2022 Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği Konusunda Kurumsal Eylem Yılı Olacak

7 Şubat 2022

2021 yılı iklim değişikliği için bir dönüm noktası oldu. Dünya liderleri küresel pandeminin zorluklarının üstesinden gelerek, Birleşmiş Milletler iklim değişikliği konferansının karbondan arındırma ve artan dayanıklılığı yeniden taahhüt etmesi için İskoçya’nın Glasgow kentinde toplandı. Ayrıca, dünyanın çeşitli ülkeleri arasında iklim finansmanı ve karbon piyasaları konusunda fikir birliği oluştu.

GE’nin Sürdürülebilirlik Başkanı Roger Martella’ya göre, 2021’in en önemli gelişmelerinden biri şirketlerin ortak çözüm arayışındaki yükselişti. Mart 2021 itibariyle, dünyanın en büyük 2.000 halka açık şirketinin en az beşte biri, net sıfır hedefi taahhüt etti. Bu tek başına oldukça önem teşkil ediyor; ancak GE gibi şirketler için odak noktası, kendi emisyonlarını azaltmanın da ötesine geçiyor. GE’nin önceliği, dünyanın iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duyduğu teknolojiyi yenilemek için harekete geçmek. Martella, “2021’de kurumsal taahhütlerin arttığını görmek güzel olsa da 2022’nin kurumsal eylem yılı olacağına inanıyorum.” diyor. 

İklim değişikliğine, enerji dönüşümüne ve sürdürülebilirlik çözümlerine önemli katkılar sağlamaya odaklanan GE’nin 2022’deki 5 önceliğini buradan inceleyebilirsiniz:

1. Yenilikçi çığır açan teknolojiler: GE, rüzgâr ve hidroelektrik gibi yenilenebilir enerjiler kullanma ve gaz, nükleer ve şebekeler ile sera gazı emisyonlarını azaltmanın yanı sıra sürdürülebilir havacılık yakıtıyla çalışan jet motorları gibi bugün dünyanın ilerleme kaydetmesi gereken teknolojilerin sağlanmasında en önemli rollerden birine sahip. 2022’de hedefe doğru ilerlerken ivme yükseliyor. Enerji dönüşümünü hızlandırmak için karbon yakalama işlemi, yakıt olarak hidrojen kullanımı, küçük modüler reaktörler ve şebeke altyapısı ile yazılımlarını yenilemek ve daha akıllı, daha sürdürülebilir uçuşun geleceğini mümkün kılmak için CFM RISE (Sürdürülebilir Motorlar için Devrimci Yenilik) programı gibi konularda GE, iş ortaklarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Daha hassas sağlık hizmetlerinde rolü gittikçe artan yapay zekâyı yeniliyor.

2. Küresel olarak adil ve sürdürülebilir bir dönüşüm sağlamak: 170 ülkede faaliyet gösteren bir şirket olarak GE’nin kapsayıcı sürdürülebilirlik taahhüdü, dünyanın her yerindeki insanlar için yaşam kalitesini yükseltmek. 2022’de, teknolojiyi farklı ortamların gereksinimlerine ve koşullarına göre uyarlamak için emsalsiz küresel ayak izini kullanacak. GE tüm insanların, özellikle de enerjiye erişimi olmayan bir milyar insanın güvenilir, sürdürülebilir ve uygun fiyatlı enerjiye erişimini sağlarken enerji sektörünün karbondan arındırılması konusunda da tutkuyla çalışıyor. Dünya nüfusunun yetersiz hizmet alan ve ulaşılması zor olan yarısı için hassas sağlık teşhisini daha erişilebilir hâle getirmek; ve herkesin ailesine, arkadaşlarına ekonomik fırsatlarla ulaşabilmesi için sürdürülebilir bir uçuş geleceğine öncülük etmek GE’nin en önemli hedeflerinden biri.

3. Ortaklığa öncelik vermek: Bu hedeflere ulaşmak için herhangi bir şirketten, hükümetten veya kuruluştan çok daha fazlası gerekecek. GE 2022’de enerji, sağlık ve havacılıkta sürdürülebilirlik için gerekli ilerlemeyi sağlamak için tüm paydaşları (müşteriler, yatırımcılar, hükümetler, STK’lar ve rakipleri) arasında ortaklık sağlamaya öncelik verecek. Martella, bu ortak hedeflere yönelik dünya çapında çeşitli paydaşlarla koalisyonlar kurmayı ve yönetmeyi sabırsızlıkla beklediklerini söylüyor. Ocak ayının başında GE Sağlık, Güneydoğu Asya’daki kardiyak bakım merkezlerine kapsamlı bir kardiyoloji teklifi getirerek Boston Scientific ile iş birliği yaptığını duyurdu ve bölgeye hassas sağlık hizmeti sağlamada önemli bir adım attı.

4. İddialı hedeflerde teknolojinin rolünü destekleyen politikalar benimsemek: GE başarıya giden yolda önemli rol oynayan politikaları aktif olarak destekleyecek. Martella, “2021’de COP26’da ve Biden İdaresi ile iklim değişikliği politikaları konusunda küresel eylemi desteklemekte oynadığımız rolden gurur duyduk.” diyor. Aynı zamanda, Mısır’daki COP27’ye bakıldığında, GE’nin küresel olarak adil bir geçiş ve sürdürülebilirlik hedeflerini ilerleten politikaları formüle etmeye ve desteklemeye yardımcı olmak için yıl boyunca daha yüksek katılım planladığından bahsediyor. Ayrıntıların bu aşamada ne kadar önemli olduğunu bildiklerini ve bu hedeflere giden yollarda hükümetleri ve eylem ortaklarını eğitmek ve onlara katılmak için derin teknik uzmanlıklarını masaya koyacaklarını söylüyor.

5. Sürdürülebilirliği temel alan şirketler yaratarak hedefe ulaşmak: GE’nin 2022 için en önemli odak noktası, sürdürülebilirlik programları için belirlediği taahhütlerde ve hedeflerde başarılı olmak. Bu odak, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için birleşmiş olan 174.000 çalışana da itici bir güç sağlıyor. Enerji, sağlık ve havacılık alanlarında sektör lideri olan 3 küresel olarak halka açık şirketle yoluna devam eden GE, bu şirketlerin temelinde sürdürülebilirliğin yer alacak olmasından heyecan duyuyor.  

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.