça kullanmadan suyun akışını ölçebiliyor, bu da bakım maliyetlerinin azalmasını sağlıyor.  Bu tür sayaçlar, suyun akışındaki çok küçük değişikliklere bile hassas oldukları için en küçük sızıntıları bile tespit edebiliyor. Bilişim ve iletişim teknolojilerinin bir arada kullanımıyla, akıllı sayaçlar altyapı bakımı gerektiğinde suyun akışını optimize etmek için birbirleriyle iletişim kurabiliyor. Bu genellikle gelişmekte olan ülkelerde bulunan uzak kırsal bölgeler için çok yararlı.

Yazılım tarafında ise (özellikle bulut sistemi ile) programlama maliyetlerinin düşürülmesi giderek artan veri miktarının anlamlı kullanılmasını sağlıyor. Bu da, su kullanımındaki anormallikleri izlemek ve su kullanımını optimize etmek için büyük veri analizlerini güçlendiren İsrailli bir start-up olan TaKaDu gibi servis sağlayıcıları için yeni pazarlar yaratıyor. En temel uygulamalarda analiz için kullanılan veri, altyapıdan elde ediliyor. Bu veri sistem dışı bilgilerle de bir araya getirilebiliyor. Hollanda’da Su Bakanlığı’nın yaptığı bir kamu-özel sektör ortaklığı sayesinde afet planlaması ve sel riski yönetiminin geliştirilmesi için çeşitli kaynaklardan bilgi alınıp, bu veriler işlenebiliyor.

Veri analitiğinin sağladığı öngörebilme yeteneği sayesinde tarımda su tüketiminin optimize edilmesi mümkün. Sadece bunu sağlayarak küresel olarak %70 bir geri dönüşüm elde edilebilir. Güneş enerjili monitörler artık internet üzerinden mahsul türlerini, toprağın nem oranını ve yerel hava durumunu (hem eşzamanlı hem de tahmini) takip edebilir ve iletebilir. Bu durum gelişmiş ülkelerde ve  su kaynaklarına sahip olan gelişmekte olan ülkelerde suyu uzaktan kontrol edebilme, optimize etme ve bütçelendirme olanaklarını sağlıyor.

Daha iyi görüntüleme, hizmet kuruluşlarının da maliyetleri daha kolay karşılamasına yardımcı oluyor. Müşterilerle, kalite ve tüketim bilgilerinin daha verimli ve şeffaf bir şekilde paylaşılması kuruma duyulan güveni de artırıyor.

Büyük veri devrimi, küresel olarak altyapı kaynaklı 1 trilyon $’lık finansal açığı kapatamayabilir. Ama sistemin detaylıca analiz edilmesiyle ve verimlilik artışıyla bu açığın azalacağı çok açık…

 

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.