Büyük Veri Kavramı ve Endüstriyel İnternet

28 Kasım 2013

ibrahim

Büyük veri artık hayatımızın her alanında. Bu yüzden öncelikle büyük veri kavramını tanımlamak gerekir diye düşünüyorum. Büyük veri basitçe elimizdeki geleneksel yazılımlar ve veri tabanı çözümleriyle başedemeyeceğimiz kadar değişken, kompleks, yüksek hacimli ve hızlı bir şekilde üretilen veri olarak tanımlanabilir. Günümüzde sosyal mecralarda, şirket içi verilerde büyük veri analizinin yarattığı değeri gözlemleyebiliyoruz.

Ancak bir büyük veri çeşidi var ki bugüne kadar üzerine çok da yoğunlaşmadık. Üstelik bu büyük veri çeşidinin hacminin büyüme hızı, diğer tüm büyük veri çeşitlerinin toplamının hacim büyüme hızının 2 katı ve her geçen yıl fark daha da açılıyor. İşte bu büyük veri, sağlık, enerji, ulaştırma ve havacılık gibi endüstrilerde kullandığımız büyük makinelerden gelen veriler. Bizi en çok heyecanlandıran, vaktimizin çoğunu harcadığımız, bizi daha temiz, daha güvenli ve daha verimli bir geleceğe taşıyacak olan sanayi interneti…

1 milyar insanı birbirine bağladığımızda neler oldu kısaca hatırlayalım; Eğlence dijitalleşti, sosyal medya kavramı ortaya çıktı, iletişim mobilleşti, perakende ve reklam sektörleri tamamen değişti ve tüketicilerin interneti hayatımızı değiştirdi. Şimdi, önümüzdeki 10 yıla bakalım.

50 milyar makineyi birbirine bağladığımızda neler olacak?

Uzaktan izleme ve tanı yeteneklerimiz, analitik metotları kullanarak öngörebilme yeteneğimiz artacak, operasyonel teknoloji dediğimiz, operasyonları iyileştirmek için kullandığımız teknoloji alanları sanallaşacak, çalışan verimliliği bugüne kadar hiç görmediğimiz ölçülerde artacak ve sanayi internetinin etkileri çok daha büyük boyutta hissedilecek.

Sanayi interneti ya da bizim deyimimizle endüstriyel internet aslında birbiriyle iletişimde olan, kendi aralarında ya da insanlarla işbirliği yapan çok akıllı makinelerin oluşturduğu bir açık küresel ekosistem. Makineleri birbirleriyle ve insanlarla bağlayarak, verimlilikte ve üretkenlikte hiç ulaşmadığımız noktalara ulaşacağız.

 Nasıl endüstri devrimi ve internet devrimi dünyayı değiştirdiyse, endüstriyel internet devrimi de benzer bir değişim gerçekleştirecek. Yeni üreteceğimiz gaz ve rüzgar türbinleri, uçak motorları, lokomotifler, sağlık cihazları üstlerine koyacağımız analitik yeteneklerle hem problemleri önceden tahmin edip engelleyecekler hem de doğru bilgiyi doğru zamanda doğru insana ulaştırabilecekler. Bu yüzden insanlar artık bilgiyi aramayacak, doğru bilgi onları proaktif olarak doğru zaman ve yerde bulacak. Çünkü her ne kadar potansiyeli çok yüksek olsa da büyük veri tek başına endüstrileri değiştirebilme yeteneğine sahip değil.  Beklediğimiz performansa ancak makineler, veri ve bu veriyi anlayabilen insanlar birleştiği zaman ulaşabileceğiz ve bu sayede geleceğin servislerini yaratabileceğiz.

Gelin, şimdi birkaç sektöre daha dikkatli bakalım ve sadece %1‘lik bir iyileştirmenin nasıl bir ekonomik değer yaratacağını görelim. Sivil havacılık endüstrisinde %1‘lik bir yakıt tasarrufu 15 yılda bize yaklaşık 30 milyar dolarlık bir kazanç getirecek. Aynı senaryoyu doğal gazla çalışan elektrik santrallerine uyarladığımızda elde ettiğimiz tasarruf yaklaşık 66 milyar dolar. Sağlık sektöründe, sistemdeki verimliliği %1 arttırmanın değeri 63 milyar dolar. Son olarak petrol ve doğal gaz sektörünün sadece petrol arama ve çıkarma segmentinde CAPEX’i %1 azaltabilirsek ekonomiye 90 milyar dolar ekliyoruz. Bu 5 sektörün toplamda %1 iyileştirme bedeli toplamda neredeyse 300 milyar dolara yaklaşıyor.

Bir sonraki yazımda endüstriyel internet kavramını özellikle sağlık sektörü açısından inceleyeceğim. Kavramın sağlık sektörüne olası etkilerini ve sonuçları açıklamaya çalışacağım. Takipte kalın…

İbrahim Gökçen

GE Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türkiye Bölgesi CIO’su

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.