Ar-Ge Merkezleri Dördüncü Sanayi Devrimine Hazırlanıyor

2 Ağustos 2017

18. yüzyılda Sanayi Devrimi ile beraber kas gücünün yerini buharlı makineler nasıl aldıysa, bilgisayarlar ve diğer teknolojik yenilikler de beyin gücünün yerini almaya devam ediyor. Dünyada meydana gelen değişim ve gelişimin olmazsa olmaz 3 unsuru olan bilim, teknoloji, insan üçgenini tek çatıda birleştiren Ar-Ge çalışmaları, “Dördüncü Sanayi Devrimi” için oldukça büyük önem arz ediyor. Özellikle 2000’li yıllarda devlet desteği ile açılan Ar-Ge merkezleri ve teknoparklar, üniversite ile özel sektör arasında önemli bir köprü oluşturmaya devam ediyor.

İnovasyon Merkezi
Dördüncü Sanayi Devrimi’ne destek sağlayan Ar-Ge merkezlerinden bir görüntü.

Özel Sektör ve Üniversitelerin İşbirliğinin Faydaları Neler Olacak?

İnsanlığın yaşama ve çalışma biçimini kökten değiştirecek yeni bir devrimin geleceği yıllardır konuşuluyor. “Dördüncü Sanayi Devrimi” denilen bu dönemin karşısında insanların ortak gelişim ve değişim göstermesi gerekiyor. Bunun en önemli yolu da rekabet öncesi iş birlikleri ve özel sektör ile üniversitelerin ortak çalışmalarını sağlamaktan geçiyor.

“Yeni Makine Çağı” olarak da nitelendirilen Dördüncü Sanayi Devrimi, sadece üretim araçlarının otomasyonu ile sağlanmıyor. Aynı zamanda insanların da birbirine bağlanması ve kendilerini bu yeni döneme hazırlayarak iletişime geçmesi gerekiyor.

Dördüncü Sanayi Devrimi ile beraber teknoloji yoğun üretim meydana gelerek büyük bir üretim dalgası meydana geleceğinden kaynakların da verimli bir şekilde kullanılması gerekiyor. Kaynak planlamasının yapılması da ancak yeni dönem Ar-Ge çalışmaları ile mümkün oluyor.

İnovasyon merkezlerinin sayısı arttıkça Ar-Ge faaliyetlerinin ve teknolojik üretimin desteklendiği bir ekosistem yaratılıyor. Böylece ülkede girişimcilik artıyor, ekonomik pazarda canlılık yaşanıyor.

Devletin çıkardığı yasa tasarıları ile Ar-Ge merkezleri, tasarım merkezleri ve teknoloji geliştirme bölgelerindeki firmalara yeni teşvikler getiriliyor. Bu teşvikler sayesinde ülkemizin teknolojik gelişime ayak uydurma ve ekonomik pazarda yerini alabilme konusunda atılımda olacağı varsayılıyor.

Yapay Zeka
Teknoloji geliştirme konusunda farklı cihazlar kullanılıyor ve tüm teknolojiler çeşitli testlerden geçiyor.

Ar-Ge Çalışmalarının Ülke Ekonomisine Katkıları Neler Olacaktır?

Yeni sanayi devrimi ile oluşan üretim biçim değişikliğinin; ekonomik, siyasi ve ticari sonuçlara yol açması kaçınılmaz hale geliyor. Değişimlere ayak uydurabilen ve yeni sanayi devrimi dönemine hazırlanan ülkeler, dünyadaki ticari akışın köklü bir değişime girmesine neden oluyor.

Dördüncü Sanayi Devrimi ile beraber mevcut iş gücü yapısındaki istihdamın büyük bir çoğunluğu otomasyon sistemlerine bırakılıyor. İnsanlar için değişimin ve eğitimin önemi artıyor. Yeni dönemde oluşacak değişimlerden olumsuz etkilenmemenin tek yolu, özel sektör ile üniversitelerin iş birliği sağlaması ve ülkede Ar-Ge yatırımlarının yapılması ile değişime karşı ortak hareket edilmesi oluyor.

En büyük değişim üretim metotlarında olacağından konvansiyonel yöntemler yerini 3 boyutlu yazıcılar ile üretime bırakmaya başlıyor. Şu an Türkiye’de 3D teknolojisi ile havacılık alanında parça üretimi tercih edilir bir yöntem haline geliyor. Zira hızlı ve dayanıklı prototip üretimi yatırımcıları ikna etmek için yeterli sebep sağlıyor.

Türkiye’de oluşturulan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri‘nde binlerce proje oluşturulmaya devam ediyor. Bu projeler sayesinde Ar-Ge ve inovasyona dayalı teknolojik ürünler üretiliyor ve küresel pazardan pay alınıyor. Bakanlık tarafından açıklanan satış rakamlarına göre bu bölgelerde önemli bir miktarda satış ve ihracat hareketliliği yaşanıyor. Devletin sağladığı teşvikler ile üniversite öğrencileri, girişimciler ve öğretim görevlilerinin Ar-Ge çalışmalarına destek olması, ülkede önemli bir teknolojik sıçrama yaşanmasını sağlıyor. Bu da bu Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nin ülke ekonomisine olan katkısını güçlü bir şekilde kanıtlıyor. Türkiye’deki meydana gelen yerel inovasyon çalışmalarını ve en son endüstriyel gelişmeleri incelemek için GE Blog‘da yer alan inovasyon içeriklerini takip edebilirsiniz.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.